Завдання до семінару №3 за темою «філософія середньовіччя та епохи відродження» - файл

приобрести
скачать (9 kb.)


ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРУ № 3

ЗА ТЕМОЮ

«ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ»
 1. Які основні етапи середньовічної філософської думки?

 2. Хто автор висловів: «Вірую бо абсурд», «Філософія є служницею богослов’я»?

 3. Основні риси філософії Августина Аврелія.

 4. Чи визнає схоластика філософські ідеї Платона та Аристотеля?

 5. Чи погоджуються номіналісти та реалісти з вченням Платона про ідеї?

 6. Основні риси філософії томізму.

 7. У чому сутність принципу гармонії віри і розуму Фоми Аквінського?

 8. П’ять доказів буття Бога Томаса Аквіната.

 9. Назвіть характерні риси філософії епохи Відродження.

 10. Що відроджує філософія Відродження?

 11. Назвіть представників італійського гуманізму і його основні риси.

 12. Хто розробив ідею про нескінченність Всесвіту?

 13. Основні риси філософії Реформації?

 14. Що ми можемо назвати в якості результатів руху Реформації?


ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРУ № 3
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации