Класифікація пристроїв І приладів тза - файл

приобрести
скачать (1133.6 kb.)


Класифікація пристроїв і приладів ТЗА.

Сучасні енергоблоки теплових та атомних електростанцій, промислові виробництва неможливо експлуатувати без досконалих систем автоматичного регулювання: технологічних параметрів. Для реалізації будь-якої АСР необхідно використовувати технічні засоби: 1) контролю, 2) автоматичного регулювання, 3) сигналізації, 4) блокування, 5) пристроїв диспетчерського управління, 6) обчислювальної техніки, 7) промислового телебачення.

Ці 7 компонентів звичайно, об’єднуються під назвою АСУТП. Таким чином якість і надійність роботи АСУТП цілком залежить від якості і надійності роботи технічних засобів і програмного забезпечення обчислювальної техніки.

§ 1. Функціональна схема системи управління.У відповідності із державними стандартами будь-яка АСР та АСУТП може бути представлена у вигляді підсистем, що взаємодіють між собою в процесі експлуатації (підтримування заданих значень регульованого параметру технологічного процесу).

Інформаційна підсистема – це сукупність технічних засобів для сприйняття, передачі на відстань і представлення інформації у формі, зручній для оператора-технолога. У неї входять прилади: 1) чутливі елементи - датчики, 2) вимірювальні пристрої та перетворювачі, 3) лінії зв’язку , 4) система дистанційної передачі показань.

Логіко-обчислювальна підсистема – це сукупність технічних засобів переробки інформації і формування команд управління за заданими законами і за заданими критеріями управління, побудованих на базі аналогових і цифрових елементів, обчислювальних і логічних пристроїв.

Виконавча підсистема – це сукупність технічних засобів, що формують регулюючий вплив на об’єкт і представляють собою виконавчі механізми та регулюючи органи.

§ 2. Автоматичні регулятори.

В основу будь-якої АСР складається з 2 елементів, включених по принципу негативного зворотного зв’язку. Об’єкт включ. в прямому напрямку, регулятор – в зворотному.

Об’єкт управління містить регульований апарат, який має фізичні одиниці на вході і виході.

РП- регулюючий прилад (формує закон регулювання), ВМ- виконавчий механізм, РО- регулюючий орган, РА- регульований апарат, ВП- вимірювальний перетворювач.

Об’єкт управління – це сукупність 1)регульованого апарату, тобто фізичного об’єкту, стан якого визначається фізичними одиницями виміряних вхідних і вихідних змінних (°С,Па, м3/сек), та 2)вимірювальних перетворювачів, що формують сигнали дистанційної передачі показань і в більшості випадків є електричними (струмові або по напрузі), та 3) регулюючого органу – це шиберка або поворотна форсунка (клапан).

Т аким чином коефіцієнт передачі об’єкта управління визначається як добуток 3 коефіцієнтів передачі

Автоматичний регулятор – це сукупність взаємодіючих технічний засобів:

а)елемент порівняння, що формує сигнал відхилення поточного значення параметру від заданого ξ(t)=z(t)-xа(t).

В залежності від зміни завдання у часі система регулювання поділяється на : 1)системи стабілізації для яких z(t)=const, 2) z(t)=f(Хаi)- функція технологічного параметру, ці системи наз. слідкуючі системи, 3) z(t)= f(t)- функція часу – програмні системи.

б)регулюючий прилад – формується з-н регулювання (може бути аналогового принципу дії або цифрового). Закон регулювання може бути типовим (П,ПИ,ПИД) може бути лінійним, нелінійним, нечіткий з-н регулювання.

в)виконавчий механізм, що підсилює вихідний сигнал регулюючого приладу до потужності необхідної для переміщення регулюючого органу,,

знаход. по таблиці з використанням поправки.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации