Лабораторна робота №7 Тема. Дослідження ізотермічного процесу - файл

скачать (37.5 kb.)


Клас_______ Прізвище та ім’я ______________________________ Дата _________
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема. Дослідження ізотермічного процесу.

Мета: експериментально перевірити закон Бойля – Маріотта для кількох термодинамічних станів газу.

Обладнання: скляна трубка завдовжки 50-60 см, запаяна з одного кінця, циліндрична скляна посудина заввишки приблизно 45 см, наповнена водою, барометр-анероїд (один на клас), штатив із муфтою та кільцем, лінійка.
Хід роботи

Підготовка до експериментуЗберіть установку, зображену на рисунку, зануривши трубку на максимальну глибину.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки.

Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до таблиці.

1. Виміряйте за допомогою барометра атмосферний тиск , отриманий результат подайте в кілопаскалях.Зверніть увагу: Закон Бойля – Маріотта: . Ураховуючи, що , отримаємо: . А оскільки площа поперечного перерізу трубки не змінюється, маємо .

Тому для перевірки закону Бойля – Маріотта достатньо встановити справедливість рівності , де – тиск, – висота стовпчика повітря в трубці.

2. Виміряйте за допомогою лінійки висоту стовпчика повітря в трубці.

3. Виміряйте різницю рівнів води в посудині й трубці.

4. Повторіть дії, описані в п. 2 і 3, двічі змінивши глибину занурення трубки.Висота стовпчика повітряАтмо-сферний тискРізниця рівнів водиГідроста-тичний тискТиск повітряРезультат еспери-менту12
3

Опрацювання результатів експерименту

1. Визначте тиск повітря в трубці для кожного із дослідів.

1) Обчисліть гідростатичний тиск стовпчика води висотою за формулою , де , . Результат подайте в кілопаскалях.

2) Обчисліть тиск повітря в трубці за формулою .
Виконуючи додавання, пам'ятайте:

а) якщо один із доданків має більше десяткових знаків, ніж другий, то його необхідно округлити, залишивши максимум одну «запасну» цифру;

б) результат додавання має містити стільки десяткових знаків, скільки їх міститься в доданку з найменшою кількістю десяткових знаків.
2. Для кожного термодинамічного стану повітря в трубці обчисліть добуток тиску повітря й висоти стовпчика повітря. Закінчіть заповнення таблиці.Пам'ятайте: результат множення наближених чисел повинен містити стільки значущих цифр, скільки їх має множник із найменшою кількістю значущих цифр.
3. Оцініть відносну похибку перевірки рівностей: .
Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) який закон ви експериментально перевіряли; 2) які величини для цього вимірювали; 3) яким є результат перевірки; 4) у чому причина похибки; 5) вимірювання якої величини дає найбільшу похибку.Висновок

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации