Національний стандарт україни - файл

приобрести
скачать (1567.7 kb.)НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИБОРУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ


ДСТУ Б В.2.6-189:2013

Мінрегіон України

Київ 2014
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК-1 "Теплоізоляція будівель"

РОЗРОБНИКИ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник);

Є. Колесник; Є. Фаренюк; П. Павлюк, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ:

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (О. Білоус, канд. техн. наук; А. Пріщенко; М. Тимофєєв, канд. техн. наук)

ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна";

ПРАТ "Термолайф";

ЗАТ Парок Литва;

ТОВ "Роквул Україна";

ТОВ "Рунател Еко";

ТОВ НВП "Укрвермикуліт";

ВААГ;


ТОВ "Євробуд":

ТОВ "ОБІО" (ТМ IZOVAT)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 13.08.2013 р. № 384, чинний з 2014-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 4

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

5 МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ НЕПРОЗОРИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ТОВЩИНИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ 11

6 МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ УТЕПЛЮВАЧА В КОНСТРУКЦІЯХ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ 13

ДОДАТОК А 15

РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 15

Листи азбестоцементні 23

ДОДАТОК Б 25

РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОВІДДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ αВ ТА ЗОВНІШНЬОЇ αЗ ПОВЕРХОНЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 25

Тип конструкції 25

ДОДАТОК В 26

ТЕПЛОВИЙ ОПІР ЗАМКНУТИХ ПОВІТРЯНИХ ПРОШАРКІВ 26

ДОДАТОК Г 28

ЛІНІЙНІ КОЕФІЦІЄНТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 28

ДОДАТОК Д 48

ТОЧКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 48

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИБОРУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ

МЕТОДЫ ВЫБОРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ

METHODS FOR CHOOSING OF INSULATION MATERIAL FOR INSULATION OF BUILDINGS

Чинний від 2014-01-01МЕТОДИ ВИБОРУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации