Зразки комплексних кваліфікаційних завдань державної атестації бакалаврів - Менеджмент організацій - файл n1.doc

приобрести
Зразки комплексних кваліфікаційних завдань державної атестації бакалаврів - Менеджмент організацій
скачать (445.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc446kb.19.09.2012 16:34скачать

n1.doc

  1   2   3


Сторінка із

Зразки комплексних кваліфікаційних завдань

державної атестації бакалаврів з напряму 6.030601 «Менеджмент»

та приклади їх розв'язків


Зразок №1.

Розв’яжіть задачу. Вага задачі: 50 балів.


Менеджери виробничого підприємства визначили, що протягом останніх пґяти років річний попит рівномірно зростав (табл. 1), а місячний попит мав сезонний характер (табл. 2). Враховуючи відомі показники діяльності (табл. 3), необхідно визначити загальні витрати підприємства на виробництво та зберігання готової продукції, якщо: 1) обсяг виробництва прийняти на рівні середньоденного попиту за весь плановий період; 2) обсяг виробництва продукції прийняти на рівні мінімального середньоденного попиту за весь плановий період та за можливості залучення субпідрядних організацій. (Примітка: залучення працівників на неповний робочий день неможливе). Надати обґрунтовані рекомендації щодо плану виробництва на наступне півріччя.

Таблиця 1

Рік, t

2006

2007

2008

2009

2010

Попит, Qt, од.

25900

26100

26300

26500

26700

Таблиця 2

Місяць 2011 р., і

Індекс сезонності, Ісез

Кількість робочих днів, Кі

Січень

0,871

22

Лютий

0,677

18

Березень

0,774

21

Квітень

1,161

21

Травень

1,452

22

Червень

1,065

20

Таблиця 3

Показник

Значення

1. Тривалість робочого дня, tрд, годин

8

2. Поточні витрати (на складування запасів), Пв, грн./од.

1,7

3. Середня заробітна плата, Сзп, грн/год.

8,5

4. Трудомісткість одиниці, Тод, люд.-год./од.

1,6

5. Витрати за субконтрактом (понад власні витрати), Вс, грн/од.

1,7


Завдання. Обгрунтувати управлінське рішення щодо плану діяльності підприємства, дотримуючись наступних етапів:

 1. Визначити тенденцію (параметри тренду) річного попиту і спрогнозувати його рівень на 2011 р. Вага етапу: 6 балів (наведені формули – 3 бали; наведені обчислення – 3 бали).

 2. Визначити щомісячний попит на січень-червень 2011 р. з урахуванням індексу сезонності. Вага етапу: 7 балів (наведені формули – 3 бали; наведені обчислення – 4 бали).

 3. Визначити середньоденний попит на кожен місяць та середньоденний попит за весь плановий період. Вага етапу: 7 балів (наведені формули – 3 бали; наведені обчислення – 4 бали).

 4. Накреслити гістограму, яка відображає середньоденний попит у кожному місяці, та лінію, яка відповідає обсягу виробництва, необхідному для задоволення середньоденного попиту за весь період планування. Пояснити, які три альтернативні плани встановлення обсягів виробництва продукції можна запропонувати. Вага етапу: 7 балів (Побудована гістограма – 2 бали; побудована лінія середньоденного попиту – 1 бал; наведені три альтернативних варіанти – 4 бали).

 5. Надати економічну оцінку плану виробництва на наступне півріччя, якщо прийняти постійний обсяг виробництва на рівні середньоденного попиту за весь плановий період:

  1. 5.1. Визначити плановий обсяг виробництва по місяцях та величину запасів готової продукції на складі Вага етапу: 8 балів (наведені формули – 4 бали; наведені обчислення – 4 бали).

  2. 5.2. Визначити зміну запасів готової продукції на складі по місяцях та витрати на складування. Вага етапу: 3 бали (наведені формули – 1 бал; наведені обчислення – 2 бали).

  3. 5.3. Визначити чисельність робітників та витрати на заробітну плату, а також загальні витрати підприємства. Вага етапу: 4 бали (наведені формули – 2 бали; наведені обчислення – 2 бали).

6. Надати економічну оцінку плану виробництва на наступне півріччя, якщо прийняти обсяг виробництва продукції на рівні мінімального середньоденного попиту за весь плановий період та за можливості залучення субпідрядних організацій:

  1. 6.1. Визначити чисельність робітників, необхідну для власного виробництва, та витрати на їх заробітну плату. Визначити обсяг власного виробництва. Вага етапу: 3 бали (наведені формули – 1 бал; наведені обчислення – 2 бали).

  2. 6.2. Визначити обсяг виробництва, який мають виконати субпідрядники. Визначити витрати на виробництво продукції субпідрядниками та загальні витрати підприємства з урахуванням залучення субпідрядників. Вага етапу: 3 бали (наведені формули – 1 бал; наведені обчислення – 2 бали).

 1. Обґрунтувати, який з двох можливих планів виробництва доцільно прийняти до виконання. Вага етапу: 2 бали.


Зразок №2.

Розв’яжіть задачу. Вага задачі: 50 балів.


ТОВ «Медпром», основні показники роботи якого наведені в табл. 1, спеціалізується на виготовленні та реалізації медичних препаратів.

Таблиця 1

Показники

Звітний період

1. Випуск продукції у натуральному вимірі, Ві, од.
Препарат А

8600

Препарат В

19400

Препарат С

2250

2. Відпускні ціни, Ці, грн.
Препарат А

12,5

Препарат В

7

Препарат С

5,5

3. Залишки нереалізованої продукції на складі на початок року, Зпі,тис. грн.
Препарат А

7,2

Препарат В

10,6

Препарат С

1,1

4. Залишки нереалізованої продукції на складі на кінець року, Зкі , тис. грн.
Препарат А

6,7

Препарат В

12,1

Препарат С

1,5

5. Витрати часу на виготовлення продукції, t, год./од
Препарат А

0,35

Препарат В

0,18

Препарат С

0,7


На основі маркетингових досліджень визначено прогнозне зростання ринку збуту продукції у плановому періоді порівняно з обсягами продажу звітного періоду (Тр і): по препарату А – 10%, по препарату В – 25%, по препарату С – 30%. Для виробництва препаратів підприємство має спеціальне обладнання (N): для виробництва препарату А – два агрегати, препарату В – три, препарату С – один, які використовуються не з повною завантаженістю. Максимальний рівень використання виробничої потужності – 93 %.

Залишки незавершеного виробництва на підприємстві не утворюються (З=0).

Норматив залишків нереалізованої продукції на складі на кінець планового року (Зн) складає: для препарату А – 8,7 тис. грн., для препарату В – 16,4 тис. грн, для препарату С – 2,5 тис. грн.

Підприємство працює в одну зміну (Тз), тривалість зміни (Тг) – 8 годин, кількість робочих днів на рік (Тд) 260, коефіцієнт корисного використання робочого часу (без простоїв обладнання) (К) – 0,87.

Відповідно до технологічних вимог для виробництва одиниці препарату А необхідно використати одиницю препарату В, що зумовлює утворення внутрішньозаводського обороту (ВОі).

Підприємство не має обмежень у сировині, що використовується на виробництві, кількість та професійна підготовка фахівців дозволяє суттєво збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції.
Завдання. Обгрунтувати управлінське рішення щодо плану діяльності підприємства, дотримуючись наступних етапів (результати обчислень представити у вигляді таблиці):

 1. Визначити обсяги валової, товарної та реалізованої продукції:

1.1. Визначити обсяги валової продукції по окремих видах продукції. Вага етапу: 5 балів (наведена формула – 2 бали; наведені обчислення – 3 бали).

1.2. Визначити обсяг валової продукції в цілому по підприємству. Вага етапу: 4 бали (наведена формула – 2 бали; наведені обчислення – 2 бали).

1.3. Визначити обсяг товарної продукції по окремих видах продукції. Вага етапу: 5 балів (наведена формула – 2 бали; наведені обчислення – 3 бали).

1.4. Визначити обсяг товарної продукції по підприємству в цілому. Вага етапу: 4 бали (наведена формула – 2 бали; наведені обчислення – 2 бали).

1.5. Визначити обсяг реалізації по окремих видах продукції. Вага етапу: 5 балів (наведена формула – 2 бали; наведені обчислення – 3 бали).

1.6. Визначити обсяг реалізованої продукції по підприємству в цілому. Вага етапу: 3 бали (наведена формула – 1 бали; наведені обчислення – 2 бали).

 1. Визначити обсяги продукції, які необхідно виробити підприємству у плановому періоді, щоб повністю задовольнити потреби ринку:

2.1. Визначити плановий обсяг реалізації окремих видів продукції, необхідний для задоволення потреб ринку. Вага етапу: 5 балів (наведена формула – 2 бали; наведені обчислення – 3 бали).

2.2. Визначити плановий обсяг реалізації продукції по підприємству в цілому, необхідний для задоволення потреб ринку. Вага етапу: 3 бали (наведена формула – 1 бали; наведені обчислення – 2 бали).

2.3. Визначити плановий обсяг товарної продукції по окремих видів продукції. Вага етапу: 3 бали (наведена формула – 1 бал; наведені обчислення – 2 бали).

2.4. Визначити плановий обсяг товарної продукції по підприємству в цілому. Вага етапу: 2 бали (наведена формула – 1 бал; наведені обчислення – 1 бал).

2.5. Визначити плановий обсяг валової продукції в натуральному вимірі за умови відсутності залишків незавершеного виробництва. Вага етапу: 2 бали (наведена формула – 1 бал; наведені обчислення – 1 бал).

 1. Визначити виробничу потужність підприємства та визначити, чи достатньо її для реалізації планових завдань виробництва:

3.1. Визначити корисний фонд робочого часу. Вага етапу: 1 бал (наведена формула та обчислення).

3.2. Визначити виробничу потужність по кожному препарату. Вага етапу: 2 бали (наведена формула – 1 бал; наведені обчислення – 1 бал).

3.3. Визначити коефіцієнт використання виробничої потужності. Вага етапу: 2 бали (наведена формула – 1 бал; наведені обчислення – 1 бал).

 1. Зробити висновки щодо отриманих результатів. Запропонувати заходи щодо нарощення виробничих потужностей та підвищення ефективності їх використання. Вага етапу: 4 бали (наведені висновки – 2 бали; наведені пропозиції – 2 бали).Зразок №3.
  1   2   3


Зразки комплексних кваліфікаційних завдань
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации