Металеві електроди різних діаметрів (2-5 мм), марок І призначення - файл

приобрести
скачать (370.3 kb.)


Вступ
Зварювання є одним з провідних технологічних процесів світового промислового комплексу. Частка виробів, що виготовляються за допомогою зварювання і споріднених технологій, перевищує 50 відсотків сукупного обсягу виробленої промислової продукції у країні. На виготовлення зварних конструкцій витрачається близько 75 відсотків металу, який виробляється в Україні. Витрати електроенергії у зварювальному виробництві досягають 15 відсотків від загальних витрат, а все зростаюче застосування сучасних технологій зварювання є одним з найважливіших факторів науково-технічного прогресу.

Світові тенденції розвитку зварювального виробництва пов'язані з розробкою і впровадженням сучасних технологічних процесів, зварювальних матеріалів, устаткування і методик розрахунку, що забезпечують підвищення експлуатаційних властивостей зварних конструкцій і їх конкурентоспроможності, підвищення якості, зниження собівартості, шкідливого впливу на зварювальників і навколишнє середовище, розвитком зварювання зі зниженими тепло-вкладеннями і системами активного контролю за процесами, впровадженням високоефективних процесів і збільшенням рівня наукоємності. Спостерігається постійне зростання рівня механізації, автоматизації та роботизації, комп'ютерного забезпечення, застосування енерго- і ресурсозберігаючих способів зварювання, перехід на нові конструкційні матеріали з метою зниження енерго-, матеріало- і металоємності конструкції і витрат виробництва.

У зварювальному виробництві використовується велика номенклатура зварювальних матеріалів, в тому числі:

- металеві електроди різних діаметрів (2-5 мм), марок і призначення;

- зварювальний дріт, в тому числі порошковий, різних діаметрів (0,8-1,6 мм), марок і призначень;

- зварювальні флюси і припої;

- горючі (ацетилен, пропан-бутан, водень), захисні (аргон, вуглекислий газ, азот) гази, кисень;

- вольфрамові електроди.

У нашій країні використовуються дуже багато видів зварювання: автоматичне зварювання під флюсом, електрошлакове зварювання, газове зварювання, світлове зварювання і багато інших.

Зварні конструкції - металеві конструкції будівель і споруд, з'єднання елементів яких виконані на зварюванні. У вигляді зварних конструкцій виготовляється приблизно 95% всіх сталевих конструкцій. Особливо ефективні зварні листові конструкції. Зварні конструкції мають ряд переваг перед клепаними: економія металу (10-20%) в результаті більш повного використання перетину і меншої ваги з'єднуючих елементів; менша вартість.

В Україні зварювання є провідним технологічним процесом більш ніж для 5000 організацій. Матеріально-технічна база зварювального виробництва в даний час не відповідає сучасним вимогам. Більше 85 відсотків експлуатованого зварювального обладнання застаріло, питома вага ручних способів зварювання в будівництві досягає 80 відсотків. При виконанні зварювальних робіт використовуються застарілі і витратні технології, низька технологічна дисципліна і кваліфікація виконавців.

Виходу України на рівень західноєвропейських країн сприятиме подальший розвиток робіт в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, реновації парку зварювального обладнання, переходу до якісних зварювальних матеріалів і сучасних технологічних процесів.

Зважаючи на вищезазначене, з урахуванням актуальності теми, у даному курсовому проекті розробляється сучасний технологічний процес складання та зварювання деталі «Тяга» та проектується стенд для складання та установка для зварювання.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации