Лабораторная работа №2 в среде Twido Suite - Типові функціональні блоки - таймери та затримки - файл n12.doc

Лабораторная работа №2 в среде Twido Suite - Типові функціональні блоки - таймери та затримки
скачать (280 kb.)
Доступные файлы (11):
AS_DC35_Print.dsc.xml
Global.dsc.xml
n3.xdm
Twido1.dsc.xml
n5.xtwd
avatar262_4.bmp
n7.bmp
thumbnail-dsc.bmp
n9.ini
Conveyor-man,auto mode.xpr
n12.doc435kb.14.01.2010 07:36скачать

n12.doc

  1   2   3
Програмні засоби систем управління

Лабораторна Робота № 2


ТЕМА: Типові функціональні блоки – таймери та затримки.Мета: ознайомитись з типовими функціональними блоками – таймерами. Вивчити їх функції та особливості їх використання в програмуванні ПЛК.


теоретичні відомості:


Існують 3 типу функціональних блоків таймера:

1)TON (Timer On-Delay - таймер затримки включення): цей тип таймера використовується для управління діями по затримці включення.

2)TOF (Timer Off-Delay - таймер затримки виключення): цей тип таймера використовується для управління діями по затримці виключення.

3)TP (Timer - Pulse - таймер імпульсу): цей тип таймера використовується для генерації імпульсу заданої тривалості

Затримки або періоди імпульсів можуть програмуватися і можуть бути модифіковані за допомогою програмного забезпечення Twido.

Нижче приведена ілюстрація функціонального блоку таймера:Функціональний блок таймера має наступні параметри:

Параметр

Мітка

Значення

Номер таймера

%TMi


Від 0 до 63:TWDLCAA10DRF і TWDLCAA16DRF.

Від 0 до 127 для всієї решти контролерів.

Тип

TON


Таймер затримки включення (за умовчанням)

TOF

Таймер затримки виключення

TP

Імпульс (одновібратор)

Вісь часу


TB

1 мін. (за умовчанням), 1 с., 100 мс.,10мс., 1мс.

Поточне значення

%TMi.V


Слово, яке інкрементується від 0 до %TMi.P, коли таймер працює. Може бути прочитано і перевірено, але не записано програмою. %TMi.V може

бути змінено за допомогою редактора анімаційних

таблиць.

Предвстановлене значення%TMi.P

0-9999. Слово, яке може бути прочитане перевірено і записано програмою. Значення по

умовчанню: 9999. Період, що генерується, або затримка

складає %TMi.P x ТБ

Редактор анімаційних таблиць

Y/N


Y: Yes (так), передвстановлене значення %TMi.P може бути змінено за допомогою редактора таблиць анімації. N: No (ні), передвстановлене значення %TMi.P не може бути змінено.

Вхід дозволу (або інструкції)

IN

Запускає таймер по передньому фронту (типи TON або TP) або задньому фронту (тип TOF).

Вихід таймера

Q


Відповідний біт %TMi.Q встановлюється в 1, в залежності від того, яка функція виконується: TON TOF або TP.


Тип таймера TOF.

Тип таймера TOF (timer off-delay - таймер затримки виключення) використовується для управління діями по затримці виключення. Ця затримка програмується за допомогою TwidoSoft.

Наступна тимчасова діаграма демонструє функціонування таймера типу TOF:


Наступна таблиця описує функціонування таймера типу TOF:

Фаза

Опис

1

Поточне значення %TMi.V встановлюється в 0 по передньому фронту на вході IN, навіть якщо таймер вже запущений.

2

Вихідний біт %TMi.Q встановлюється в 1 по передньому фронту на вході IN.

3

Таймер запускається по задньому фронту на вході IN.

4

Поточне значення %TMi.V збільшується від 0 до TMi.P на одну одиницю при кожному імпульсі тимчасової бази ТБ.

5

Вихідний біт %TMi.Q скидається в нуль при досягненні поточним значенням %TMi.P.


Тип таймера TON.

Тип таймера TON (timer on-delay - таймер затримки виключення) використовується для управління діями по затримці включення. Ця затримка програмується за допомогою TwidoSoft.

Наступна тимчасова діаграма демонструє функціонування таймера типу TON:


Наступна таблиця описує функціонування таймера типу TON:


Фаза

Опис

1

Запуск таймера по передньому фронту входу IN.

2

Поточне значення %TMi.V збільшується від 0 до TMi.P на одну одиницю при кожному імпульсі тимчасової бази ТБ.

3

Вихідний біт %TMi.Q встановлюється в 1 при досягненні поточним значенням %TMi.P.

4

Вихідний біт %TMi.Q залишається в 1 поки на вході IN 1.

5

Коли на вході IN з'являється задній фронт, таймер зупиняється навіть якщо таймер не досяг %TMi.P, і %TMi.V встановлено в 0.Тип таймера TP.

Тип таймера TP (timer pulse - таймер імпульсу) використовується для генерації імпульсів заданої тривалості. Ця тривалість програмується за допомогою TwidoSoft.

Наступна тимчасова діаграма демонструє функціонування таймера типу TP:


Наступна таблиця описує функціонування таймера типу TP:

Фаза

Опис

1

Запуск таймера по передньому фронту входу IN. Поточне значення %TMi.V встановлюється в 0, якщо таймер ще не запущений.

2

Вихідний біт %TMi.Q встановлюється в одиницю при запуску таймера.

3

Поточне значення %TMi.V збільшується від 0 до TMi.P на одну одиницю при кожному імпульсі тимчасової бази ТБ.

4

Вихідний біт %TMi.Q скидається в 0 при досягненні поточним значенням %TMi.P.

5

Поточне значення %TMi.V встановлюється в 0, коли %TMi.V рівно %TMi.P і вхід IN повертається в 0.

6

Цей таймер не може бути переустановлений. Якщо %TMi.V рівно %TMi.P, і на вході IN нуль, то %TMi.V встановлюється в 0.


Завдання:

Автоматичний режим роботи конвеєра.
Додатково до таблиці задіяних входів/виходів ЛР1.

Елемент управління

Символьне позначення
Коментар

Входи

Пульт BTN4

Mode_Sel

%I0.16

Перемикач вибору режимів роботи (0 – ручний режим, 1 – автоматичний режим), з фіксацією

Пульт BTN5

Mode_Ack

%I0.17

Кнопка квитування переключення режиму (без фіксації)

Пульт BTN6

Error_Ack

%I0.18

Кнопка квитування помилки (без фіксації)

Конв. BTN1

Conv_BTN1

%I0.0

Кнопка положення 1 конвеєра (замикаючий контакт, без фіксації)

Конв. FD1

Conv_FD1

%I0.4

Оптичний давач положення 1 конвеєра (розмикаючий контакт)

Конв. BTN2

Conv_BTN2

%I0.1

Кнопка положення 2 конвеєра (розмикаючий контакт)

Конв. FD2

Conv_FD2

%I0.5

Оптичний давач положення 2 конвеєра

Конв. FD4

Conv_FD4

%I0.7

Оптичний давач кінцевого положення конвеєра

Виходи

Конв. LED4

Conv_LED4

%Q0.13

Сигналізація знаходження деталі в кінцевому положенні

Конв. LED1

Conv_LED1

%Q0.10

Індикатор руху деталі з Положення 1 конвеєра

Конв. LED2

Conv_LED2

%Q0.11

Індикатор руху деталі з Положення 2 конвеєра

Пульт LED3

HL_Auto_On

%Q0.6

Індикація автоматичного режиму роботи

Пульт LED4

HL_Error

%Q0.3

Помилка транспортування
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации