Контрольна робота з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» - файл

скачать (65.7 kb.)


Міністерство освіти і

науки України

Національний університет

« Запорізька політехніка »

Кафедра управління фізичною

Культурою та спортом

Контрольна робота

З дисципліни « Теорія і методика фізичного виховання »

Виконав студент групи УФКС- 119

Полевой Н.

Перевірив : доц. Шуба Л. В.

Запоріжжя

Варіант 4  1.      Характеристика принципів навчання.

Принципи навчання (дидактичні принципи) - основні положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи школи.Принцип навчання, відображаючи якийсь один істотний аспект процесу навчання, є основою для формулювання правил навчання, які залежать від принципу навчання, конкретизують його, підпорядковуються йому і сприяють його реалізації. Вони функціонують як практичні вказівки, якими користуються в конкретній навчальній ситуації.

Принцип науковості. Відповідно до нього, факти, знання, положення і закони, що вивчаються, повинні бути науково правильні. Цим вимогам мають відповідати спосіб обґрунтування положень, законів, формування понять у процесі навчання. Реалізація цього принципу передбачає вивчення системи важливих наукових положень і використання у навчанні методів, близьких до тих, якими послуговується певна наука. Він вимагає: розкриття причинно-наслідкових зв'язків явищ, процесів, подій; проникнення в сутність явищ і подій; демонстрації могутності досягнень людських знань і науки та ознайомлення з методами науки, пізнання; розкриття історії розвитку науки, боротьби тенденцій; орієнтації на міждисциплінарні наукові зв'язки.

2. Принцип систематичності й послідовності навчання.Зумовлений логікою науки й особливостями пізнавальної діяльності, які залежать від вікових закономірностей розвитку дітей. Передбачає системність у роботі вчителя (постійну роботу над собою, опору на пройдене при вивченні нового матеріалу, розгляд нового матеріалу частинами, фіксування уваги учнів на вузлових питаннях, продумування системи уроків, здійснення внутріпредметних і міжпредметних зв'язків), а також системність у роботі учнів (систематичне відвідування школи, виконання домашніх завдань, уважність на уроках, порядок у виконанні домашніх завдань, час виконання завдань, систематичне повторення навчального матеріалу).

3. Принцип доступності навчання. Сутність доступності полягає в тому, що діти повинні сприймати і розуміти пояснюваний матеріал.

4. Принцип зв'язку навчання з життям. Ґрунтується він на об'єктивних зв'язках між наукою і виробництвом, теорією і практикою. Теоретичні знання (загальноосвітні, політехнічні, спеціальні) є основою сучасної продуктивної праці, яка конкретизує їх, сприяє міцному, свідомому засвоєнню. Реалізацію цього принципу забезпечують використання на уроках життєвого досвіду учнів, набутих знань у практичній діяльності, розкриття практичної значимості знань, безпосередня участь школярів у громадському життя.

  1. Функції та форми фізичної культури.

Основні функції фізичної культури є :

- забезпечення рухової активності людей;

- сприяння гармонійному розвитку особи;

- формування позитивних рис характеру;

- підтримання рівня здоров'я та працездатності;

- нагромадження і використання знань про здоров'я та здо­ровий спосіб життя;

- соціальна адаптація громадян.Міністерство освіти і
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации