Міністерство палива та енергетики України - файл

приобрести
скачать (1325.8 kb.)Міністерство палива та енергетики України

ГКД 34.35.512-2002


ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 6-750 кВ
Інструкція з монтажу та експлуатації

Київ


2002

 1. ЗАМОВЛЕНО

 2. РОЗРОБЛЕНО

 3. ВИКОНАВЕЦЬ

 4. УЗГОДЖЕНО

5 ЗАТВЕРДЖЕНО
ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

6 НА ЗАМІНУ

Передмова

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ҐРІФРЕ»)

Донбаською електроенергетичною системою

К.Д. Вольпов

Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго України, Ю.А. Андрійчук Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю.І. Улітіч Управлінням з питань розвитку та експлуатації електроенергетики Департаменту з питань електроенергетики, С.Я. Меженний Управлінням науково-технічної політики та екології Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК, Ю.Г. Куцан Об'єднанням енергетичних підприємств «ҐРІФРЕ», Г.П. Хайдурова Госпрозрахунковим підрозділом «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект», В.І. Білоусов

Наказом Мінпаливенерго У країни

від 17 грудня 2002 року № 731, С.Ф. Єрмілов.

РД 34.35.514 Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений: И 34-70-021-7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2007 рікМІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


Про затвердження галузевогонормативного документа

"Засоби захисту від перенапруг велектроустановках 6 - 750 кВ .

Інструкція з монтажу та експлуатації"Для забезпечення підвищення надійності та стійкості електромереж і енергосистем фахівцями Донбаської електроенергетичної системи розроблено нормативний документ ГКД 34.35.512 - 2002 " Засоби захисту від перенапруг в електроустановках 6 - 750 кВ . Інструкція з монтажу та експлуатації " (далі - Інструкція) .

З метою впровадження нормативно - технічного документа на підприємствах електроенергетичної галузі Мінпаливенерго України

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити і ввести в дію галузевий керівний документ ГКД 34.35.512-2002 "Засоби захисту від перенапруг в електроустановках 6-750 кВ . Інструкція з монтажу та експлуатації " , який набирає чинності через ЗО днів з дати підписання цього наказу .

 2. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусову) внести Інструкцію до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих керівних
  документів Мінпаливенерго .

 3. Енергетичним компаніям і підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, замовити Об'єднанню енергетичних підриємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Інструкції і оплатити необхідні витрати на їх розробку та тиражування .

 4. Об'єднанню ' енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Інструкції енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати . Спільно з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників .

Термін - ЗО днів від дати підписання цього наказу .

 1. Визнати таким, що не застосовується на території України, РД 34.35.514 " Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений . И 34-70-021-85 " , затверджений Головним технічним управлінням з експлуатації енергосистем Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 27.08.85.

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю.А.

Міністр

С. ЄрміловЗміст

 1. Сфера застосуванння

 2. Нормативні посилання

 3. Скорочення

 4. Загальні положення

 5. Апарати для захисту від перенапруг
 1. Вентильні розрядники

 2. Обмежувачі перенапруг нелінійні

 3. Застосування вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг нелінійних

 4. Основні вимоги до установлення вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

 5. Основні вимоги до монтажу вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

 6. Експлуатаційний нагляд і технічна документація

 7. Випробування вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

 8. Особливі випадки

 9. Правила зберігання і транспортування вентильних розрядникі обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток А Основні відомості про побудову та принцип дії вентильнихрозрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток Б Найбільші припустимі відстані від захисних апаратів 35-750 кВдоустаткування, яке захищаєтьсяДодаток В Проведення обов'язкових пофазних випробувань з метоюустановлення значень струмів провідності (витоку) ВР(ОПН) при напрузі промислової частоти 50 Гц, яка прикладається від стороннього джерела струму, за ступенями

Додаток Г Порядок розкриття та оцінення стану імітаторів розрядників серії РВМК

Додаток Д Форма паспорта-картки випробувань вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійнихДодаток Е Випадки заборони на застосування захисних апаратів типу ОПН110-500 кВ

Вступ

Інструкція И 34-70-021- 85, видана в 1986 p., значною мірою застарі-па, у ній недостатньо враховані кліматичні та екологічні умови експлуа­тації на території України.У зв'язку з цим назріла необхідність з розроблення галузевої інструкції з монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг і введення її в дію для застосування при спорудженні та експлуатації електроустано­вок 6—750 кВ на підприємствах Мінпаливенерго України.

Під час розроблення інструкції використано чинні вітчизняні та за­кордонні нормативні документи та публікації з даної тематики за 1990-99 pp., роботи провідних у цій галузі наукових організацій та заводів-виготовлювачів, а також матеріали з узагальнення досвіду експлуатації вентильних розрядників (ВР) та обмежувачів перенапруг нелінійних (ОПН) 6-750 кВ у енергооб'єднаннях України.Інструкція вперше регламентує застосування випробувань захисних апаратів 35-750 кВ під робочою мережевою напругою, без виведення їх з роботи, що дає змогу істотно знизити експлуатаційні та ремонтні витра­ти. Здійснення цих заходів забезпечується розробленням та практичною перевіркою нових критеріїв оцінення стану ВР і ОПН, а також відповідних норм відбракування.

Матеріали з вимірювання струму провідності ВР і ОПН від сторон­нього джерела випробної напруги промислової частоти за ступенями підготовлено за участю інженерів A.M. Недуха та Л.В. Хрущової (Цен­тральні електромережі ГАСК Донецькобленерго).

Значну роботу з підготування графічних матеріалів і таблиць ви­конано начальником служби діагностики ДЕС А.Н. Болдирєвим та інж. І.Г.Ярошинською.Міністерство палива та енергетики України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации