Міністерство енергетики та захисту довкілля України Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» вп «Запорізька аес» - файл

приобрести
скачать (942.9 kb.)

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Державне підприємство «Національна атомна

енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Запорізька АЕС»
ЕП


ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інспектор

__________ І.В.Мурашов

« 01 » 06. 2020Введена в дію розпорядженням

від « 01 » 06. 2020 № 61

з « 01 » 06. 2020ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
оператора реакторного відділення 6, 7 групи
00.ЕП.ІП.27-20
2202020002 - ОШУ

2202020003 - ОШУ

2203020002 - ОШУ

2203020003 - ОШУ

2204020002 - ОШУ

2204020003 - ОШУ

2205020002 - ОШУ

2205020003 - ОШУ

2206020002 - ОШУ

2206020003 - ОШУ

2207020002 - ОШУ

2207020003 – ОШУ
Зміни 1-6

(на 30.06.2021)Пр. 128


Дата перегляду: 01.06.2025


Аркуш погодження
ПОГОДЖЕНО

Головний фахівець з атомних

електростанцій (з організації

виробництва) – начальник ВТС

_____________ П.А.Барановський

«_____»______2020Заступник головного інженера

з експлуатації

_____________

«_____»_______2020Головний фахівець з атомних

електростанцій (з нагляду) –

начальник СВНтаПБ

_____________ А.С.Колпак

«_____»______2020Головний фахівець з атомних

електростанцій (з експлуатації енергоблоків) - керівник ЕП

_____________ О.Г.Дудар

«_____»_______2020Головний фахівець з атомних

електростанцій (з охорони праці) – начальник СОП_____________ А.М.Маляренко

«____»_______2020Головний фахівець

з енергоблоків - начальник блоку

_____________ І.В.Базилевський

«_____»_______2020Начальник УОНтаОП

_____________ Н.Р.Кулібова

«_____»______2020


Інженер

_____________ Л.Б.Волинкіна

«_____»_______2020


Начальник УК

_____________ В.Є.Черноляхов

«_____»______2020

Начальник УПРП

_____________ П.О.Мішин

«_____»______2020

В.о.голови цехового комітету ЕП

_____________ В.В.Вахтєров

«_____»______2020

Юрисконсульт

_____________

«_____»______2020Зміст

С.

Познаки та скорочення…..……………………………………………………………….

4

1

Загальні положення…………………………………………………………………

5

2

Задачі та обов’язки………………………………………………………………….

6

3

Права…………………………………………………………………………………..

10

4

Відповідальність……………………………………………………………………..

11

5

Обсяг знань і порядок допуску до самостійної роботи…………………….....

11

6

Кваліфікаційні вимоги……………………………………………………………….

12

7

Відносини за посадою………………………………………………………………

12

Додаток А Перелік нормативних і виробничих документів,

знання яких підлягає перевірці………………………………………………………….13

Аркуш ознайомлення……………………………………………………………………..

30

Аркуш реєстрації змін…………………………………………………………………….

31

Аркуш ознайомлення зі змінами………………………………………………………..

32

Відомості про місцезнаходження оригіналу, дубліката,

Контрольних та врахованих копій………………………………………………………33

Відомості про працівників, що виконують обов’язки

за цією посадовою інструкцією (Зм.№3)……………...............................................


34

Познаки та скорочення

В цій інструкції прийняті наступні познаки та скорочення:БЩК

блочный щит керування

ВД

виробнича документація

ВП ЗАЕС

відокремлений підрозділ «Запорізька атомна електрична станція»

ГІ(ПЗГД)

головний інженер (перший заступник генерального директора)

ГО

гермооболонка

ГФЕ-НБ

головний фахівець з енергоблоків- начальник блоку

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ЕП

експлуатаційний підрозділ

ЕРП

енергоремонтний підрозділ

ЕЦ

електричний цех

ЗГІЕ

заступник головного інженера з експлуатації

ІП

посадова інструкція

ІРВ

інженер реакторного відділення

КВПіА

контрольно- вимірювальні прилади і автоматика

МЗПТ

місце заземлення пожежної техніки

НД

нормативний документ

НЗЕБ

начальник зміни енергоблоку

НЗ АЕС

начальник зміни атомної електростанції

ОРВ

оператор реакторного відділення

ОП

охорона праці

ПІУБ

провідний інженер з управління блоком

ПІУР

провідний інженер з управління реактором

ПНЯБ

правила і норми з ядерної безпеки

ППБ

правила з пожежної безпеки

ПТЕ

правила технічної експлуатації

ПРБ

правила з радіаційної безпеки

РВ

реакторне відділення

ТМО

тепломеханічне обладнання

НТЦ

навчально-тренувальний центр

ЦТАВ

цех теплової автоматики й вимірювань


1 Загальні положення

1.1 «Посадова інструкція оператора реакторного відділення 6, 7 групи» 00.ЕП.ІП.27-20 розроблена у зв’язку з плановим переглядом «Рабочей инструкции оператора реакторного отделения 6, 7 группы» 00.ЭП.ИР.01-17, затвердженої головним інспектором 17.03.2017.

1.2 Посадова інструкція розроблена відповідно до вимог:

- «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Міністерства праці та соціальної політики України» - Краматорськ: вип.1, розділ 2, 2009;

- ДК 003-2010 «Класифікатора професій», затвердженого наказом Дерспоживстандарту України 28 липня 2010 року № 327;

- ПЛ-К.0.07.005-17 «Положення про організацію роботи з персоналом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»;

- СТП 01.81.019.2-2016 «Система стандартизации и качества ОП ЗАЭС. Управление документацией. Требования к разработке положения о подразделении, должностной и рабочей инструкций»;

- 00.ОК.АЛ.02-19 «Альбому типових посадових і робочих інструкцій окремих професійних груп персоналу ВП ЗАЕС»;

- 00.ЕП.ПЛ.01-17 «Положення про експлуатаційний підрозділ».

1.3 Посадова інструкція визначає обов’язки, права, відповідальність, відносини у роботі та вимоги до необхідних знань оператора реакторного відділення 6, 7 групи (далі – ОРВ 6,7гр.) для здійснення оперативного обслуговування тепломеханічного устаткування реакторного відділення.

1.4 Прийом на робоче місце ОРВ 6,7гр. здійснюється наказом генерального директора ВП ЗАЕС за результатами професійного відбору за умови:

- проходження медичного огляду відповідно до переліку шкідливих небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також переліку робіт, для виконання яких необхідний обов'язковий медичний огляд;

- наявності висновку психофізіологічного обстеження щодо відповідності розвитку професійно значущих психологічних якостей, вимогам професії.

1.5 Звільнення здійснюється наказом генерального директора ВП ЗАЕС відповідно до чинного законодавства.

1.6 Ця професія належить до категорії «робітники».

1.7 Дана професія включена до «Переліку посад персоналу ВП ЗАЕС з уніфікованими енергоблоками (В-320), що забезпечує ядерну безпеку, допуск до самостійної роботи яких здійснюється наказом генерального директора» 00.ВН.00.ПР.128-19.

1.8 ОРВ 6,7гр. забезпечує ядерну безпеку шляхом виконання обов'язків, згідно з «Положенням з організації робіт із забезпечення ядерної безпеки у ВП ЗАЕС» 00.ОБ.ПЛ.02-18.

1.9 ОРВ 6,7гр. підпорядкований головному фахівцю з енергоблоків – начальнику блоку.

1.10 Під час виконання обов'язків в зміні ОРВ 6,7гр. оперативно підпорядкований ІРВ (ПІУР, ПІУБ).

1.11 Посадову інструкцію повинен знати ОРВ 6,7гр.

З розділами 2-4 посадової інструкції повинні бути ознайомлені ГФЕ-НБ, НЗЕБ, ПІУБ, ПІУР, ІРВ.

2 Задачі та обов’язки


ОРВ 6,7гр. зобов'язаний:

2.1 Здійснювати оперативне обслуговування тепломеханічного устаткування реакторного відділення зони суворого режиму, включаючи технологічну вентиляцію ТL01-10; 13; 22; 42.

Зоною обслуговування устаткування ОРВ 6гр. та ОРВ 7гр. є всі приміщення та споруди зони суворого режиму РВ енергоблока, включаючи ГО в період останова енергоблока на ремонт або у випадку необхідності її відвідування на працюючому енергоблоці.

Порядок приймання і здачі зміни

Порядок приймання зміни

2.2 Прибути на робоче місце не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку зміни, оповістити здаючу зміну про прибуття на чергування, отримати дозвіл на виконання дій з прийому зміни (від персоналу працюючої зміни).

2.3 Ознайомитись із технологічною обстановкою. З цього моменту приймаючий зміну несе відповідальність за правильність дій з прийому зміни.

2.4 Зробити обхід і огляд закріпленого тепломеханічного устаткування РВ, вентиляції, стан і закриття дверей приміщень зони обслуговування.

2.5 Отримати від ОРВ, який здає зміну, відомості про режим роботи устаткування, про всі зміни, про заходи, які прийняті для ліквідації неполадок, про ремонтні та інші роботи, вироблювані на устаткуванні й в приміщеннях зони обслуговування, відомості про устаткування, за яким необхідно вести ретельне спостереження. Отримати від ОРВ, який здає зміну, інформацію про розпорядження й вказівки керівництва ЕП, ВП ЗАЕС.

2.6 Ознайомитись із записами в «Оперативном журнале ИРО».

2.7 Через ІРВ (ПІУР, ПІУБ) ознайомитись з новими адміністративними і технічними розпорядженнями, які стосуються робочого місця ОРВ.

2.8 Ознайомитись із записами в журналі дефектів.

2.9 Прийняти нормативну, технічну і експлуатаційну документацію по робочому місту, аптечку, аварійний комплект контроля та індивідуального захисту, первинні засоби пожежогасіння, засоби зв’язку, запас витратних матеріалів.

2.10 При виявленні недостачі документації, технологічних схем, інструмента, первинних засобів пожежогасіння, допоможних і запасних матеріалів, переданих по зміні, засобів зв’язку і устаткування, передати свої зауваження ІРВ до запису про прийом зміни. При відсутності такого запису недостача вважається такою, що сталася в зміну того ОРВ, під час чергування якого вона виявлена.

2.11 У присутності ОРВ, який здає зміну, докласти ІРВ (ПІУР, ПІУБ) про стан закріпленого устаткування, про дефекти і неполадки, схему і режим роботи устаткування та готовність прийняти зміну. Отримати дозвіл на прийом зміни.

2.12 Оформити в «Оперативном журнале ИРО» прийом зміни особистим підписом.Порядок здачі зміни

2.13 Зробити обхід і огляд всього закріпленого за ОРВ устаткування та перевірити чистоту і порядок робочої зони, а також збереження первинних засобів пожежогасіння, замків.

2.14 Перевірити наявність і комплектність експлуатаційних інструкцій, схем, інструменту, захисних засобів, засобів пожежогасіння, допоміжних матеріалів.

2.15 Повідомляти ІРВ (ПІУР, ПІУБ) про виявлені при здачі зміни зауваження, порушення, дефекти тощо.

2.16 При здачі зміни перевірити у приймаючого зміну посвідчення про перевірку знань з охорони праці, ПТЕ, ППБ, ПРБ, ПНЯБ і проходження медогляду. Про виявлені зауваження доповісти ІРВ (ПІУР, ПІУБ).

2.17 Надати тому, хто приймає зміну, вичерпну інформацію про:

- стан устаткування, арматури, технологічних і вентиляційних систем;

- підготовку устаткування до ремонту і виконання ремонтних робіт;

- стан приміщень (чистота, освітленість тощо);

- стан замків на дверях приміщень, пожежних кранах і арматурі;

- стан засобів зв’язку і пожежогасіння.

Забороняється приймання-здача зміни у випадках:

- неявки змінного працівника;

- наявності у змінного працівника медичних протипоказань щодо допуску до роботи;

- відсутності дозволу на приймання-здачу зміни від вищого оперативного персоналу;

- виникнення й/або ліквідації аварійних режимів на закріпленому устаткуванні, при перехідних режимах і при виробництві оперативних перемикань (у таких випадках передача зміни проводиться з дозволу ГІ(ПЗГД) або його заступника з експлуатації);

- невиконання обов'язкових умов допуску оперативного персоналу до самостійної роботи;

- неправильно або не повністю виконаної процедури приймання-здачі зміни.Обов'язки під час зміни

2.18 Контролювати роботу і стан устаткування та трубопроводів, їх опор і підвісок, робити обхід по встановлених маршрутах з періодичністю, визначеною графіком обходів та керуючись «Положенням по проведенню обходів, оглядів устаткування оперативним персоналом ЕП». Про результати обходу доповідати ІРВ (ПІУР, ПІУБ).

Щозмінно, не менш двох разів, перевіряти місця проведення робіт за нарядами на предмет дотримання працюючими заходів безпеки, про результати доповідати ІРВ (ПІУР, ПІУБ).

При виявленні зауважень доповідати ІРВ (ПІУР, ПІУБ) і, якщо зауваження не усунено впродовж зміни, спільно з ІРВ (ПІУР, ПІУБ) робити запис в журналі реєстрації дефектів технологічного устаткування, а в оперативному журналі вказувати номер дефекту та його зміст. Виявляти і реєструвати малозначимі події відповідно до р.3 «Положення про порядок розслідування й обліку малозначимих подій у ВП «Запорізька АЕС».

2.19 Усувати дрібні дефекти на устаткуванні й системах (установка маховиків арматури, заміна і долив масла у підшипники, у випадках, що не суперечать правилам охорони праці).

2.20 Не допускати находження в приміщеннях РВ персоналу інших підрозділів без виробничої необхідності (наявність наряду, розпорядження).

2.21 Не допускати попадання води на устаткування.

2.22 При виявленні дефекту в роботі устаткування інших цехів доповідати ІРВ (ПІУР, ПІУБ), передавати зміст дефекту начальнику зміни відповідного цеху для запису дефекту.

2.23 Контролювати усунення ремонтним персоналом виявлених зауважень з освітлювання, про результати доповідати ІРВ (ПІУР, ПІУБ).

2.24 У разі зникнення напруги в мережі освітлення повідомляти ІРВ (ПІУР, ПІУБ).

2.25 При обходах устаткування оглядати стан будівельних конструкцій відповідно до «Положення по проведенню обходів, оглядів устаткування оперативним персоналом ЕП».

Виявлені зауваження записувати в «Журнал дефектів (по будівельній частині)».

2.26 До початку операцій по виводу в ремонт (включенню в роботу) устаткування виконувати перевірку можливості виконання цих робіт, впливу їх на технологічний процес і відсутність порушення нормальної експлуатації іншого устаткування. Робити підготовку робочих місць згідно з умовами, обумовленими нарядом.

2.27 Забезпечувати порядок і чистоту устаткування і приміщень, що знаходяться в зоні обслуговування ОРВ.

2.28 Постйно контролювати і підтримувати експлуатаційний порядок в обслуговуємих приміщеннях, контролювати наявність і робити маркіровку устаткування, трубопроводів, арматури і приміщень.

2.29 У зміну з 7:00 до 15:00 ОРВ доукомплектовувати через кладовщика ЕП допоміжні й витратні матеріали (обтиральний матеріал, миючі засоби тощо), аптечку.

2.30 Дозволяти персоналу ЦТАВ роботу в приміщеннях РВ, на КВПіА, що відносяться до устаткування РВ для усунення дефектів, проведення планових перевірок або випробувань. Готувати устаткування РВ для вказаних робіт, підготовку робочих місць здійснює персонал ЦТАВ. Після закінчення ремонту, перевірки і випробувань засобів КВПіА, вводити їх в роботу спільно з НЗ ЦТАВ. Про виконані операції, перемикання й стан устаткування й засобів КВПіА доповідати ІРВ (ПІУР, ПІУБ).

2.31 Дозволяти персоналу ЕЦ від’єднання живлячих кабелів, ремонту або випробувань електродвигунів, готувати устаткування РВ для таких робіт; підготовку робочих місць на електроустаткуванні здійснює персонал зміни ЕЦ під наглядом ОРВ.

2.32 Як особа, що забезпечує ядерну безпеку, ОРВ 6,7гр. зобов'язаний:

- забезпечувати експлуатацію устаткування й СВБ відповідно до вимог НД і ВД з ЯБ, а також з урахуванням вимог, закладених у проекті АЕС;

- забезпечувати виконання заходів програм конкретних дій, спрямованих на розвиток культури безпеки, по закріплених напрямках діяльності;

- забезпечувати якість при експлуатації устаткування й СВБ.ОРВ 6,7гр. зобов'язаний виконувати обов'язки, характерні для оперативного персоналу професійної групи «робітники»:

Із забезпечення безпеки

2.33 Дотримуватись принципів культури безпеки в межах виконуваних функцій.

Забезпечення радіаційної безпеки

2.34 Виконувати вимоги «Інструкції з радіаційної безпеки ВП «Запорізька АЕС».Аварійна готовність

2.35 Знати й виконувати вимоги Аварійного плану ЕП.

2.36 Знати й виконувати встановлені на території підприємства вимоги особистої безпеки й безпеки підприємства.

2.37 У разі виявлення порушень негайно повідомляти про їхню можливу небезпеку.

2.38 Знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій і аварій, не допускати дій, які можуть призвести до аварій або аварійних ситуацій.

2.39 Знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, правила користування засобами радіаційного та хімічного захисту. Вміти користуватися засобами індивідуального захисту.

2.40 Забезпечити підтримку в робочому стані засобів оповіщення і неухильно виконувати розпорядження НЗ АЕС, які надходять по радіотрансляційної мережі.

2.41 За розпорядженням керівника прибути в неробочий час для організації робіт з попередження (ліквідації наслідків) аварійних ситуацій на закріпленому устаткуванні.Охорона праці

2.42 Знати й виконувати вимоги нормативних і виробничих документів, необхідних для виконання виробничих обов'язків.

2.43 Виконувати обов'язки із забезпечення виконання правил охорони праці згідно з «Положенням про систему управління охороною праці у ВП ЗАЕС».

2.44 Забезпечувати збереження нормативних і виробничих документів, майна, інвентарю, обладнання, виданих у користування.

2.45 Виконувати заходи у разі настання нещасному випадку:

- вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому;

- повідомити про нещасний випадок в фельдшерський пункт охорони здоров'я відділу охорони здоров'я ВП ЗАЕС за телефонами 113 або 5-63-03 і викликати медичних працівників. При цьому обов'язково повідомити про: місце нещасного випадку (найменування будівлі, споруди, об'єкта, номер приміщення і (або) інші ідентифікаційні ознаки місця нещасного випадку), стан потерпілого, номер телефону (для зворотного зв'язку);

- негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівникові робіт, або уповноваженій особі підприємства.

2.46 Утримувати в порядку і чистоті робоче місце, дотримуватися чистоти в підрозділі та на території ВП ЗАЕС, утримувати в справному стані устаткування, пристосування, засоби вимірювальної техніки, верстати, інструмент.

Забезпечення техногенної й пожежної безпеки

2.47 Дотримуватись протипожежного режиму та вимог пожежної безпеки, що діють у ВП ЗАЕС.

2.48 Виконувати обов'язки із забезпечення виконання заходів техногенної безпеки у відповідності з «Загальнооб'єктовою інструкцією з техногенної безпеки ВП «Запорізька АЕС» відповідно до займаної професії

2.49 Забезпечувати використання, в разі потреби, засобів попередження та усунення наслідків природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені та ін.).
Із забезпечення трудової та виробничої дисципліни, підтримці кваліфікації

2.50 Виконувати письмові й усні розпорядження та вказівки безпосереднього керівника.

2.51 Підвищувати рівень культури виробництва, розвивати творче та ініціативне ставлення до виконання своїх виробничих обов'язків, у роботі керуватися принципами Кодексу корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом».

2.52 Підтримувати згідно з «Положенням про організацію роботи з персоналом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» рівень кваліфікації, необхідний для виконання виробничих обов'язків, постійно підвищувати свій професійний рівень.

2.53 Брати участь у підготовці й адаптації щойно прийнятих (переведених) працівників.

2.54 Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників ВП ЗАЕС, режиму робочого часу, трудової дисципліни, раціонально використовувати робочий час.

2.55 Про всі випадки непередбаченого невиходу на роботу (передчасного виходу з роботи) з поважних причин попереджувати свого безпосереднього керівника (заступника керівника або особу, яка його заміщує).Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации