Лекція - Творчість С.Людкевича - файл n1.docx

приобрести
Лекція - Творчість С.Людкевича
скачать (17.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx18kb.01.06.2012 08:25скачать

n1.docx

ІV семестр Лекція №1

Музична культура України першої половини ХХ століття

  1. Загальні тенденції розвитку музичної культури першої половини ХХ століття

  2. Творчість С.Людкевича

  3. Кантата-поема «Заповіт»; «Прикарпатська симфонія» С.Людкевича.
  1. Високий рівень суперечностей суспільно-історичного розвитку України

після перемоги Жовтневої революції. Гострі політичні, економічні, класові та національні протиріччя, критичні перепади громадського та творчого життя. Вплив складних суспільних процесів на розвиток музичного мистецтва.

З одного боку: процес демократизації; широка пропаганда класичної музики і фольклору: К.Квітка, Ф.Колесса, М.Грінченко, П.Демуцького; стимуляція розвитку як самодіяльної творчості, так і професійної музики, створення професійних і самодіяльних виконавських колективів, поновлення інтересу до оперної музики, відновлення роботи оперних театрів; реорганізація музичної освіти, виникнення і діяльність в Україні перших творчих композиторських організацій; підвищення рівня професіоналізму виконавської майстерності українських музикантів (З.Гайдай, Б.Гмиря, Л.Руденко, М.Гришко і т.д.).

З другого боку: застосування великодержавних репресивних методів щодо української національної культури; непримиренний характер фронтального наступу на хорову музика, ототожнювальну з церковщиною (масова ліквідація капел); категорична вимога від радянських композиторів виконання пропагандистських функцій, оспівування «партії» і т.д.

Перебудова музичного життя в Україні в період ВВВ. Пісня як провідний жанр цього періоду. Ідея єднання народів у боротьбі проти фашизму в ряді хорових та вокально-симфонічних творів. Зростання інтересу композиторів до національного фольклору, створення Державного українського народного хору під керівництвом Г.Верьовкию

Досягнення українських композиторів у різних жанрах музичної творчіості: пісенна творчість, хорова музика (обробки народних пісень Л.Ревуцького, М.Коляди, Г.Верьовки; хори Б.Лятошинського); вокально-симфонічна музика (кантата-поема Л.Ревуцького «Хустина», кантата «Заповіт» С.Людкевича, «Україно моя» А.Штогаренка), симфонічна музика (І і ІІ симфонії Л.Ревуцького, І, ІІ і ІІІ симфонії, Увертюра на 4 народні теми, симфонічна балада «Гражина», «Слов’янський концерт» Б.Лятошинського, «Героїчна увертюра» В.Косенка; ІІ «Весняна» симфонія Г.Майбороди; «Прикарпатська симфоні Людкевича); камерно-інструментальна музика («Український квінтет», інструментальні п’єси Б.Лятошинського; прелюдії Л.Ревуцького; п’єси В.Косенка); опери («Золотий обруч», «Щорс» Б.Лятошинського; «Наймичка» М.Вериківського; «Милана» Г.Майбороди»; «Богдан Хмельницький» К.Данькевича; «Лісова пісня» В.Кирейка); балет («Лілея» К.Данькевича; «Тіні забутих предків» В.Кирейка; «Хустка Довбуша» А.Кос-Анатольського); камерно-вокальна творчість (Б.Лятошинського, Г.Майбороди, А.Кос-Анатольського, Ю.Мейтуса).  1. С. П. Людкевич ( 1879-1979 )

Станіслав Пилипович Людкевич увійшов в історію української музичної культури як видатний композитор, музикознавець, фольклорист, педагог і музично-громадський діяч. Митець прожив велике творче життя. Формування світогляду та мистецьких позицій пов'язано з тими величезними подіями початку XX ст., які сколихнули все життя суспільства. Це події першої російської революції, діяльність революційних демократів І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, лихоліття першої світової війни.

Творча зрілість Людкевича прийшла і завдяки його глибокому вивченню музики композиторів XVIII-XIX ст., внаслідок постійної композиторської праці, серйозних пошуків власного музичного стилю.

Протягом 1902-1918 років Людкевич пише кантату-симфонію "Кавказ", кантату "Вільній Україні", цикл варіацій "Елегія" для фортепіано, романси, обробки народних пісень. За 1919-1939 роки створено дві кантати - "Заповіт" (на вірші Т.Шевченка) і "Наймит" ( на вірші І. Франка). В цих творах композитор створив яскраві драматичні образи. З'являються романси, хори, обробки народних пісень.

На другий творчий період припадає захоплення інструментальною музикою. Заслуговує на увагу камерно-інструментальна музика Людкевича. Це його фортепіанні твори "Баркарола", "Пісні без слів", Тріо фа-дієз мінор, скрипкові -"Тихий спомин", "Сарабанда". Композитор прагне до високого професіоналізму і водночас до широкої доступності і зрозумілості своїх творів. У 40-50-ті роки з'являються симфонічні поеми "Дніпро" і "Пісня юнаків", в яких втілено героїку воєнних років, "Прикарпатська симфонія", фортепіанний концерт та опера "Довбуш". Багата творча спадщина Людкевича стала вагомим вкладом в українську дожовтневу і радянську музичну культуру.

  1. Кантата "Заповіт" ( 1934 ) – вокально-симфонічна інтерпретація

Людкевичем поетичної спадщини Т.Шевченка. Це одночастинний твір, але розрослась до значних масштабів. В ній композитор поєднує складні форми вокальних партій з симфонічними прийомами розвитку музичних образів. У творчі яскраво відчутно зв'язок з фольклорними джерелами (думними, історично-пісенним епосом), композитор розвиває риси романтично-поемного симфонізму. Кантата «Заповіт» містить шість розділів, які контрастують між собою: перший розділ -епіко-трагедійний (образ траурної процесії), другий розділ - образ широкого, могутнього степу, наступні два розділи, невеликі за обсягом, творять своєрідне інтермецо, п'ятий розділ - драматичний, останній розділ - просвітлений урочистий. Провідна ідея "Заповіту" - заклик до боротьби за щастя народу і віра у його світле майбутнє.

Симфонічна творчість відзначається своєю програмністю, патріотичною тематикою, високим гуманістичним пафосом, життєрадісним оптимізмом і романтичним ліризмом. Людкевич спирається на народнопісенну основу, народно-танцювальну інструментальну ритміку. Стрункість побудов, ясність і логічність розвитку музичного матеріалу – основні риси симфонічної творчості С.Людкевича. «Прикарпатська симфонія» найбільш масштабний циклічний оркестровий твір композитора.

І V семестр Лекція №1
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации