Лабораторна робота №1. 4 Дослідження лінійного нерозгалуженого кола синусоїдного струму мета роботи варіант 1 - файл

скачать (155.2 kb.)


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1.4

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОГО НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

МЕТА РОБОТИ

Варіант 1

Дослідження нерозгалужених електричних кіл синусоїдного струму з резистивними, індуктивними і ємнісними елементами. Дослідження явища резонансу напруг і частотних характеристик послідовного контура.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ  1. Скласти електричне коло за зображеною на рисунку 4.3 схемою і заданими в таблиці 4.1 параметри елементів.

Рисунок4.3 - Схема електричного кола для дослідження нерозгалужених кіл синусоїдного струмуТаблиця 4.1 - Варіанти параметрів елементів електричного кола1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

В

15

10

12

14

14

15

15

12

14

12

f

Гц

20 0

30 0

50 0

60 0

70 0

20 0

30 0

40 0

60 0

70 0

R

Ом

22

16

18

20

24

25

25

20

24

20

L

мГн

25

20

17

15

14

22

18

16

18

15

C

мк

Ф


12

9

10

10

9

13

8

6,5

8,5

8  1. Дослідити при заданих в таблиці 4.1 значеннях напруги U і частоти f джерела електричні кола при ввімкненні:

3 Дослідити режим резонансу напруг в нерозгалуженому колі, що складається з індуктивної котушки і конденсатора. Зняти резонансні криві і частотні характеристики кола.

Перш за все слід, плавно змінюючи частоту напруги джерела, визначити за максимумом струму резонансну частоту кола . Після цього перейти до зняття резонансних кривих, зафіксувавши 4-6 точок при .* < і 4-6 точок при . > . ■. При всіх дослідах підтримувати незмінним значення напруги U, задане в таблиці 4.1.

Результати вимірювань записати в таблицю 4.3.

УВАГА! Напруги на котушці і конденсаторі в режимі резонансу можуть значно перевищувати підведену до кола напругу!

ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДІВ


  1. Розрахувати всі величини, вказані в таблиці 4.2. Порівняти активні, реактивні і повні опори кіл з послідовним з’єднанням елементів з відповідними опорами окремих елементів.

  2. За даними спостережень і обчислень (таблиця 4.2) побудувати для кожного кола векторну діаграму струму і напруг.

  3. Обчислити всі величини, вказані в таблиці 4.3.

  4. Побудувати резонансні криві (залежності U, с- ; eiz = ?тсті:). Всі криві розмістити на одному

рисунку.

  1. Побудувати на одному рисунку частотні

характеристики кола (залежності R, в і від

частоти).  1. Визначити характеристичний опір >■ і добротність Q контуру.

  2. Зробити висновки по роботі.


36

Таблица 4.2 - Результати досліджень кіл синусоїдного струмуВвімк

Вимірювання

Обчислення

п п

нуго

U

f

Ur

Uk

Uс

І

Р

Z

R

X

Xl

Xc

L

СQ

S
елемен ти

В

Гц

В

в

в

А

Вт

ОM

Ом

ОM

ОM

ОM

мГн

мк.Ф.

град

ВАр

ВА

1

5

15

200

15

0

0

0,68

10,22

37,91

22,1

30,8

31,4

0,06

25

12

1

14,24

17,52

і

L

15

200

0

15

0

0,48

0,68

37,91

22,1

30,8

31,4

0,06

25

12

1

7,1

8,73

3

С

15

200

0

0

15

0,23

0

37,91

22,1

30,8

31,4

0,06

25


12

1

1,63

2

4

R, L

15

200

8,22

11,8

0

0,37

3,49

37,91

22,1

30,8

31,4

0,06

25

12

1

4,22

5,19

5

R, С

15

200

4,72

0

14,2

0,22

1,01

37,91

22,1

30,8

31,4

0,06

25

12

1

1,49

1,83

б

R, L, С

15

200

7,69

11,03

23,17

0,35

3,05

37,91

22,1

30,8

31,4

0,06

25

12

1

3,77

4,64

Таблиця 4.3 - Результати дослідження резонансу щідруг в колі з послідовно з' єднаними індуктивною

котушкою і конденсатором

п п


Вимірювання

Обчислення

у

и

Uk

ис

I

Р

Z

R=Rk

X

Xl

Xc

Ua=UR

UlСОsфГц

в

в

в

А

Вт

CM

CM

CM

CM

CM

в

в

в
град

1

5

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации