1 Поняття і предмет корпоративного права; корпоративне право - файл

приобрести
скачать (205.2 kb.)


1) Поняття і предмет корпоративного права;

корпоративне право – це підгалузь господарського права, яка регулює корпоративні відносини, тобто відносини зі здійснення корпоративних прав і корпоративного управління.

Предметом корпоративного права є суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням господарських товариств. Зазначені суспільні відносини можна поділити на такі великі групи:

Зовнішні — відносини, що виникають між господарським товариством та іншими суб’єктами права. До зовнішніх відносин можна віднести відносини приватноправового характеру, зокрема цивільні та трудові відносини, а також публічно-правового характеру, зокрема, адміністративні, фінансові тощо. Господарське товариство вступає в господарські та цивільні відносини, укладаючи договори різних видів з контрагентами та постачальниками.

Внутрішні — відносини, які виникають всередині господарського товариства (власне корпоративні відносини)[†].

Внутрішні відносини охоплюють відносини між учасниками господарського товариства, відносини між господарським товариством і його учасниками, а також відносини, що виникають між органами управління господарського товариства. Учасниками внутрішніх відносин, таким чином, є господарське товариство, учасники господарського товариства та його органи управління.

1) Поняття і предмет корпоративного права
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации