Інструкція з охорони праці № для водія легкового автомобіля - файл

приобрести
скачать (248.4 kb.)

______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________________(посада керівника підприємства

_______________________________і найменування підприємства)

__________________ № __________(число, місяць, рік)
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___
для водія легкового автомобіля

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля (код 8322.2 за Національним класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор професій»; далі — Інструкція) є інструкцією за професією, яка встановлює вимоги безпеки під час експлуатації легкових автомобілів.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21 грудня 1993 р. № 132, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15, та з урахуванням вимог Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 13 січня 1997 р. № 5, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Мінпраці України від 5 червня 2010 р. № 252, Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 20 жовтня 1998 р. № 207.

1.3. Під час виконання робіт на спеціалізованому транспортному засобі (автовишка, автоцистерна, автоміксер тощо) або транспортному засобі для перевезення людей (автобус), водій повинен пройти інструктаж за відповідною інструкцією з охорони праці та мати допуск до керування цим транспортним засобом.

1.4. До керування легковим автомобілем допускаються особи, які пройшли перевірку знань Правил дорожнього руху, мають посвідчення водія категорії «В» та практичні навички керування автомобілем.

1.5. Робота водія легкового автомобіля (далі — водій) належить до робіт підвищеної небезпеки.

Основними небезпечними та шкідливими виробничими факторами для водія є:


1.6. До виконання обов’язків водія може залучатись особа віком не молодше 18 років, яка пройшла в установленому порядку медичний огляд та фізичний стан якої за результатами огляду відповідає вимогам до професії водія. Водій проходить періодичний медичний огляд в установленому на підприємстві порядку.

1.7. За водієм наказом по підприємству закріплюється певний автомобіль. При первинному самостійному допуску до керування автомобілем водій приймає цей автомобіль за актом.

1.8. При влаштуванні на роботу водій проходить вступний інструктаж з питань охорони праці.

1.9. Перед початком роботи водій проходить первинний інструктаж за цією Інструкцією, а потім періодично (1 раз на 3 місяці) — повторний інструктаж. Результати інструктажу фіксуються в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, в якому ставляться підписи особи, що провела інструктаж, та водія.

1.10. Водій проходить навчання та щорічну перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві. Перевірка знань водія проводиться за інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правилами надання першої медичної допомоги, інструкціями з експлуатації автомобіля та інших засобів виробництва, які водій використовує у роботі.

1.11. За відсутності достатнього досвіду керування автомобілем перед допуском до самостійної роботи водій проходить стажування (дублювання) в установленому на підприємстві порядку.

1.12. Водій забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту, перелік яких встановлюється колективним (трудовим) договором з урахуванням галузевих нормативів, а саме:


1.13. Роботодавець повинен застрахувати водія, у т. ч. від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. У разі пошкодження здоров’я водій має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.14. Водій забезпечується робочою оснасткою згідно з табелем оснащення, а саме:У разі залучення до технічного обслуговування та ремонту автомобіля водій отримує в користування:

Водій повинен мати місце (наприклад, особисту шафу) для зберігання робочого інструменту та пристроїв.

1.15. Для особистої гігієни водій забезпечується миючим засобом та обтиральним матеріалом (ганчір’ям). Водій, який під час виконання ремонтних робіт має контакт з шкідливими речовинами (мастилами, лакофарбовими матеріалами), забезпечується захисною маззю (пастою).

1.16. Водій повинен:

1.16.1 виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, дотримуватись встановленого графіку робіт та маршруту руху;

1.16.2 дотримуватись вимог Правил дорожнього руху, бути уважним до сигналів водіїв рухомого транспорту;

1.16.3 виконувати лише роботу, яка входить до його обов’язків та за якою він пройшов інструктаж;

1.16.4 вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

1.16.5 вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником).

1.17. Водію заборонено:

1.17.1 виїжджати на лінію у хворобливому або іншому стані, що може вплинути на безпеку руху;

1.17.2 передавати керування автомобілем стороннім особам;

1.17.3 вмикати і зупиняти (крім аварійних випадків) обладнання, робота на якому не передбачена функціональними обов’язками водія;

1.17.4 використовувати під час ремонту автомобіля несправний робочий інструмент та пристрої, перебувати без необхідності під піднятим автомобілем;

1.17.5 торкатись частин електрообладнання, відкриті частини якого перебувають під напругою та не відкривати дверці електрощитів;

1.17.6 спати та відпочивати в салоні автомобіля під час роботи двигуна (для обігріву салону);

1.18. Водій повинен пройти інструктаж за інструкціями з пожежної безпеки, з електробезпеки та з надання першої медичної допомоги1.

1.19. Допуск водія до робіт, не пов’язаних з керуванням автомобілем, здійснюється лише після проведення інструктажу за відповідною інструкцією з охорони праці. Водій проходить інструктаж при залученні до робіт:


1.20. Вантажно-розвантажувальні роботи з підійманням вантажів вручну понад 30 кг мають бути механізовані. Водій може залучатись до виконання вантажно-розвантажувальних робіт (за його згодою) після проходження ним інструктажу за Інструкцією з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт вручну. Перед виконанням робіт з використанням вантажопідіймального механізму (наприклад, кран-балки, тельфера) водій повинен пройти інструктаж за Інструкцією з охорони праці під час використання вантажопідіймального механізму, що керується з підлоги.

Забороняється переносити вручну жінкам-водіям вантажі вагою понад 7 кг, а чоловікам-водіям — понад 20 кг.

1.21. Перед виїздом на лінію тривалістю понад 1 добу водій повинен ознайомитись з режимом праці та відпочинку та мати записаний в дорожньому листі маршрут слідування з вказівкою місць тимчасового і тривалого відпочинку. Відпочинок водія має бути не менше подвійної тривалості часу роботи у робочу зміну, що передує відпочинкові (з урахуванням часу перерви на відпочинок і харчування).

1.22. Водій несе відповідальність за порушення вимог, викладених у цій Інструкції, Відповідальність за порушення цих вимог визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства та Правилами дорожнього руху.
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации