Лабораторная работа №1 - Апаратна частина програмованих контролерів Schneider Twido. Мова релейно-контакторних схем - файл n11.doc

Лабораторная работа №1 - Апаратна частина програмованих контролерів Schneider Twido. Мова релейно-контакторних схем
скачать (250 kb.)
Доступные файлы (11):
AS_DC35_Print.dsc.xml
Global.dsc.xml
n3.xdm
Twido1.dsc.xml
n5.xtwd
avatar262_4.bmp
n7.bmp
thumbnail-dsc.bmp
n9.ini
conveyor-manual mode.xpr
n11.doc200kb.04.12.2009 05:32скачать

n11.doc

Програмні засоби систем управління

Лабораторна Робота № 1


ТЕМА: Апаратна частина програмованих контролерів Schneider Twido. Мова релейно-контакторних схем.Мета: ознайомитись з апаратною частиною та схемами підключення промислових контролерів (ПЛК); вивчити базові елементи мови релейних діаграм та мови списків інструкцій; ознайомитись з програмним пакетом для програмування та відлагодження промислових контролерів Twido Suite.


теоретичні відомості:


В ході лабораторної роботи використовується лабораторний стенд, який складається з пульту керування, промислового програмованого логічного контролера (ПЛК) Schneider Twido та прототипу конвеєра. На пульті керування знаходяться кнопки які під’єднані до входів ПЛК, а також є світо-діоди, які під’єднані до виходів ПЛК. Також на конвеєрі є кнопки та оптичні давачі , що з’єднуються з входами ПЛК, а світо-діоди та рух конвеєрної стрічки вправо та вліво - з виходами ПЛК. Функціональна схема:Тож в лабораторній роботі використовується ПЛК Schneider Twido, а саме модель TWDLCAE40DRF.Дискретні входи/виходи

Базовий блок

40

Кількість входів

24 входи 24 В пост. струму(приймач/джерело) (1)

Кількість виходів

14 релейних виходів

2 транзист. виходу (джерело)

Тип підключення

Вбудована гвинтова клемна колодка

Додаткові входи/виходи

Кількість модулів розширення

7 модулів входів/виходів: дискретні, аналогові і модулі

AS-інтерфейсу (2)

Дискретні входи/виходи

8, 16 або 32 входу 24 В пост. струму; 8, 16 або 32 виходу 24 В пост. струму або релейних;

Аналогові входи/виходи

2 x 12-бітових входу; 12-бітовий вихід або 2 входи / 12-бітовий вихід

AS-інтерфейс (3)

Управління "відомими" модулями: до 62 дискретних модулів

Максимальне кількість входів/виходів (базовий блок з

модулями розширення)
152 з гвинтовими клемами

264 з роз’ємами HE 10

Вбудований лічильник і позиціонування

Рахунок 5 кГц

4 x 16-бітових каналу (5)

Рахунок 20 кГц


2 x 16-бітових каналу 32-бітові для версії u 2,5):

Позиціонування 7 кГц

2 канали: функція PWM

Функції

ПІД

Для контролера версії I 2.0

Обробка подій

Для контролера версії J 2.0

Засоби зв'язку

Вбудовані

1 порт RS 485 (роз'єм mini-DIN), 1 допоміжний порт: RS 232C (роз'єм mini-DIN ) або RS 485 (роз'єм MINI-DIN або гвинтовий блок) + Ethernet-порт RJ45 для TWD LCAE 40DRF

Шина CANopen


З "провідним" модулем шини СANopen TWD NCO1M

Шина Ethernet


З мережевим інтерфейсним модулем Ethernet TwidoPort 499 TWD 01100 для всіх контролерів версії N 3.0

Живлення
100-240 В змін. струму (живлення дискретних датчиків 24 В від контролера)

Програмування

Пам'ять приложений


3000 інструкцій, 6000 з додатковою картою пам'яті TWD XCP MFK64

Внутр. біти

256

Внутр. слова (6)

3000

Функціональні блоки(6)

128 таймерів, 128 лічильників

Подвійні слова

Є

Обчислення


З плаваючою крапкою, тригонометричні

Годинник

Вбудовані

Мови

Мови Ladder і Instruction List (з інструкціями Grafcet)

ПЗ


TwidoSoft для Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP і TwidoAdjust для Pocket PC2003


Характеристики входів постійного струму:

Кількість вхідних каналів

24

Номінальна вхідна напруга

24 В. пост. струму, приймач/джерело (позитивна або негативна логіка)

Загальні крапки

2 загальних точки

Діапазон вхідної напруги

20,4-26,4 В. пост. струму

Номінальний вхідний струм

11 мА для I0.0, I0.1, I0.6 и I0.7

7 мА для I0.2 – I0.5 и I0.8 % I0.23

Вхідний опір

2,1 кОм для I0.0, I0.1, I0.6 и I0.7,

3,4 кОм для I0.2 % I0.5 и I0.8 % I0.23

Час фільтрації


В стані 1


35 мкс + програмований час фільтрації для I0.0 % I0.5

40 мкс + програмований час фільтрації для решти входів I0.i

В стані 0


40 мкс + програмований час фільтрації для I0.0 % I0.5

150 мкс + програмований час фільтрації для решти входів I0.i

Ізоляція


Відсутність ізоляції між каналами, оптронна розв'язка між входами і шиноюХарактеристики релейних виходів:

Кількість початкових каналів

16 (14 релейних + 2 транзисторних)

Вихідний струм

2 А (релейних) 1 А (транзисторний)

Мінімальне комутуюче навантаження

10мА/10 В. пост. струму (задане значення)

Початковий опір контакту

До 30 мОм

Навантаження (активна, індуктивна)

2 A (релейні виходи) 1 A на загальний дріт (транзисторні)

Напруга ізоляції

1 500 В пер. струму протягом 1 міни


Підключення входів (Підключення входів 24 В пост. струму):

Підключення до входу-приймача (позитивна логіка), живлення датчика від контролера


Підключення до входу-джерелу (негативна логіка), живлення датчика от контролера:


Підключення живлення 100-240 В змін. струму, 19,2-30 В пост. струму и релейних виходів:


Основні графічні елементи мови сходової логіки:
Контакти:

Назва

Графічний елемент

Інструкція

Функція

Нормально розімкнений контактLD


Контакт замкнутий, коли бітовий об'єкт, який ним управляє рівний 1.

Нормально замкнутий контактLDN


Контакт замкнутий, коли бітовий об'єкт, який ним управляє рівний 0.

Контакт виявлення переднього фронту
LDR


Передній фронт: виявляє зміна бітового об'єкту, що управляє, з 0 на 1.

Контакт виявлення заднього фронтуLDF


Задній фронт: виявляє зміна бітового об'єкту, що управляє, з 1 на 0.Котушки:

Назва

Графічний елемент

Інструкція

Функція

Пряма обмоткаST

Встановлює відповідний бітовий об'єкт в значення, рівне результату, одержаному в зоні перевірки.

Зворотна обмоткаSTN

Встановлює відповідний бітовий об'єкт в значення, рівне інверсії від результату, отриманого в зоні перевірки.

Встановлююча обмоткаS

Встановлює відповідний бітовий об'єкт в 1, коли результат, одержаний в зоні перевірки = 1.

Скидаюча обмоткаR

Встановлює відповідний бітовий об'єкт в 0, коли результат, одержаний в зоні перевірки = 1.

Перехід або виклик підпрограми
JMP

SR

Сполучає з поміченою інструкцією, розташованою або після поточного ступеня.

Обмотка, що реагує на перепадЗастосовується в мові Grafcet, використовується для програмування умов, пов'язаних з переходом на наступний ступінь.

Головне реле управлінняMCS

MCR

Змінює процес виконання програми.

Повернення з підпрограмиRET

Розміщується в кінці підпрограми для повернення в основну програму.

Зупинка програми
END

Визначає кінець програми.


Функціональні блоки:

Назва

Графічний елемент

Функція

Таймери, лічильники, регістри і т.д.Кожний з функціональних блоків використовує входи/виходи для з'єднання з іншими графічними елементами. Примітка: виходи функціонального блоку не можуть бути пов'язані один з одним

(вертикальне коротке замикання).

Операційні блоки і блоки порівняння:

Назва

Графічний елемент

Функція

Блок порівнянняДозволяє порівнювати два операнди, вихід приймає значення, рівне 1, якщо при порівнянні отриманий дійсний результат. Розмір: 1строка, 2столбца.

Операційний блок
Виконує арифметичні і логічні операції. Розмір: 1строка, 4 стовпці.Завдання:

Ручний режим роботи конвеєра.Елемент управління

Символьне позначення
Коментар

Входи

Пульт BTN0

System_On

%I0.12

Кнопка ввімкнення системи, замикаючий контакт, без фіксації

Пульт BTN1

System_Off

%I0.13

Кнопка вимикання системи, розмикаючий контакт, з фіксацією

Пульт BTN2

Jog_Left

%I0.14

Кнопка включення руху конвеєрної стрічки вліво, замикаючий контакт, з фіксацією

Пульт BTN3

Jog_Right

%I0.15

Кнопка включення руху конвеєрної стрічки вправо, замикаючий контакт, з фіксацією

Виходи

Пульт LED0

HL_Sys_On

%Q0.2

Індикація ввімкнення системи

Контролер %Q0.0

HL_Left

%Q0.0

Індикація руху конвеєрної стрічки вліво

Контролер %Q0.1

HL_Right

%Q0.1

Індикація руху конвеєрної стрічки вправо

Конв. Left

Left

%Q0.14

Команда руху конвеєрної стрічки вліво

Конв. Right

Right

%Q0.15

Команда руху конвеєрної стрічки вліво


Оператор переводить систему в режим "Ввімкнено" короткочасним натисненням кнопки System_On. При цьому на вхід System_Off повинна бути подана через відповідний перемикач логічна одиниця. Переключення перемикача на вході System_Off в логічний нуль призводить до переведення системи в режим "Вимкнено". Знаходження системи в режимі "Ввімкнено" повинне сигналізуватися за допомогою світлодіода (включається при подачі логічної одиниці на вихід HL_Sys_On).

Якщо система ввімкнена, то оператор може дати команду на рух конвеєрної стрічки вліво або вправо шляхом переключення перемикачів Jog_Left та Jog_Right відповідно. При цьому, в залежності від вказаного напрямку руху, контролер повинен подавати сигнали логічної одиниці на виходи Left або Right. Подача команди на рух одночасно в обидві сторони не дозволяється і повинна бути заблокована. Рух стрічки в будь якому з напрямків повинен супроводжуватися відповідною сигналізацією, що забезпечується світлодіодами на виходах HL_Left та HL_Right.
Код програми на мові Ladder Diagram (LD):Висновок:

В ході лабораторної роботи ми ознайомились з апаратною частиною та схемами підключення промислових контролерів, вивчили базові елементи мови релейних діаграм та мови списків інструкцій. Також ми ознайомилися з програмним пакетом для програмування та відлагодження промислових контролерів Twido Suite.

В процесі лабораторної роботи була створена програма на мові релейних діаграм, що маніпулює рухом стрічки конвеєра у ручному режимі, з дотриманням усіх необхідних умов та вимог. Під час цього були з’ясовані з’єднання між головними блоками лабораторного стенду та входами і виходами ПЛК. В програмі був використаний прийом само фіксації котушки. Програма була завантажена на ПЛК, та була перевірена її працездатність згідно умов та вимог завдання. Можна зробити висновок, що робота була написана правильно, тому що під час перевірки не було виявлено помилок у роботі.
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации