Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Асинхронні машини» - файл

приобрести
скачать (804 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” імені Ігоря Сікорського

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Методичні вказівки до виконання

розрахунково-графічної роботи


«Асинхронні машини»

з дисципліни «Електричні машини»

для галузі знань «Електрична інженерія»

спеціальності

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Київ-2020


Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
Методичні вказівки до виконання

розрахунково-графічної роботи


«Асинхронні машини»

з дисципліни «Електричні машини»

для галузі знань «Електрична інженерія»

спеціальності

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Рекомендовано Вченою радою «ФЕА»

Київ НТУУ «КПІ» 2020

Електричні машини [Електронний ресурс]: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Асинхронні машини» для галузі знань «Електрична інженерія» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Уклад.: А. А. Шиманська, М. О. Реуцький. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 46 с.

Рекомендовано Вченою радою «ФЕА»

(Протокол № ___ від «___»_____ 2016 р.)

Методичне видання

Асинхронні машини

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни «Електричні машини»

Укладачі: Шиманська Анна Анатоліївна, канд. техн. наук, доц.

Реуцький Микола Олександрович, канд. техн. наук, доц.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации