«Вплив стилю керівництва на ефективність управління» - файл

приобрести
скачать (398 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД

Курсова робота

з напряму “Менеджмент та адміністрування”

на тему: «Вплив стилю керівництва на ефективність управління»


Виконав:


Чернопищук Андрій Володимирович

Зміст
Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти стилю керівництва

.1 Стилі керівництва: сутність та характерні риси

.2 Фактори, що впливають на ефективність управління

Розділ 2. Вплив стилів керівництва на ефективність функціонування організації

.1 Характеристика діяльності ТОВ «Медскло»

.2 Аналіз стилю керівництва в управлінській практиці товариства

Розділ 3. Проблема вибору ефективного стилю керівництва

.1 Зарубіжний досвід у змінах стилів керівництва

.2 Пропозиції щодо вирішення проблеми розробки ефективного стилю управління

Висновки


Список використаної літератури

Вступ
Актуальність теми дослідження. Здійснення економічної діяльності підприємством, випуск продукції, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження концепції просування товарів на ринки, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом.

Керівництво організацією є істотним компонентом ефективності її управління. У процесі розвитку об‘єкта і суб‘єкта управління розуміння поняття "керівництво" суттєво змінюється. Результатом цих змін є нова філософія менеджменту, у центрі якої перебуває згода і взаєморозуміння, а не відносини панування і підпорядкування. За цією концепцією до основних факторів керівництва сучасною організацією можна зарахувати такі: підтримка підлеглих, спрямована на виховання в них почуття власної гідності; гармонізація ефективних зв‘язків між персоналом фірми; акцент на досягненні групової мети, досконалості в роботі; сприяння ефективній роботі колективу за допомогою різноманітних програм, координації та планування; забезпечення необхідними ресурсами. Стилі керівництва - це звична манера стосунків керівника з підлеглими, ступінь зусиль, які він прикладає, щоб вплинути на них, спонукати їх до досягнення цілей організації, ступінь делегування повноважень, типи влади, які він використовує, та його ставлення до виробничих завдань і людських стосунків у колективі.

Виходячи з цього, стиль керівництва - це явище суто індивідуальне, тому що він визначається специфічними характеристиками конкретної особистості, відображає особливості роботи не тільки з людьми, а й з технологією прийняття рішень, стиль керівництва регламентується особистими рисами керівника, менеджера. Однак особа може вплинути лише на характер роботи, яку виконує, а не на її зміст. У процесі трудової діяльності формується індивідуальний тип керівника, дії якого повторити в деталях практично неможливо.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні впливу стилю керівництва на ефективність управління.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

узагальнити теоретичні аспекти стилю керівництва;

проаналізувати сучасні стилі керування, їх вплив на організацію;

розглянути вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом;

сформувати пропозиції щодо вирішення проблеми розробки ефективного стилю управління.

Об'єктом дослідження є стилі керівництва, орієнтовані на підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності суб’єкта господарювання.

Предметом дослідження є процес впровадження стилів керівництва в сучасну систему управління організацією.

управління економічний керівництво господарюванняУчебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации