1. Охарактеризуйте принципи, покладені в основу організації - файл

приобрести
скачать (78.5 kb.)


Практичне заняття № 4.Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний моніторинг розвитку дитини.

Контрольні питання та завдання.

1. Охарактеризуйте принципи, покладені в основу організації спеціальних закладів для дітей, що потребують корекції пси­хофізичного розвитку.

Організація спеціальних закладів грунтується на певних принципах. Окремі з них є загальними для побудови загально­освітніх закладів України. Це, зокрема:Проте слід враховувати і спеціальні принципи, які стосу­ються осіб з вадами психофізичного розвитку, зокремаУчебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации