Тестові завдання (з відповідями) для контролю рівнів навчальних досягнень учнів з предмету „Охорона праці, 2010 рік - файл n1.doc

Тестові завдання (з відповідями) для контролю рівнів навчальних досягнень учнів з предмету „Охорона праці, 2010 рік
скачать (493.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc494kb.19.09.2012 12:38скачать

n1.doc


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 25 м. МОНАСТИРИЩЕ


Тестові

завдання для контролю рівнів навчальних досягнень учнів

з предмету „ Охорона праці ”


Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Викладач спецдисциплін

О.В.Пікалюк
Монастирище

2010

Анотація

Дана методична розробка містить тестові завдання з курсу «Охорона праці» і застосовується для перевірки засвоєного матеріалу учнями ПТНЗ.

У цю роботу увійшли контрольні запитання з 6 розділів:

 1. Правові та організаційні основи охорони праці

 2. Основи безпеки праці

 3. Основи пожежної безпеки

 4. Основи електробезпеки

 5. Основи гігієни праці

 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Методична розробка «Тестові завдання для контролю рівнів навчальних досягнень учнів з предмету „ Охорона праці ” створена у програмі Microsoft*PowerPoint* і представлена у вигляді медіа-презентації.

Може використовуватися у роботі викладачів спецдисциплін, керівників з охорони праці, майстрів виробничого навчання на уроках практичного циклу, як стимульний матеріал під час інструктажів з охорони праці.

Зміст

 1. Вступ………………………………………………..4

 2. Розділ 1 Правові та організаційні основи охорони праці…………………………………………………5

 3. Розділ 2 Основи безпеки праці……………………8

 4. Розділ 3 Основи пожежної безпеки……………...10

 5. Розділ 4 Основи електробезпеки………………...12

 6. Розділ 5 Основи гігієни праці……………………15

 7. Розділ 6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках……………………………….18

 8. Правильні відповіді……………………………….21

 9. Література…………………………………………22


Вступ
Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)», яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року, були визначені стратегічні завдання реформування професійної освіти. Одна із них:

Забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих та конкуренто спроможних спеціалістів.

Реалізація цього завдання можлива за рахунок вдосконалення навчального процесу на основі впровадження нових технологій навчання, раціональних методів та форм організації навчальної діяльності учнів, педагогічної майстерності викладачів, впровадження нових інтерактивних форм навчання та активізуючих методів контролю якості знань.

Тому, розроблені тести мають своїм завданням активізувати пізнавальні процеси учнів та сприяти адаптації учнів в умовах виробництва.


Розділ 1

Правові та організаційні основи охорони праці

1 Виберіть правильну відповідь:

а) охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини;

б) охорона праці включає в себе пожеж ну безпеку та промислову санітарію;

в) охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини;

г) охорона праці – система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних, лікувально – профілактичних засобів і заходів, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

2 Вкажіть дату ухвалення Верховною Радою України закону „Про охорону праці ”

а) 14 жовтня 2005 року;

б) 1 січня 2000 року;

в) 14 жовтня 1992 року;

г) 10 квітня 1985 року.

3 Хто здійснює державний нагляд за виконання законодавчих актів з охорони праці?

а) органи виконавчої влади;

б) органи державного нагляду;

в) фонд соціального страхування4

г) роботодавець.
4 Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання?

а) адміністративну;

б) дисциплінарну;

в) матеріальну;

г) кримінальну.

5 Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати:

а) 25 годин на тиждень;

б) 36 годин на тиждень;

в) 41 годину на тиждень;

г) 40 годин на тиждень.

6 Учні ПТУ надають шефську допомогу по збиранню яблук в одному з приватних підприємств, який вид інструктажу проведуть учням перед початком виконання даної роботи?

а) вступний;

б) первинний;

в) позаплановий;

г) цільовий.

7 В який термін з дня прийняття на роботу працівник повинен пройти навчання з охорони праці?

а) не пізніше 1 року;

б) не пізніше 1 місяця;

в) не пізніше 1 тижня;

г) в день прийняття на роботу.

8 Після якої тривалості перерви в трудовому процесі робітник, що виконував роботи підвищеної небезпеки, повинен пройти позаплановий інструктаж?

а) 40 календарних днів;

б) 30 календарних днів;

в) 60 календарних днів;

г) 45 календарних днів.

9 Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н–1:

а) 10 діб;

б) 5 діб;

в) 3 діб;

г) 1 доби.

10 Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників:

а) виробнича травма;

б) професійне захворювання;

в) професійне отруєння;

г) професійний опік.

11 Не пізніше якого терміну, працівникам, що стають до роботи вперше, оформляється трудова книжка:

а) 15 днів;

б) 10 днів;

в) 5 днів;

г) 3 днів.

12 Чи мають право приймати на роботу осіб молодше 16 років?

а) так; б) ні.
Розділ 2

Основи безпеки праці

Загальні відомості про потенціал небезпек

Психологія безпеки праці

Організація роботи з охорони праці

 1. На скільки класів поділяються умови праці?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.

2 До якого класу умов праці відноситься ваша професія?

а) оптимальні умови; в) шкідливі умови;

б) допустимі умови; г) небезпечні (екстремальні) умови.

3 Виберіть відповідні кольори фарбування для знаків безпеки:

а) заборонний; а) жовтий;

б) попереджувальний; б) синій;

в) приписувальний; в) червоний;

г) вказівний. г) зелений.

4 Виберіть відповідно до призначення знак безпеки:

а) заборонний; а) бережись електрокари;

б) попереджувальний; б) палити заборонено;

в) приписувальний; в) працювати в захисних окулярах;

г) вказівний. г) запасний вихід.

5 Із перелічених засобів захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів виберіть колективні:

а) заземлення; б) рукавиці; в) окуляри; г) вентиляція;

д) огородження; ж) знаки безпеки; з) каска; є) навушники.

6 Із перелічених засобів захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів виберіть індивідуальні:

а) ізолюючі костюми; б) сигналізація; в) окуляри; г) опалення;

д) боти; ж) автоматичне відключення; з) протигази; є) сигнальні кольори.

7 Оптимальні мікрокліматичні умови такі:

а) t=16 – 25 С, вологість 40 – 60 %, швидкість руху повітря 0,1 – 0,5 м/с;

б) t=18 – 20 С, вологість 40 – 60%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,2 м/с;

в) t= - 10 – 20 С, вологість 30 – 40%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,3 м/с.

8 Заміри показників мікроклімату проводяться такими приладами (встановіть відповідність):

а) температура повітря; а) анемометр;

б) вологість повітря; б) термометр;

в) швидкість руху повітря. в) гігрометр.

9 Хто зобов’язаний забезпечити безпечні умови проведення навчально – виховного процесу, зокрема виробничого навчання?а) профспілковий комітет;

б) інженер з охорони праці;

в) власник;

г) майстер виробничого навчання.

10 Тимчасові споруди, кіоски, лавки тощо повинні розміщуватися від інших будівель і споруд на відстані не менше:

а) 25 м; б) 20 м; в) 15 м; г) 10 м.

11 Що повинен зробити працівник, коли, не за його вини, вийшов з ладу спецодяг?

а) працівник повинен придбати спецодяг за свої кошти;

б) власник повинен видати новий спецодяг, але за кошти працівника;

в) власник зобов’язаний замінити його за свій рахунок;

г) власник повинен видати спецодяг, який був в ужитку до закінчення строку носіння.

12 Чи дозволяється залучати працівників молодше 18 років до робіт у вихідні дні?

а) дозволяється з їхньої згоди;

б) дозволяється з їхньої згоди і згоди у уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці;

в) не дозволяється; г) дозволяється.

Розділ З

Основи пожежної безпеки

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

 1. У разі виникнення пожежі потрібно зателефонувати за номером:

а) 104; б) 103; в) 101; г) 109.

2 Із зазначених речовин виберіть горючі:

а) вода, слабкі водні розчини спиртів, азот, соляна кислота;

б) водень, окис вуглецю, природний газ, бензин, деревина;

в) сульфати, хлориди металів, хлор;

г) перекис натрію, фосфати, вода, пісок.

3 Якою вогнегасильною речовиною можна гасити електрообладняння під напругою?

а) пісок; б) вода; в) піна; г) порошок.

4 Яка вогнегасильна речовина має такі позитивні якості:

- доступність і низька вартість;

- висока транспортабельність;

- велика теплоємність;

- хімічна нейтральність?

а) піна; б) вуглекислота; в) вода; г) порошок.

5 Із перелічених протипожежних засобів виберіть, які відносяться до первинних:

а) пожежні автомобілі, пожежні машини;

б) пожежна сигналізація;

в) установки автоматичного пожежогасіння;

г) пожежний немеханізований інвентар, інструмент, вогнегасники, простирадла, ящики з піском.

6 Вуглекислотою можна гасити:

а) матеріали, що тліють;

б) легкозаймисті та горючі рідини;

в) електричні двигуни та обладнання, що знаходяться під напругою;

г) лужні метали.

7 Встановіть відповідність між призначенням вогнегасника та його маркуванням:

а) хімічно – пінний; а) ВП – 5;

б) вуглекислотний; б) ВПХ – 10;

в) порошковий; в) ВВ – 2;

г) водопінний; г) ВВП – 5.

8 Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше (м):

а) 1; б) 1,2; в) 1,5; г) 2.

9 Для того, щоб виникло і підтримувалося горіння необхідна наявність таких складових:

а) повітря, джерело запалення, попереднє нагрівання;

б) джерело запалення, речовина, горюча речовина;

в) речовина, джерело запалення, повітря;

г) повітря, речовина, зволоження.

10 Термін дії вогнегасника ВПХ – 10:

а) 60 с; б) 10 хв; в) 5хв; г) 15 хв.

11 Із перелічених речовин виберіть вогнегасильні:

а) вода, простирадла, полістирол, спирти;

б) пісок, вуглекислий газ, слабкі розчини спиртів;

в) земля, лужні метали, простирадла, деревина;

г) піна, вуглекислота, порошок, простирадла.

12 Залежно від важкості розрізняють чотири ступені опіку, встановіть відповідність:

а) І ; а) пухирі наповнені жовтуватою рідиною;

б) ІІ; б) утворення некрозу шкіри;

в) ІІІ; в) обвуглення тканин;

г) ІV г) почервоніння шкіри та набряк.
Розділ 4

Основи електробезпеки

 1. За даними таблиці визначте, який вид струму буде більш небезпечним:

Порогові значення змінного та постійного струму

Вид струму

Пороговий відчутний струм, мА

Пороговий невідпускаючий струм, мА

Пороговий фібріляційний струм, мА

Змінний струм частотою 50 Гц

0,5 – 1,5

6 - 10

80 - 100

Постійний струм

5 - 7

50 - 80

300

а) змінний;

б) постійний;

в) змінний та постійний однаково небезпечний.
2 Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що не перевищує:

а) 220 В; в) 127 В;

б) 42 В; г) 12 В.
3 Визначте найбільш небезпечний шлях проходження струму через тіло людини:

а); б); в); г); 1. Напруга між двома точками електричного кола, що знаходиться одна від одної на відстані кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина називається:

а) зоною розтікання струму;

б) напругою дотику;

в) замиканням на землю;

г) напругою кроку (кроковою напругою).

5 Для постійного стікання статичної електрики з обладнання застосовують:

а) захисне заземлення; в) захисне вимикання;

б) захисне занурення; г) ізоляцію.
6 Якій кваліфікаційній групі з електробезпеки буде відповідати дане визначення?

Особи цієї групи повинні мати елементарні знання по електрообладнанню, безпеку ураження з електроструму, знати основні заходи безпеки при роботі на електрообладнанні, вміти надавати першу допомогу.

а) І – група;

б) ІІ – група;

в) ІІІ – група;

г) І|V – V група.

7 Який пристрій застосовують для уникнення дії атмосферної електрики?

а) огороджувальні пристрої;

б) захисне відімкнення;

в) блискавковідвід;

г) запобіжні пристрої.

8 Для захисту органів зору від дії електричної дуги застосовують:

а) окуляри;

б) маски (щитки)

в) каски;

г) шоломи.

9 Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму?

а) 12 В;

б) 15 В;

в) 30 В;

г) 42 В.

10 Електроофтальмія – це:

а) плями сірого або жовтого кольору;

б) запалення рогівки ока;

в) просочування шкіри частинками металу;

г) розрив шкіри, кровоносних судин, живої тканини.
11 Попереджувальний знак для електричної напруги – це?

а) б) в) г)


 1. Самий безпечний метод звільнення потерпілого від дії електричного струму – це?

а) вимкнути напругу рубильником або вимикачем;

б) перерубати дріт;

в) відтягнути за одяг;

г) відкинути дріт сухою палицею або дошкою.

Розділ 5

Основи гігієни праці

 1. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці поділяються:

а) 2 класи; в) 6 класів;

б) 4 класи; г) 8 класів.
2 Шкідливі виробничі фактори шум та вібрація за характером впливу відносяться до:

а) хімічних;

б) фізичних;

в) біологічних;

г) психофізіологічних чинників.

3 Які прилади використовують для вимірювання параметрів мікроклімату?

Встановіть відповідність.

а) температура; а) психометр Августа;

б) вологість повітря; б) термограф;

в) швидкість руху повітря; в) чашковий анемометр;

г) теплове опромінення г) термостовпцями.
4 Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду?

а) не дозволяється;

б) дозволяється;

в) дозволяється по узгодженню з комісією в справах неповнолітніх.

5 Шкідливі речовини аміак та хлор за характером впливу відносяться до :

а) загальнотоксичних;

б) подразнювальних;

в) канцерогенних;

г) мутагенних.

6 Нормою виробничого шуму вважається рівень звуку до :

а) 85 дБ;

б) 100 дБ;

в) 150 дБ;

г) 180 дБ.
7 Одиниця рівня сили звуку прийнята на честь фізика:

а) Белла;

б) Патона;

в) Бекереля;

г) Ньютона.
8 Письмова вказівка на виконання роботи з підвищеною небезпекою оформляється на спеціальному бланку:

а) наказ;

б) розпорядження;

в) наряд – допуск;

г) договір.

9 За величиною ГДК у повітрі робочої зони шкідливі речовини поділяються на:

а) 2 класи;

б) 8 класів;

в) 6 класів;

г) 4 класів.
10 Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), що видаються працівникам вважаються власністю:

а) працівника;

б) підприємства.
11 Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку?

а) не можуть;

б) можуть, але з дозволу власника;

в) можуть, але з дозволу безпосередньо керівника робіт;

г) можуть на свій розсуд.
12 Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

а) біологічні наслідки опромінення;

б) іонізуючу здатність;

в) проникаючу здатність;

г) дозу опромінення.

Розділ 6

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках


 1. За яких причин буває найбільша кількість нещасних випадків на виробництві:

А) технічних; в) організаційних;

Б) санітарно – гігієнічних; г) психофізіологічних.
2 За якої кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; в) 3 і більше;

б) 4; г) 5.

3 Встановіть послідовність надання першої долікарської допомоги:

а) повідомити керівнику;

б) надати потерпілому найбільш зручне положення;

в) усунути дію небезпечних факторів;

г) оцінити стан потерпілого;

д) викликати швидку допомогу;

ж) вшити необхідних заходів що до рятування;

з) визначити характер травми;

е) підтримати основні життєві функції потерпілого.

4 Заходи з надання першої допомоги залежать від:

а) стану потерпілого;

б) мікрокліматичних умов;

в) кваліфікації того, хто надає допомогу;

г) виду виконуваних робіт потерпілим.
5 При запорошенні очей металевою, деревною стружкою, кам’яним пилом потрібно:

а) промити очі проточною водою;

б) використати очні краплі;

в) накласти на очі м’яку пов’язку і негайно відправити до лікарні;

г) дістати з ока стружку.

6 При забитті необхідно:

а) змастити забите місце йодом і накласти пов’язку;

б) прикласти „холод ” і накласти тугу пов’язку;

в) розтерти і прикласти розігрітий компрес.
7 На який термін накладається джгут при холодній погоді?

а) не більше як на 2 годині;

б) не більше як на 1 годину;

в) не більше як на 6 годин;

г) на 2 години і більше.

8 Що необхідно зробити при переломі ребер із симптомами болю при диханні, кашлі, чханні або рухах:

а) прикладати до груднини та боків холодні компреси;

б) під час видиху туго забинтувати груди;

в) під час вдиху туго забинтувати груди;

г) не можна взагалі бинтувати.

9 Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?

а) не можна; б) можна;

в) можна лише марлею, змащеною йодом;

г) можна лише марлею, змащеною спиртом.

10 При закритому переломі необхідно:

а) переламане місце туго забинтувати;

б) накласти джгут;

в) накласти шину;

г) не виконувати попередньо запропонованих дій, а відправити в лікарню.

11 Ваші дії при непритомності потерпілого:

а) дати понюхати нашатирний спирт, поплескати по щоках;

б) винести потерпілого з місця події і вивільнити дихальні шляхи, покласти на бік;

в) покласти на спину, підняти нижні кінцівки, помити обличчя холодною водою;

г) покласти на бік вивільнити шию та груди, поплескати по щоках, дати понюхати нашатирний спирт.

12 Які дії при опіках шкіри кислотою:

а) промити розчином борної кислоти (1 чайна ложка кислоти на склянку води);

б) промити слабким розчином оцтової кислоти ( оцет наполовину розведений водою);

в) промити розчином питної соди (1 чайна ложка соди на склянку води);

г) промити водою.
Правильні відповіді:
1 розділ

1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – в, 5 – в, 6 – г, 7 – г, 8 – б, 9 – в, 10 – б, 11 – в, 12 - б


 1. розділ

1 - б, 2- –, 3 - а - в, б – а, в – б, г – г; 4 - а – б, б – а, в – в, г – г. 5 - а, г, д, ж. 6 - а, в, д, з. 7 – б, 8 - а – б, б – в, в – а. 9 – г. 10 – г. 11 – в. 12- в
3 розділ

1 – в, 2 – б, 3 – а, г. 4 – в. 5 – г. 6 – в. 7 – а-б, б-в, в-а, г-г. 8 – а. 9 – в. 10 – а, 11 – г. 12 – а-г, б-а, в-б, г-в.


 1. розділ

1 – а, 2 – б, 3 – г, 4 – г, 5 – а, 6 – б, 7 – в, 8 – б, 9 – а, 10 – б, 11- в, 12 – а.
5 розділ

1 – б, 2 – б, 3 – а-б, б-а, в-в, г-г. 4 – а. 5 – б, 6 – а, 7 – а, 8 – в, 9 – г, 10 – б, 11 – г, 12 – а.

6 розділ

1 – в, 2 – а, 3 – 3-2-4-7-6-8-5-1, 4 – а, 5 – в, 6 – б, 7 – б, 8 – б, 9 – а, 10 – в, 11- г, 12 – в.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України «Про охорону праці». – Харків: Форт, 2003.

 2. Закон України «Про охорону здоров’я». – Харків: Форт, 2002.

 3. Кодекс законів «Про працю України» з постатейними матеріалами//Бюл.законадав. і юрид.практ. України. – Харків: Форт, 2004.

 4. Ткачук К.Н., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2003.

 5. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Л.: Афіша, 2000.

 6. Коржик Б.М. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. – Харків: Основа, 1995.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации