Практичне заняття 1 Мета заняття - файл

приобрести
скачать (47.6 kb.)


Практичне заняття 1

Мета заняття: вивчення публічного адміністрування є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування принципів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфериЗавдання 2. Дайте коротку відповідь на 2- питання:

1. У чому полягає сутність процесу публічного адміністрування?

2. Чим відрізняється публічне управління від державного управління?

3. Які особливості має система публічного адміністрування у сучасних умовах України?

4. Назвіть основні функції публічного адміністрування.

5. Що таке метод публічного адміністрування?

6. Які є методи публічного адміністрування?

7. На яких принципах має будуватися публічне адміністрування для досягнення максимальної ефективності у задоволенні потреб суспільства у публічних послугах?

8. Що уособлює механізм публічного адміністрування?

9. Яка, на вашу думку, має бути методологічна основа публічного адміністрування?

10.У чому полягає предметна сфера публічного адміністрування?

11. Наведіть приклади співвідношення управління та адміністрування.

12. Що є критерієм «публічності» організації?

13. Закон необхідності посилення регулювання та управління суспільним процесами.

14. Закон розмежування центрів влади та управління.

15. Закон системності організації та саморозвитку системи публічного адміністрування.
Практичне заняття 1
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации