Методичні вказівки І білети до модульного контролю №2 з навчальної дисципліни "загальна біохімія та молекулярна біологія " для студентів хіміко-технологічного факул - файл

скачать (68.7 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра органічних і фармацевтичних технологій"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І БІЛЕТИ

ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2

з навчальної дисципліни"ЗАГАЛЬНА БІОХІМІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ "

для студентів хіміко-технологічного факультетуПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Освітня програма – Технологія фармацевтичних препаратів

Студентки 3-го курсу Качмар Богданы,група-ЗХФ-181

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ Семестр 4

Освітня програма – Технологія фармацевтичних препаратів

Навчальна дисципліна "ЗАГАЛЬНА БІОХІМІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ "

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬ № 2

БІЛЕТ № 1

Частина І Відкриті запитання –30 балів

1.Утворення універсального клітинного палива у організмі: окислення пировиноградної кислоти до ацетил-КоА.

Піровиноградна кислота — це безбарвна рідина із запахом схожим до запаху оцтової кислоти, змішується із водою у будь-яких пропорціях.

За аербних умов у клітинах еукаріот піруват, утворений в гліколізі та інших метаболічних реакціях, транспортується до мітохондрій (якщо не синтезується відразу в цій органелі, як у випадку переамінування аланіну). Тут він перетворюється одним із двох можливих шляхів: або вступає в реакцію окисного декарбоксилювання, продуктом якої є ацетли-кофермент А, або каброксилюється до оксалоацетату, який є вихідною молекулою для глюконеогенезу.Окисне декарбоксилювання пірувату здійснюється піруватдегідрогеназним мультиензимним комлпексом, до складу якого входять три різні ферменти та п'ять коферментів. В цій реакції від молекули пірувату відщеплюється карбоксильна група у формі CO2, утворений

залишок оцтової кислоти переноситься на кофермент А, також відновлюється одна молекула НАД:

Ацетил-КоА вступає у цикл Кребса або використовується для інших потреб, наприклад для синтезу жирних кислот.Більшість клітин за умов достатньої кількості жирних кислот використовують їх, а не глюкозу, як джерело енергії. Внаслідок β-окснення жирних кислот концентрація ацетил-КоА у мітохондріях значно підвищується, і ця речовина діє як негативний модулятор піруватдекарбоксилазного комплексу. Схожий ефект спостерігається у випадку, коли енергетичні потреби клітини низькі: в такому разі збільшується концентрація НАДH у порівнянні із НАД+, що призводить до пригнічення циклу Кребса і накопичення ацетил-КоА.

Ацетил-кофермент А одночасно діє як позитивний алостеричний модулятор для піруваткарбоксилази, яка каталізує перетворення пірувату до оксалоацетату із гідролізом однієї молекули АТФ:

2.Загальна характеристика трьох типів гліколізу: аеробного, анаеробного та гліколізу у скелетних мязах.Гліколіз - це процес, який відбувається під впливом різноманітних біологічних каталізаторів – ферментів. Головним окислювачем служить кисень – Про 2 однак процеси гліколізу можуть протікати і в його відсутність. Такий вид гліколізу називають – анаеробний гліколіз.

Анаеробний гліколіз – ступінчатий процес окислення глюкози, при якому глюкоза окислюється не повністю. Утворюється одна молекула піровиноградної кислоти. А з енергетичної точки зору, гліколіз без участі кисню (анаеробний) є менш вигідним. Однак при надходженні кисню в клітину анаеробний процес окислення може перетворюватися в аеробний і протікати в повноцінної формі.Аеробний гліколіз - це процес, властивий і іншим видам вуглеводів, а конкретно він притаманний крохмалю, глікогену, більшості дисахаридів (маноза, галактоза, фруктоза, сахароза та інші). Функції всіх видів вуглеводів в цілому спрямовані на отримання енергії, але можуть відрізнятися специфікою свого призначення, використання і т. д. Наприклад, глікоген піддається гликогенезу, що по суті, є фосфолитическим механізмом, спрямованим на отримання енергії при розщепленні глікогену. Сам же глікоген може запасатися в організмі як резервне джерело енергії. Так, наприклад, глюкоза, що отримується під час прийому їжі, але не усвоившаяся мозком, накопичується в печінці і буде використана при нестачі глюкози в організмі з метою захистити індивід від серйозних збоїв гомеостазу.

в анаеробних умовах (або в умовах гіпоксії) реокислення гліколітичного НАДН відбувається за рахунок дії лактатдегідрогенази, яка відновлює піруват до лактату; течія лактатдегідрогеназної реакції в даному напрямку генерує НАД+, що знову використовується для окислення гліцеральдегід-3-фосфату і подальшого накопичення лактату як продукту анаеробного гліколізу. Така послідовність реакцій найбільш характерна для інтенсивно працюючих скелетних м’язів; крім скелетних м’язів та еритроцитів, клітини деяких інших органів та тканин (головного мозку, шлунково-кишкового тракту, мозкового шару нирок, сітківки та шкіри) частково задовольняють свої енергетичні потреби за рахунок анаеробного гліколізу, утворюючи молочну кислоту.

Взаємовідношення між аеробним окисленням глюкози, аеробним та анаеробним гліколізомІнтенсивність протікання фосфофруктокіназной реакції вирішальним чином позначається на всій пропускної здатності гліколізу, а стимуляція фосфофруктокінази вважається найбільш важливим етапом регуляції.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации