Лекція 1 Українська мова І культура мовлення в професійній діяльності комунікатора Практичний модуль - файл

приобрести
скачать (657.6 kb.)


УВАГА! Завдання практичних занять виконуються в зошиті, який треба подати на перевірку

за 10 днів до початку сесії. Питання на залік запропоновані після всього матеріалу.

2- й КУРС, 1-й семестр

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І

нормативно-стильові параметри

професійноЇ КОМУНІКАЦІЇ

Лекційний модуль

Лекція 1 Українська мова і культура мовлення

в професійній діяльності комунікатораПрактичний модуль

Практичне заняття №1 Нормативно-стильові параметри професійної комунікації
Змістовий модуль ІІ

ОСНОВИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Практичний модуль

Практичне заняття № 2 Основи культури української мови. Мовний етикет

українського ділового спілкування


ЛЕКЦІЯ 1

Лекція 1

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

План


 1. Мова як соціальне явище. Основні функції мови.

 2. Поняття «українська національна мова», «літературна мова», «державна мова».

 3. Норми літературної мови.

 4. Усне і писемне мовлення.

 5. Культура мови і культура мовлення фахівця. Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця

 6. Специфіка мови професійного спрямування.

Література:

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 191-330;

 2. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с.;

 3. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.;

 4. Мацько Л. Українська мова як засіб формування національної свідомості // Українська мова як державна в Україні: Збірник матеріалів. – К.: Довіра, 1999. – С. 74-82;

 5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К.: Каравела, 2008. – С. 52-61;

 6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 239 с.;

 7. Плющ Н.П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету // Українська мова і сучасність. – К.: 1991. – С. 92-98.

 8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В.Шевчук, І.В.Клименко. – К.:Алерта, 2012
 1. Мова – головне знаряддя соціалізації, тобто перетворення біологічної істоти в соціальну, у члена певного суспільства, тому закономірною є теза про те, що мова є засобом творення людини як члена соціуму. Тому не дивно, що на сторінках преси саме сьогодні так часто розглядаються мовні проблеми, які мають широкий вихід у соціальну, економічну, політичну, науково-технічну, культурно-логічну та інші сфери життя окремої особи і суспільства в цілому. Люди вступають у різні стосунки, обмінюються досвідом з усіх сфер життя, передають інформацію від покоління до покоління. І все це завдяки мові, яка виконує такі функції:
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации