Теплопостачання 1 Загальні положення - файл

приобрести
скачать (186.5 kb.)
Теплопостачання
1 Загальні положення
Розділ теплопостачання розроблений на підставі технічного завдання на проектування , технічного обстеження та обмірних креслень існуючої будівлі цеха по виробництву сировини для переробки какаовелли відповідно до чинних будівельних норм і правил:

-ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»;

-ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

-НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»;

-НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»;

- Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Мінпаливенерго від 14.02.2007 №71 та зареєстрованих у Мінюсті України 05.03.2007 №197/13464;

- СНиП 2.04.14-88 «Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів»;

- СНиП 2.01.02-85* «Виробничі будинки»;

-ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

-ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»;

-НПАОП 0.00-1.32-01 «Правила пристрою електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок»;

- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

-ДБН 8.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;


-ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої дукументації».

2 Потреба в теплоті

Згідно завдання на проектування проектом передбачається теплопостачання технологічних споживачів дільниці стерилізації та систем опалення і вентиляції цеха. Теплоносій для технологічних споживачів– насичена пара надлишковим тиском 0,5МПа (5,0 кгс/см2),для систем опалення та вентиляції-гаряча вода с параметрами 80-60°С. Повернення конденсату 60…70%.

Потреби споживачів в тепловій енергії прниведені в таблиці 1Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации