Завдання на виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва» - файл

приобрести
скачать (129.9 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТеСЕТ

Кафедра «Технології машинобудування, верстати і інструменти»

ЗАВДАННЯ

на виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
«Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва»

Тема розрахунково-графічної роботи : Автоматизація проектування технологічного процесу складання пристосування для проточення площини і розточування отвору в колисці»

Виконав Шнайдерський А.В.

Група ТМ-81-О

Перевірив Алексеєв О.М.

Суми 2020Вступ

На сьогоднішній день в машинобудуванні багатьох країн світу все більше уваги приділяється питанням підвищення ефективності виконання інженерних розрахунків. На ринку програмних продуктів представлено велику кількість програмних засобів для підвищення ефективності розрахунків, в тому числі шляхом їх автоматизації. Однак в більшості своїй, виконання розрахунків можливо тільки з використанням універсальних програмних інструментів, призначених для виконання цілого комплексу робітпо конструкторської (CAD, CAE) або технологічної (CAM, CAPP) підготовці виробництва. Спроби ж виконати з їхньою допомогою оригінальні розрахунки натрапляють на ряд обмежень, зумовлених необхідністю скласти алгоритм розрахунку і по ньому програмний код, які складно, часто неможливо, поєднати з функціоналом існуючих програмних засобів. Одним з рішень ситуації, що склалася є розробка набору невеликих програм, призначених для виконання спеціальних обчислень, обмежених по колу розв'язуваних завдань і обсягу виконуваних обчислень. З огляду на тенденції в розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, можна зробити висновок про те, що для розробки таких програм переважно використовувати інтернет-технології. Одночасно з цим існує необхідність раціонально поєднувати виконання робіт з різним ступенем автоматизації - від повної автоматизації за принципом чорного ящика (на вході – вихідні дані, на виході - закінчений результат) до часткової, коли частина робіт залишається за виконавцем. Хоча зараз такий підхід є широко поширеним, велика різноманітність вирішуваних завдань не дозволяє винести судження що проблема автоматизації інженерних задач повністю вирішена.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации