Термодинаміка та молекулярна фізика - файл

приобрести
скачать (1004.1 kb.)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний універсітетНавчальний посібник до самостійної роботи
студентів інженерно-технічних спеціальностей
з дисципліни “Фізика”

Другий напівсеместр. Механічні коливання та хвилі. Термодинаміка.

Запоріжжя

2009

Навчальний посібник до самостійної роботи студентів технічних спеціальностей з дисципліни “Фізика”. Другий напівсеместр. Механічні коливання та хвилі. Термодинаміка. / Укл.: В.Г. Корніч, Манько В.К.,С.В. Лоскутов, В.В. Чижов, М.І. Правда, Б.О. Серпецький, О.І. Денісова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.


Вступ

Практичну роботу потрібно виконувати в окремому зошиті об’ємом близько 20 аркушів. Умову задачі потрібно переписувати пов­ністю. Розв’язок задачі супроводжувати вичерпним, але коротким текстовим поясненням. При необхідності потрібно робити малюнок. Роз­в’язок виконувати в загальному вигляді. Обов’язково перевірити розмірність та зробити необхідний числовий розрахунок. Розв’язок закінчу­ється словом “Відповідь” після якого вона і записується.

Здається (і захищається) робота безпосередньо викладачу, який призначений для даних навчальних груп кафедрою. Захист роботи відбуваєть­ся в процесі індивідуальної співбесіди викладача зі студентом.

Загальна кількість задач в роботі – 10.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации