Інструкція по складанню звіту за результатами проходження технологічної практики - файл

приобрести
скачать (17.1 kb.)


Інструкція по складанню звіту за результатами

проходження технологічної практики
Звіт повинен бути оформлений згідно з положенням ЄСКД і мати відповідні схеми, ескізи, облікову та звітну документацію.

Звіт повинен бути розроблений у відповідності до теми курсового проекту і складатися з розділів:

1 Загальне положення

1.1 Характеристика автогосподарства ( авторемонтного заводу, станції технічного обслуговування)

1.2 Структура автогосподарства (СТО)

1.3 Режим роботи підприємства та підрозділу

1.4 Характеристика дорожньо-транспортних засобів, які обслуговуються або обслуговують автогосподарства, (СТО)

1.5 Схема та опис технологічного процесу організації роботи на постах або в ремонтних відділеннях

1.6 Технологічне обладнання поста або ремонтного відділення.

1.7 Технологічне планування поста або ремонтного відділення.

2 Організаційна частина

2.1 Охорона праці в підрозділах

2.2 Охорона навколишнього середовища

3 Конструкторська частина

3.1 Принципова (структурна) електрична схема приладу, пристосування або стенду.

3.2 Опис улаштування приладу, пристосування або стенду

3.3 Охорони праці при роботі з приладом, пристосуванням або стендом

4. Індивідуальне заняття


Підведення підсумків практики

Підсумки підводяться в процесі складання студентами заліку при комісії, яка призначається головою циклової комісії за участю керівника практики. Оцінка приймається диференційовано з урахуванням оцінки керівника практики від виробництва та змісту звіту практики. До звіту додається щоденник практики. Результати складання заліку з технологічної практики заносяться в відомість.Збір необхідних матеріалів виконується на протязі всього періоду практики. В звіті провинні бути відображені результати особистих спостережень студентів, опис роботи, яку виконав студент в період практики, а також свої висновки та пропозиції.

Інструкція по складанню звіту за результатами
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации