Розділ «Охорона праці» дипломного проекту складається з двох частин - файл

скачать (480.2 kb.)


1. Організація виконання розділу «Охорона праці»

Для виконання розділу «Охорона праці» в дипломних роботах (проектах) студенти отримують завдання для виконання у викладача-консультанта з ОП. Після виконання завдання воно друкується на чернетках і передається на перевірку викладачу-консультанту. У чорновому варіанті необхідно зазначити прізвище, групу, місце проходження практики, тему дипломної роботи. У кінці має бути перелік використаної літератури, на яку мають бути посилання в тексті.

Цей документ повинен бути оформлений у максимальній відповідності до вимог оформлення дипломної роботи. Допускається лише, з метою економії паперу, в друкованому варіанті чернетки зменшувати шрифт та міжрядковий інтервал. Після остаточного узгодження змісту розділу викладач-консультант підписує чистовий варіант. Чистовий варіант підписується в складі готової, зброшурованої дипломної роботи, яка в повному складі подається студентом на підпис. Чистовий варіант розділу оформлюється згідно з вимогами до оформлення дипломної роботи і підлягає нормоконтролю на рівні з іншими її частинами.

Викладач-консультант з охорони праці присутній на захисті дипломної роботи і входить до складу державної екзаменаційної комісії. У доповіді студента має бути відведений час на лаконічне висвітлення змісту розділу «Охорона праці». По можливості основні результати аналізу та розрахунків з питань охорони праці можуть бути винесені на плакат (слайд).
1. Організація виконання розділу «Охорона праці»
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации