Зрезарцев М.П. та ін. Товарознавство сировини та матеріалів - файл n1.docx

приобрести
Зрезарцев М.П. та ін. Товарознавство сировини та матеріалів
скачать (15424 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx15425kb.18.09.2012 16:49скачать

n1.docx

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


М.П. Зрезарцев, В.М. Зрезарцев В.П. Параніч

ТОВАРОЗНАВСТВО
СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ


Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів


Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів


Київ

«Центр учбової літератури»
2008

ББК 30.609я73
3-89


УДК 666.2(075.8)

Гриф надано
Міністерством освіти і науки України
(Лист № З 14/18-Г-607 від 01.08.2006 р.)

Рецензенти:

Лисенко Н.М. — голова циклової комісії товарознавства Київського торгово-
економічного коледжу;

Петрик І.І. — провідний спеціаліст науково-методичного центру підготовки
молодих спеціалістів.

Зрезарцев М.П., Зрезарцев В.М., Параніч В.П.

3-89 Товарознавство сировини та матеріалів.: Навч. пос. - К.: Центр учбової літе-
ратури, 2008. - 404 с.


ISBN 978-966-364-674-9

Повсякденне споживання товарів вимагає детального вивчення їх споживних
властивостей та умов використання. Споживчі властивості більшості товарів виз-
начаються використовуємими матеріалами і технологією їх виробництва У посібнику
викладені класифікація, асортимент, основні властивості, умови використання, прин-
ципи маркування, правила транспортування та зберігання основних групсировини і
матеріалів.


До кожного розділу посібника наведені контрольні питання для самостійного
визначення рівня засвоєння матеріалу.


Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей усіх форм
навчання та для практичного використання у роботі з ринком.


ББК 30.609я73

ISBN 978-966-364-674-9

© М.П. Зрезарцев, В.М. Зрезарцев, 2008
© Центр учбової літератури,
2008
Зміст

Передмова 9

 1. Теоретичні основи товарознавства 11

1.1. Основні поняття та терміни. Класифікація та кодування
товарів 11


  1. Основи метрології, точність і якість виготовлення 21

  2. Стандартизація, сертифікація та якість продукції ЗО

   1. Визначення якості товарів 39

   2. Стехіометрія 40

1.6 Розміри, відхилення, допуски і посадки 51

Питання для самоконтролю 56

    1. Сировина 57

     1. Класифікація і підготовка сировини 57

     2. Допоміжні матеріали 57

     3. Метали і їх руди 67

Питання для самоконтролю 70

    1. Металознавство та металопродукція 71

     1. Будова і властивості матеріалів 71

     2. Властивості металів та металічних сплавів 74

      1. Основні поняття та терміни 74

      2. Основні властивості 77

ЗЗрезарцев М.П., Зрезарцев 6.ЛІ.

     1. Чавуни та їх характеристика 83

      1. Класифікація, асоримент і маркування чавунів... 84

      2. Чавунні відливки 91

      3. Властивості, контроль якості та зберігання чавунів ... 92

     2. Сталі та їх характеристика 93

     3. Кольорові метали та їх сплави 108

      1. Легкі метали та їх сплави 108

      2. Важкі метали та їх сплави 112

      3. Дорогоцінні (благородні) метали 116

     4. Порошкова металургія (металокераміка) 118

      1. Характеристика металічних порошків 119

      2. Асортимент, маркування та упакування порошків ..120

      3. Вироби з металокераміки 121

      4. Інструментальні тверді сплави 124

      5. Інструментальні надтверді матеріали 126

     5. Корозія металів і сплавів 128

     6. Гальванічне виробництво 130

Питання для самоконтролю 135

    1. Металопродукція 137

     1. Обробка пластичним деформуванням 137

      1. Продукція прокочування 138

      2. Продукція волочення 143

      3. Продукція пресування 144

      4. Продукція кування 144

      5. Продукція штампування 145

      6. Упакування, транспортування та зберігання
       металопродукції 147


     2. Продукція ливарного виробництва 150

      1. Лиття у разові форми 151

      2. Лиття у постійні форми 153

Питання до самоконтролю 154

       1. Продукція зварювального виробництва 155

        1. Електрозварювання 156

        2. Газозварювання та газорізання 162

        3. Особливі методи зварювання 164

        4. Паяння 167

        5. Контроль якості зварних і паяних з'єднань 168

4

Частина ІТоварознавство сировини і матеріалів

5.6. Упакування, транспортування та зберігання

зварювальних матеріалів та обладнання 169

Питання до самоконтролю 169

       1. Металовироби промислового призначення 171

        1. Дріт 170

        2. Канати 171

        3. Кріпильні вироби 174

        4. Пружини 180

        5. Сітки 180

        6. Ланцюги 183

        7. Упакування, транспортування та зберігання

металовиробів 184

Питання до самоконтролю 184

       1. Термічна та хіміко-термічна обробка 185

        1. Термічна обробка (ТО) 185

        2. Хіміко-термічна обробка (ХТО) 188

Питання до самоконтролю 189

       1. Хімічні матеріали 191

        1. Неорганічні кислоти, луги та солі 191

         1. Неорганічні кислоти 191

         2. Луги 193

         3. Солі 194

         4. Упакування, транспортування та зберігання
          кислот, лугів і солей 196


        2. Пластмаси 197

         1. Полімери і пластмаси 197

         2. Сировинні пластмаси 201

         3. Конструкційні пластмаси 206

        3. Каучуки, гума та ГТВ 210

         1. Гумові та гумово — технічні вироби (ГТВ) 212

         2. Упакування, транспортування та зберігання
          каучуків і гумово-технічних виробів 219


        4. Текстильні волокна та матеріали 219

8.4.1. Основні поняття про текстильні волокна

та нитки 219

Зміст

5Зрезарцев М.П., Зрезарцев 6.ЛІ.

 1. Основні види натуральних волокон 226

 2. Основні види хімічних волокон 228

 3. Текстильні тканини та матеріали 230

 4. Трикотажні матеріали 233

 5. Валяльно — повстяні матеріали 237

 6. Неткані матеріали 238

 7. Упакування, маркування, транспортування

та зберігання текстильних матеріалів 238

8.5. Лакофарбові матеріали та покриття 240

 1. Лакофарбові матеріали 240

 2. Лакофарбові покриття 249

 3. Основні лакофарбові матеріали 253

 4. Допоміжні лакофарбові матеріали 255

 5. Підсобні лакофарбові матеріали 256

 6. Упакування, маркування, транспортування

та зберігання лакофарбових матеріалів 257

Питання до самоконтролю 258

9. Будівельні матеріали 259

 1. Властивості будівельних матеріалів і виробів 260

 2. Природні кам'яні матеріали 263

 1. Матеріали і вироби з природного каменю 266

 2. Упакування, транспортування та зберігання
  матеріалів і виробів з природного каменю 268


 1. Керамічні матеріали 268

 1. Керамічні вироби 270

 2. Упакування, транспортування та зберігання
  керамічних матеріалів і виробів 278


 1. Скло та вироби 278

 1. Скловироби 279

 2. Упакування, транспортування та зберігання

скла та скловиробів 284

 1. Теплоізоляційні та акустичні матеріали 285

 2. В'яжучі будівельні матеріали

та вироби на їх основі 289

 1. Мінеральні (неорганічні) в'яжучі матеріали

та вироби на їх основі 289

 1. Матеріали і вироби на основі мінеральних
  в'яжучих 295


6 Частина ІТоварознавство сировини і матеріалів

9.6.3. Зберігання та транспортування мінеральних
матеріалів і виробів на їх основі 301


 1. Органічні в'яжучі матеріали та вироби на їх основі .... 302

 1. Матеріали на основі органічних в'яжучих 305

 2. Вироби на основі органічних в'яжучих 307

 3. Упакування, транспортування та зберігання
  в'яжучих речовин і матеріалів на їх основі 310


 1. Лісові матеріали 311

 1. Круглі лісоматеріали 313

 2. Пиломатеріали 315

 3. Погресивні деревні матеріали 317

 4. Вироби і конструкції з дерева 319

 5. Упакування, маркування, транспортування

та зберігання лісоматеріалів 322

 1. Паперові матеріали 323

 1. Сировина для виробництва паперу 323

 2. Паперово-картонна продукція 325

 3. Упакування, транспортування та зберігання

паперових матеріалів 328

Питання до самоконтролю 329

10. Паливо і мастильні матеріали 331

 1. Склад і властивості палива 331

 2. Тверде паливо і продукти його переробки 334

 1. Тверде паливо 336

 2. Продукти переробки твердого палива 341

 3. Зберігання та транспортування твердого

палива 342

 1. Рідке та газоподібне паливо 343

 1. Продукти переробки нафти 345

 2. Рідке паливо 349

 3. Газоподібне паливо 357

 1. Мастильні матеріали 361

 1. Рідкі мастильні матеріали 363

 2. Пластичні мастильні матеріали 375

 3. Змащувально — охолоджуючі матеріали 381

 4. Зберігання та транспортування

паливо — мастильних матеріалів 382

Питання до самоконтролю 387

Зміст 711. Складське господарство 389

 1. Характеристика складів різного призначення 390

 2. Класифікація і характеристика вантажів 391

 3. Засоби механізації складських робіт 393

 4. Техніка безпеки на складах 394

Питання до самоконтролю 399

Література 400Передмова

В умовах розвитку ринкових відносин, оптової торгівлі та не-
обхідності безперервного стимулювання збуту товарів виробничого
призначення більш за все, для спеціалістів, що займаються ко-
мерційною діяльністю, необхідні знання їх характеристик, основних
елементів технології виробництва та особливостей просування на
ринку.


Повсякденне споживання товарів у побуті та на виробництві ви-
магає детального вивчення їх споживних властивостей та умов ек-
сплуатації. Споживні властивості більшості товарів залежать від ви-
користовуємих матеріалів. Кожна група випускаємих матеріалів ха-
рактеризується певним асортиментом і певним напрямком його роз-
виту. Деякі нові матеріали все ще не знаходять правильного засто-
сування з врахуванням їх технологічних та експлуатаційних влас-
тивостей. Товарознавство повинне впливати на виробництво та спо-
живання шляхом підвищенням споживних властивостей продукції,
контролю за економним і раціональним використанням матеріаль-
них ресурсів. Товарознавці повинні своєчасно враховувати і доводи-
ти до виробника інформацію про зміни споживчого попиту, вплива-
ти на асортимент і якість продукції.


Пропонуємий посібник підготовлений у відповідності з програ-
мою дисципліни «Комерційне товарознавство».


9Зрезарцев М.П., Зрезарцев 6.ЛІ.

Вивчення корисності матеріальних ресурсів і шляхів їх ефектив-
ного використання становить мету даного посібника у якому приве-
дені відомості про сировину і матеріали, починаючи з загальної інфор-
мації і до конкретного використання на виробництві. Викладені кла-
сифікація, асортимент, властивості, маркування, упакування, транс-
портування та зберігання основних груп сировини та матеріалів,
досягнення в області виробництва та використання матеріальних
ресурсів. Головна мета — на основі науки товарознавства допомогти
оволодіти знаннями необхідними для вирішення практичних задач
у комерційній діяльності як на виробництві, так і в сфері реалізації
та переміщення основних груп товарів виробничо-технічного при-
значення. Посібник розрахований на студентів економічних спеціаль-
ностей усіх форм навчання.


10

Частина І

Теоретичні основи
товарознавства


1.1. Основні поняття та терміни.

Класифікація та кодування товарів

Товарознавство — наукова дисципліна, яка системно вивчає то-
вари на всіх етапах життєвого циклу, методи пізнання їхньої спо-
живчої вартості (цінності), закономірності формування асортименту
та вимог до якості для забезпечення ефективності їх виробництва,
обігу та споживання. Товарознавство базується на основних понят-
тях та знаннях фундаментальних і спеціальних дисциплін — хімії,
фізики, маркетингу, технології виробництва продукції, логістики,
складського та тарного господарства, комерційної діяльності та інші.


Фундаментальні терміни — «продукція», «товар»

Продукція — результат діяльності призначений задовольнити
реальні або потенційні потреби споживачів.


Товар — будь-яка річ, що на момент надходження в обіг, повин-
на бути виокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками
для конкретного договору купівлі-продажу.


Діяльність по виготовленню продукції не слід розглядати тільки
як предмет (продукт) праці людини. Продукція стає товаром тільки
при перетворенні на об'єкт купівлі-продажу і набуває споживні вла-


11Зрезарцев М.П., Зрезарцев 6.ЛІ.

стивості, що задовольняють споживача. Тільки у сфері ринкової
торгівлі продукція перетворюється у товар. Тому предметом товаро-
знавства являється споживна вартість (цінність) товарів, законо-
мірності їх прояву і збереження, а об'єктом товарознавства — това-
ри, як продукт праці для задоволення потреб споживача та методи
їх теоретичного та практичного пізнання.


Товарознавство вирішує такі основні задачі:

Товарознавство базується на таких принципах:

Товарна характеристика — сукупність відзначаючих властивос-
тей або ознак конкретного товару чи групи товарів. До основних
характеристик товару, як об'єктів комерційної діяльності, відносять:


12

Частина ІТоварознавство сировини і матеріалів

Асортимент товарів характеризується такими основними факто-
рами:


6 — 100 %

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации