Опис курсу Назва освітньої компоненти - файл

приобрести
скачать (204.9 kb.)


Опис курсуНазва освітньої компоненти

Просторовий аналіз методами геоінформаційних технологій

Тип курсу

Обов’язкова компонента

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

Кількість кредитів/годин

4 кредити / 120 годин

Семестр

І семестр

Викладач

Молікевич Роман Сергійович (Roman Molikevych) кандидат географічних наук, доцент кафедри

https://orcid.org/0000-0002-6577-503X
Посилання на сайт
Контактний телефон, мессенджер

+380665981860


Email викладача:

molikevych@gmail.com

Графік консультацій

Середа, 15:00-16:00, ауд. 622 або за призначеним часом

Методи викладання

лекційні заняття, практичні та семінарські роботи, індивідуальні завдання

Форма контролю

Диференційований залік
  1. Анотація дисципліни: дисципліна передбачає ознайомлення з основними напрямками використання геоінформаційних систем та проведення просторового аналізу на їх базі. Впродовж курсу студенти ознайомлюються з інструментарієм та можливостями передових ГІС-програм: ArcGIS, MapInfo, QGIS, Google Earth Engine та ін.
  1. Мета та завданнядисципліни:

Мета дисципліни: оволодіння студентами методами виконання просторового аналізу в середовищі географічних інформаційних систем та геоінформаційних технологій.

Завдання:

Теоретичні:

Основними теоретичними завданнями дисципліни є методи та прийоми просторового аналізу;Практичні:

Основними практичними завданнями вивчання дисципліни є формування у студентів необхідних знань, умінь і навичок щодо теоретичних основ, принципів функціонування та застосування географічних інформаційних систем і їхнього сучасного програмного інструментарію в площині предметної області знань географії

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации