СОУ 60.3-30019801-050: 2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів - файл n1.doc

приобрести
СОУ 60.3-30019801-050: 2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
скачать (1492 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1492kb.18.09.2012 18:29скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

СОУ 60.3-30019801-050:2008СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Правила технічної експлуатації


магістральних газопроводів

Київ

ДК "УКРТРАНСГАЗ"

2008


ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство “Український центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості” (ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”) за участю фахівців ДК ”Укртрансгаз” та філій ДК "Укртрансгаз"

РОЗРОБНИКИ: В. Іллічев - загальне редагування (керівник розробки);

М.М. Дрогомирецький, Т.І. Смоляк (п.п.6.2, 6.3 розділу 6, розділи 7,10,15); В.Г. Морозенко, М.А. Коваль, М.А. Григіль (розділи 1.2,3,4,5 (п.п. 5.1, 5.2, 5.3), розділ 6 п.п.6.1, 6.2, 6.3, 6.5); В.Г. Соляник, В.І.Ізбаш, М.В.Ксендзюк (розділ 8); Р.Л. Вечерік, Ю.Б.Хаєцький (розділ 8); М.О.Демченко, В.В.Єгоров (п.6.4. розділу 6), розділ 11); Ю.П. Гужов (розділ 12); С.Л. Шеремет, О.М. Булавін (розділ 13); О.Т. Михалевич (розділ 15); І.І. Фурманчук, В.П. Юскевич (розділ 14); О.А. Семенов, С.Н. Михайлов (розділ 16)

2  ВНЕСЕНО: Управлінням науково-технічного прогресу ДК Укртрансгаз"3  ПОГОДЖЕНО: Дежгірпромнагляд України, лист від 19.01.07р. №01/05-08.1-05/306
4  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом ДК "Укртрансгаз" від 18.01.2008 № 14
5  ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ СТП 320.30019801.018-2000 "Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів", видання друге, доповнене та перероблене
6  РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ: М.В.Беккер (Голова комісії), І.В. Лохман, Ю.М. Герасименко (заст. Голови комісії), В.Г. Морозенко, М.А. Григіль, М.М. Дрогомирецький, В.Г. Соляник, І.А. Гордієнко, Ю.П. Гужов, С.Л. Шеремет, Р.Л. Вечерік, М.О. Демченко, О.Т. Михалевич, І.І. Фурманчук, О.А. Семенов, О.О. Прищепо, Ю.В. Максимов

_______________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить ДК "Укртрансгаз".

Відтворення, тиражування і розповсюдження його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без дозволу ДК "Укртрансгаз" заборонено *).
_________

*) Філії ДК "Укртрансгаз", а також окремі підрозділи компанії мають право тиражувати стандарт для власних потреб, при умові його нерозповсюдження за межі системи ДК "Укртрансгаз"


ЗМІСТ


1

Сфера застосування.............…….............................................................

1

2

Нормативні посилання............................….............................................

2

3

Терміни та визначення понять.................................................................

6

4

Познаки та скорочення..........................…...............................................

13

5

Загальні положення..................................................................................

16

5.1

Загальні вимоги ......................................…..............................................

16

5.2

Технічна підготовка персоналу...............…............................................

22

5.3

Відповідальність за порушення Правил ...............................................

24

6

Об’єкти загального призначення ............................................................

25

6.1

Територія, будівлі і споруди ..................................................................

25

6.2

Газопроводи ...........................................…...............................................

29

6.3

Трубопровідна арматура........................…..............................................

31

6.4

Теплопостачання, газозабезпечення, водопостачання, вентиляція, каналізація................................................................................................


35

6.5

Державний і відомчий технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією об'єктів магістральних газопроводів ....................................................................40

7

Лінійна частина ...................................….................................................

46

7.1

Загальні вимоги.....................................…................................................

46

7.2

Оформлення лінійної частини...............…..............................................

47

7.3

Організація експлуатації .......................…..............................................

51

7.4

Технічне обслуговування та ремонт.....…..............................................

54

7.5

Транспортні технічні засоби .............…….............................................

61

7.6

Аварійний запас ......................................….............................................

62

7.7

Технічна документація ............................…............................................

64

8

Компресорні станції .............................…...............................................

66

8.1

Загальні вимоги .....................................…...............................................

66

8.2

Організація експлуатації........................…..............................................

68

8.3

Технічне обслуговування та ремонт......….............................................

69

8.4

Компресорний цех ..................................….............................................

71

8.5

Устаткування очищення газу ..................................................................

77

8.6

Устаткування охолодження газу.............................................................

78

8.7

Системи паливного, пускового та імпульсного газу ............................

79

8.8

Забезпечення оливою...............................................…............................

80

8.9

Технічна документація...........................…..............................................

81

9

Підземні сховища газу........................…..................................................

83

9.1

Загальні вимоги.........................................................…............................

83

9.2

Організація експлуатації.......................…...............................................

84

10

Газорозподільчі станції ..................…….................................................

85

10.1

Загальні вимоги ..................................……..............................................

85

10.2

Організація експлуатації ...................……..............................................

87

10.3

Технічне обслуговування ........................................................................

91

10.4

Технічна документація ....................………............................................

93

11

Електроустановки ......................................................…..........................

95

11.1

Загальні вимоги ........................................................…...........................

95

11.2

Експлуатація електроустановок..............................................................

101

12

Захист від корозії........................................................….........................

106

12.1

Загальні вимоги..........................................................…...........................

106

12.2

Організація експлуатації............................................…..........................

108

12.3

Технічне обслуговування та ремонт...……............................................

109

12.4

Технічна документація.........................……............................................

117

13

Контрольно-вимірювальні прилади, системи та засоби автоматизації та метрологічне забезпечення.......……..........................


118

13.1

Загальні вимоги.......................................................……..........................

118

13.2

Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика ................................

122

13.3

Системи автоматичного керування технологічним процесом............

125

13.4

Технічне обслуговування та ремонт обладнання.................................

127

13.5

Технічна документація............................................................................

131

13.6

Метрологічне забезпечення...........................…......................................

132

14

Інформаційні технології............................................…...........................

136

14.1

Загальні вимоги.........................................................................................

136

14.2

Автоматизовані системи керування........................................................

139

14.3

Телемеханіка.............................................................................................

141

14.4

Зв’язок........................................................................................................

143

14.5

Технічне обслуговування та ремонт обладнання..................................

145

14.6

Технічна документація.............................................................................

149

15

Організація експлуатації газопроводів...................................................

150

15.1

Загальні вимоги.................................………............................................

150

15.2

Диспетчерська служба магістральних газопроводів.............................

151

15.3

Оперативна документація.....................…...............................................

157

15.4

Порядок ліквідації аварії.......................…...............................................

158

15.5

Підготовка магістрального газопроводу до експлуатації в осінньо-зимових умовах і до весняної повені......................................................


162

16

Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів.....................................................................


164

Додаток А Форма технічного паспорта магістрального газопроводу (газопроводу-відводу).........................................................................................


166

Додаток Б Форма технічного паспорта на підводний перехід газопроводу.

168

Додаток В Форма попереджувальних знаків “Обережно! Газопровід” та "Обережно! Газ. З вогнем не наближатися"....................................................


169

Додаток Г Форма заборонних знаків "Зупинку заборонено" та "Газопровід. Переїзд заборонений"..................................................................


170

Додаток Д Форма інформаційного знака "Газопровід високого тиску" .....

171

Додаток Е Форма заборонного знака “Якоря не кидати”....................….......

172

Додаток Ж Форма інформаційно-вказівного знака позначення траси

"Місце розташування газопроводу" та знака доповнювальної інформації "Кілометровий покажчик".............................................................................….173

Додаток И Форми заборонних знаків "Забороняється курити" та "Вхід заборонений".......................................................................................................


174

Додаток К Нумерація технологічної арматури на компресорних станціях.

175

Додаток Л Форма технічного паспорта ГРС (АГРС)......................................

176

Додаток М Категорійність електроспоживачів об'єктів транспортування газу та умови її забезпечення............................................................................


184

Додаток Н Категорії забезпечення надійності електропостачання споживачів систем катодного захисту..............................................................


187

Додаток П Дані про можливі наслідки припинення електропостачання електроспоживачів об'єктів транспортування газу........................................


188

Додаток Р Форма повідомлення про аварію, надзвичайну ситуацію (НС) на підприємстві...................................................................................................


191

Додаток С Форма повідомлення виробничого підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ) про аварію на об’єкті магістрального газопроводу...............................


192

Додаток Т Форма повідомлення філії (УМГ тощо) про аварію на об’єкті магістрального газопроводу..............................................................................


193

Додаток У Бібліографія......................................................................................

194


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации