Лабораторно-практичне заняття №1 - файл

скачать (47.3 kb.)Лабораторно-практичне заняття №5

Тема заняття: Ароматичні аміни. Азо- і діазосполуки.

Програма самопідготовки студентів:

Ароматичні аміни. Класифікація. Номенклатура. Ізомерія. Способи добування ароматичних амінів. Взаємодія ароматичних амінів з нітритною кислотою. Вплив аміногрупи в ароматичних амінах на проходження реакцій електрофільного заміщення (SЕ): галогенування, сульфування, нітрування, нітрозування. Анілін, толуїдини, фенамін.

Азо- і діазосполуки. Класифікація. Номенклатура. Реакція діазотування, умови її проведення, механізм. Будова солей діазонію. Залежність будови діазосполук від рН середовища. Реакції солей діазонію з виділенням азоту (заміщення діазогрупи на гідрокси-, алкокси-, нітро-, ціаногрупу, атоми водню, галоген). Реакції солей діазонію без виділення азоту. Реакція азосполучення. Фізичні основи теорії кольоровості. Уявлення про хромофори та ауксохроми. Азобарвники (метилоранж, метиловий червоний), індикаторні властивості.

Практикум (експериментальна частина):

Дослід 1. Одержання аніліну.

Реактиви: нітробензен, конц. хлоридна кислота, металічний цинк, розчин хлорного вапна.

Обладнання та матеріали: пробірки.

Методика виконання. У пробірку наливають 0.5 мл нітробензену і додають 1 мл концентрованої хлоридної кислоти та кусок металічного цинку. Суміш струшують. По закінченні реакції у пробірку наливають 2-3 мл води і кілька краплин розчину хлорного вапна. З’являється фіолетове забарвлення. Напишіть рівняння реакції.

Дослід 2. Утворення солей аніліну.

Реактиви: анілін, конц. сульфатна кислота, конц. хлоридна кислота.

Обладнання та матеріали: пробірки.

Методика виконання. У пробірку наливають 3-4 мл води і додають 8-10 краплин аніліну і струшують. Одержану емульсію розливають у дві пробірки. В першу по краплинам при струшуванні додають концентровану хлоридну кислоту, а в другу – концентровану сульфатну кислоту. Порівняйте розчинність утворених солей. Напишіть рівняння реакції.

Дослід 3. Окиснення аніліну.

Реактиви: анілін, розчин біхромату калію, розчин сульфатної кислоти.

Обладнання та матеріали: пробірки.

Методика виконання. У пробірку наливають 2-3 мл водного розчину аніліну і додають 5 краплин біхромату калію і 0.5 мл розчину сульфатної кислоти. Суміш струшують. З’являється зелене забарвлення, яке поступово переходить у синє і чорне.

Дослід 4. Бромування аніліну.

Реактиви: анілін, бромна вода.

Обладнання та матеріали: пробірки.

Методика виконання. У пробірку наливають 0.5 мл аніліну, 2 мл води і додають по краплинам бромну воду. Спостерігають знебарвлення бромної води і утворення осаду білого кольору. Напишіть рівняння реакції.

Дослід 5. Ацетилування аніліну.

Реактиви: анілін, оцтовий ангідрид.

Обладнання та матеріали: пробірки, водяна баня.

Методика виконання. У пробірку наливають 2 мл аніліну і при охолодженні у водяній бані з льодяною водою додають 2 мл оцтового ангідриду. Суміш перемішують. Спостерігають за поступовим випаданням осаду ацетаніліду. Напишіть рівняння реакції.

Дослід 6. Утворення ізонітрилу.

Реактиви: анілін, етанол, хлороформ, конц. розчин гідроксиду натрію.

Обладнання та матеріали: пробірки.

Методика виконання. У пробірку наливають 2 краплини аніліну, 3 краплини хлороформу, 3 краплини концентрованого розчину гідроксиду натрію і 2 мл етанолу. Суміш обережно нагрівають до початку реакції. З’являється характерний, неприємний запах ізонітрилу. Напишіть рівняння реакції.

Дослід 7. Реакція діазотування аніліну.

Реактиви: анілін, 10%-ний розчин нітриту натрію, розчин хлоридної кислоти.

Обладнання та матеріали: пробірки, водяна баня.

Методика виконання. У пробірку наливають 1 мл аніліну і додають 2-3 мл розчину хлоридної кислоти до повного розчинення аніліну. Розчин охолоджують в бані з льодяною водою і по краплинам додають 1 мл 10%-ного розчину нітриту натрію. Суміш струшують. Утворюється розчин фенілдіазоній хлориду. Напишіть рівняння реакції.

Дослід 8. Розклад фенілдіазоній хлориду з утворенням фенолу.

Реактиви: фенілдіазоній хлорид.

Обладнання та матеріали: пробірки.

Методика виконання. Частину розчину фенілдіазоній хлориду, одержаного в досліді 5, наливають у пробірку і обережно нагрівають до початку виділення газу. Відбувається бурхливе виділення газу і в рідині з’являються темні маслянисті краплини фенолу, який визначають за характерним запахом. Напишіть рівняння реакції.

Дослід 9. Утворення азобарвника.

Реактиви: фенілдіазоній хлорид, -нафтол, 2%-ний розчин гідроксиду натрію.

Обладнання та матеріали: пробірки.

Методика виконання. У пробірці розчиняють декілька кристалів -нафтолу у 2%-ному розчині гідроксиду натрію і додають по краплинам частину розчину фенілдіазоній хлориду, одержаного в досліді 5. Утворюється яскраво-помаранчевий осад барвника. Напишіть рівняння реакції.


Лабораторно-практичне заняття №5
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации