Тема 13 Регулювання, прогнозування та планування господарської діяльності підприємства - файл

приобрести
скачать (944.3 kb.)


Тема 13

Регулювання, прогнозування та планування господарської діяльності підприємства

План

13.1. Прогнозування й регулювання діяльності підприємства 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві

 2. Система планів підприємства

 3. Різновиди планів та їхні комплекси

 4. Зміст і структура поточних планів

 5. Система оперативно-календарного планування на підприємстві

 6. Мета, зміст і завдання фінансового плану

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯАналіз проблеми

Бізнес-план

Директивне планування

Диспетчерське регулювання

Індикативне планування

Інтеграція планової діяльності

Календарне планування

Координація планової діяльності

Методологія планування

Наука планування

Об'єкт планування

Оперативно-календарне планування

Перспективне планування

План

План підприємства

Планово-облікова одиниця

Планово-обліковий період

Планування

Поточне планування

Прогнозування

Проект

Регулювання

Ритмічність виробництва

Рівномірне виробництво

Середньострокове планування

Стратегічне планування

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 1. Господарський кодекс від 16 січня 2003 року №436-ІV.

 2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві, затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02 лютого 2001 року №47.

 3. Наказ Міністерства транспорту України "Про складання фінансових планів підприємств та звітність про їх виконання" від 16 липня 2003 року №539.

 4. Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження форми фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій належать державі, та Методичних рекомендацій щодо порядку складання та погодження (затверджен­ня) річного фінансового плану" від 21 лютого 2002 року №343.

 5. Указ Президента України "Про запровадження єдиної державної ре­гуляторної політики у сфері підприємництва" від 22 січня 2000 року №89/2000.

 6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27 травня 2003 року №137 "Про затвердження Порядку складання фінансового плану державним підприємством (крім ка­зенного) та контролю за його виконанням".
Тема 13 Регулювання, прогнозування та планування господарської діяльності підприємства
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации