Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "виробнича база будівництва " для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» - файл

приобрести
скачать (361.5 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра міського будівництва і господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розрахунково-графічної роботи з дисципліни

"ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА "

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітніх програм "Промислове та цивільне будівництво", «Автомобільні дороги та аеродроми»

всіх форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

" Міське будівництво і господарство "

Протокол № 2 від 15 вересня 2021 р

Краматорськ 2021

 

УДК 69.083.75/78 (07)Методичні вказівки до розрахунково-графічної робота з дисципліни "Виробнича база будівництва" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітніх програм "Промислове та цивільне будівництво", «Автомобільні дороги та аеродроми» всіх форм навчання. Укладач Коваленко Л.І. - Краматорськ: ДонНАБА, 2021. – 16 с.
Містять вказівки по розрахунку виробництва по забезпеченню будівництва бетоном.

Укладач: доц., к.т.н. Л.І. Коваленко

Відповідальний за випуск в.о. зав. каф. МБГ С.В.Ковтун

 
 


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….4

1. Розрахунок виробництва бетону…………………………………………..5

2.Складання графіка руху транспорту …………………………………….10

3.Приклад виконання роботи………………………………………………..12

ЛІТЕРАТУРА ..................................................................... ……………………….16

ВСТУП

Мета роботи – ознайомитися зі складом виробництва по забезпеченню будівництва бетоном та навчитися розраховувати його потужність.

Для виконання роботи необхідно повторити тему теоретичного курсу «Виробництво, транспортування і застосування бетонних та асфальтобетонних сумішей».

В роботі розглядається розрахунок бетонозмішувального вузла, технологічна схема якого наведена на рис. 1, а схема генплану – на рис.2.

Рис. 1. Технологічна схема розташування бетонозмішувального вузла (БЗВ)

I – бетонозмішувальне обладнання; II – склад цементу; III – галерея подачі інертних, IV – вузол перевантаження інертних, V – склад піску, VI – склад щебеню, VII – залізниця, VIII – автошлях, IX – кар’єр здобуту інертних,

1…5 – будови,

в – лінія водопостачання,

w – лінія електропередач 6 кВ.Рис.2. Схема компонування споруд бетонозмішувального вузла

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации