Зміст Охорона праці користувачів пк вимоги до виробничих приміщень для експлуатації пк гігієнічні вимоги до параметрів виробничого с середовища приміщень із - файл

приобрести
скачать (102.2 kb.)


Зміст

Охорона праці користувачів ПК

Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПК

Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого с середовища приміщень із ПК

Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць із ПК

Вимоги до режимів праці та відпочинку при роботі з ПК

Вимоги до профілактичних медичних оглядів

Список використаної літературиОхорона праці користувачів ПК

Однією із характерних особливостей сучасного розвитку суспільства є зростання сфер діяльності людини, в яких використовуються інформаційні технології. Широке розповсюдження отримали персональні комп'ютери. Однак їх використання загострило проблеми збереження власного та суспільного здоров'я, вимагає вдосконалення існуючих та розробки нових підходів до організації робочих місць, проведення профілактичних заходів для запобігання розвитку негативних наслідків впливу ПК на здоров'я користувачів [1, c. 232].

Зараз у нашій країні проводиться розробка національних нормативних документів, спрямованих на охорону праці користувачів ПК. Найбільш повним нормативним документам щодо забезпечення охорони пращ користувачів ПК є «Державні санітарні правила й норми роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин» ДСанШН 3.3.2.007–98.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации