Лебедевич С.І. Аудит. Організація і методика аудиту. Екологічний аудит - файл n1.doc

приобрести
Лебедевич С.І. Аудит. Організація і методика аудиту. Екологічний аудит
скачать (1798.5 kb.)
Доступные файлы (29):
n1.doc198kb.03.10.2011 22:52скачать
n2.doc221kb.03.10.2011 22:52скачать
n3.doc157kb.03.10.2011 22:52скачать
n4.doc282kb.03.10.2011 22:52скачать
n5.doc365kb.03.10.2011 22:52скачать
n6.doc139kb.03.10.2011 22:52скачать
n7.doc1290kb.03.10.2011 22:52скачать
n8.doc1168kb.03.10.2011 22:52скачать
n9.doc1248kb.03.10.2011 22:52скачать
n10.doc670kb.03.10.2011 22:52скачать
n11.doc1740kb.03.10.2011 22:52скачать
n12.doc1823kb.03.10.2011 22:52скачать
n13.doc314kb.03.10.2011 22:52скачать
n14.doc190kb.03.10.2011 22:52скачать
n15.doc112kb.03.10.2011 22:52скачать
n16.doc178kb.03.10.2011 22:51скачать
n17.doc225kb.03.10.2011 22:51скачать
n18.doc395kb.03.10.2011 22:51скачать
n19.doc120kb.03.10.2011 22:51скачать
n20.doc510kb.03.10.2011 22:51скачать
n21.doc187kb.03.10.2011 22:51скачать
n22.doc307kb.03.10.2011 22:52скачать
n23.doc134kb.03.10.2011 22:52скачать
n24.doc152kb.03.10.2011 22:52скачать
n25.doc215kb.03.10.2011 22:52скачать
n26.doc107kb.03.10.2011 22:52скачать
n27.doc326kb.03.10.2011 22:52скачать
n28.doc218kb.03.10.2011 22:52скачать
n29.doc52kb.03.10.2011 22:51скачать

n1.docУДК 657.6

ББК 65.053.3

Л 33

Рецензенти:

Д. е. н., професор В.С. Рудницький,

Львівська комерційна академія;

Д. е. н., професор П.М. Гарасим,

Львівська державна фінансова академія

Лебедевич С.І. КУРС АУДИТУ: Аудит. організація і методика аудиту. екологічний аудит. Навчальний посібник.

Посібник присвячений основним питанням, що викладаються за предметами “Аудит”, “Організація і методика аудиту”,“Екологічний аудит”. Він побудований згідно вимог Міністерства освіти і науки України. В посібнику містяться матеріали як для лекційних, так і для практичних занять, контрольні питання за кожним розділом.

Навчальний посібник рекомендується для викладачів, студентів, аспірантів та практикуючих аудиторів.

.

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………………

8

Частина перша. АУДИТ…………………………………………………………..

10

РОЗДІЛ 1. СУТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ………………………………………...

10

1.1.Історичні аспекти розвитку аудиту…………………………………………..

10

1.2. Суть аудиту……………………………………………………………………

13

1.3. Види аудиту……………………………………………………………………

20

1.4. Предмет аудиту………………………………………………………………..

23

1.5. Метод аудиту………………………………………………………………….

25

1.6. Завдання для практичних занять……………………………………………..

32

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АУДИТУ………………………..

34

2.1. Мета аудиторської діяльності………………………………………………..

34

2.2. Принципи аудиту……………………………………………………………..

37

2.3. Планування аудиту…………………..………………………………………..

41

2.4. Процедури аудиту…………………………………………………………….

54

2.5. Завдання для практичних занять…………………………………………….

61

РОЗДІЛ 3. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ…………………………………….


63

3.1. Аудиторський ризик…………………………………………………………..

63

3.2. Оцінка аудиторського ризику………………………………………………..

68

3.3. Помилки та обман у аудиті…………………………………………………..

76

3.4. Оцінювання системи внутрішнього контролю……………………………..

85

3.5. Оцінювання внутрішнього аудиту…………………………………………..

95

3.6. Завдання для практичних занять…………………………………………….

100

РОЗДІЛ 4. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ……………………………………………

102

4.1. Поняття і класифікація аудиторських доказів………………………………

102

4.2. Вимоги до аудиторських доказів…………………………………………….

106

4.3. Процедури отримання аудиторських доказів……………………………….

112

4.4. Завдання для практичних занять……………………………………………..

116

РОЗДІЛ 5. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ…..

118

5.1. Ознаки, критерії, напрями аудиторської оцінки фінансової звітності…….

118

5.2. Аудит активів і пасивів……………………………………………………….

123

5.3. Аудит окремих форм фінансової звітності………………………………….

126

5.4. Аудит податкової звітності…………………………………………………..

132

5.5. Завдання для практичних занять…………………………………………….

134

РОЗДІЛ 6. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ……………………………………………………………………...


136

6.1. Аудиторські робочі документи………………………………………………

136

6.2. Аудиторський висновок………………………………………………………

144

6.3. Структура аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності………………………………………………………………..


149

6.4. Аудиторські висновки спеціального призначення………………………….

155

6.5. Звіт аудитора…………………………………………………………………..

159
6.6. Завдання для практичних занять…………………………………………

162

Частина друга. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ……………………..

164

РОЗДІЛ 7. ОБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………..

164

7.1. Об’єкти аудиту…………………………………………………………….

164

7.2. Класифікація об’єктів аудиту…………………………………………….

169

7.3. Завдання для практичних занять…………………………………………

174

РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ……………………...

176

8.1. Суб’єкти аудиторської діяльності………………………………………..

176

8.2. Основні засади функціонування аудиторських фірм…………………...

182

8.3. Персонал аудиторських фірм…………………………………………….

194

8.4. Контроль якості роботи аудиторів……………………………………….

201

8.5. Управління аудиторською діяльністю…………………………………..

210

8.6. Завдання для практичних занять…………………………………………

216

РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ………...

218

9.1. Зміст аудиторського процесу…………………………………………….

218

9.2. Переддослідна стадія аудиторського процесу………………………….

222

9.3. Дослідна і завершальна стадії аудиторського процесу………………..

226

9.4. Сітьові графіки та їх застосування в аудиторському процесі…………

231

9.5. Завдання для практичних занять………………………………………....

238

РОЗДІЛ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ………………….

239

10.1. Поняття та види аудиторських послуг………………………………….

239

10.2. Консультаційні послуги…………………………………………………

245

10.3. Консультування в галузі фінансів………………………………………

250

10.4. Консультування малих підприємств……………………………………

251

10.5. Завдання для практичних занять………………………………………..

254

РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ………………….

255

11.1. Суть і завдання внутрішнього аудиту…………………………………..

255

11.2. Об’єкти внутрішнього аудиту…………………………………………..

258

11.3. Методичні прийоми внутрішнього аудиту…………………………….

263

11.4. Результати внутрішнього аудиту……………………………………….

273

11.5. Організація роботи служби внутрішнього аудиту……………………..

277

11.6. Завдання для практичних занять………………………………………..

283

РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ………………………………………………………………….


284

12.1. Нормативна база організації аудиту в комп’ютерному середовищі….

284

12.2. Особливості організації аудиту в середовищі комп’ютерної обробки даних……………………………………………………………………………..


305

12.3. Методика проведення аудиту в умовах КОД…………………………...

314

12.4. Аудит зловживань в умовах КОД……………………………………….

320

12.5. Завдання для практичних занять………………………………………...

330

РОЗДІЛ 13. МЕТОДИКА АУДИТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………...


332

13.1. Завдання аудиту установчих документів та облікової політики підприємства……………………………………………………………………...


332

13.2. Методика аудиту установчих документів………………………………..

335

13.3. Методика аудиту облікової політики підприємства……………………..

341

13.4. Завдання для практичних занять………………………………………….

344

РОЗДІЛ 14. МЕТОДИКА АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ…………..

346

14.1. Мета і завдання аудиту необоротних активів……………………………

346

14.2. Джерела інформації для аудиту необоротних активів………………….

350

14.3. Підготовчий етап аудиту необоротних активів………………………….

353

14.4. Фактична перевірка необоротних активів……………………………….

368

14.5. Документальний контроль операцій з основними засобами, іншими необоротними та нематеріальними активами………………………………….


377

14. 6. Аудит операцій з фінансовими та капітальними інвестиціями………...

399

14.7. Завдання для практичних занять………………………………………….

411

РОЗДІЛ 15. МЕТОДИКА АУДИТУ ЗАПАСІВ І ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ…..

413

15.1. Мета, завдання і об’єкти аудиту запасів………………………………….

413

15.2. Джерела інформації для аудиту запасів…………………………………..

417

15.3. Організація аудиту запасів………………………………………………...

428

15.4. Перевірка стану збереження запасів……………………………………...

438

15.5. Документальна перевірка операцій із запасами…………………………

444

15.6. Мета, завдання і об’єкти аудиту витрат діяльності……………………..

464

15.7. Джерела інформації для аудиту витрат діяльності………………………

466

15.8. Методика аудиту витрат…………………………………………………..

471

15.9. Методика аудиту виробничої собівартості продукції, робіт і послуг….

482

15.10. Завдання для практичних занять………………………………………...

497

РОЗДІЛ 16. МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ………………………………………….


499

16.1. Мета, завдання і об’єкти аудиту коштів і дебіторської заборгованості..

499

16.2. Джерела інформації для аудиту коштів та дебіторської заборгованості

501

16.3. Методика аудиту операцій з готівкою……………………………………

504

16.4. Методика аудиту операцій на рахунках в банках……………………….

519

16.5. Методика аудиту дебіторської заборгованості…………………………..

532

16.6. Завдання для практичних занять………………………………………….

569

РОЗДІЛ 17. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ…………………………………………………………………..


571

17.1. Мета, завдання і об’єкти аудиту доходів і фінансових результатів……

571

17.2. Джерела інформації для аудиту доходів і результатів діяльності……….

575

17.3. Організація аудиту доходів і фінансових результатів…………………..

578

17.4. Процес аудиту доходів та результатів діяльності………………………..

589

17.5. Завдання для практичних занять………………………………………….

601

РОЗДІЛ 18. МЕТОДИКА АУДИТУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ…………

602

18.1. Мета, завдання і об’єкти аудиту капіталу………………………………..

602

18.2. Джерела інформації для аудиту капіталу………………………………...

606

18.3. Методика аудиту капіталу………………………………………………...

609

18.4. Мета, завдання і об’єкти аудиту зобов’язань…………………………….

630

18.5. Джерела інформації для аудиту зобов’язань……………………………..

633

18.6. Методика аудиту довгострокових і поточних зобов’язань……………..

636

18.7. Методика аудиту кредитів і позик………………………………………..

661

18.8. Методика аудиту розрахунків з бюджетом і державними цільовими фондами……………………………………………………………………………


668

18.9. Методика аудиту розрахунків з оплати праці…………………………….

677

18.10. Методика аудиту розрахунків з підзвітними особами………………….

695

18.11. Завдання для практичних занять…………………………………………

703

РОЗДІЛ 19. МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ…………….

706

19.1. Загальні засади методики аудиту фінансової звітності…………………..

706

19.2. Методика аудиту достовірності фінансової звітності……………………

716

19.3. Використання аналітичних процедур в аудиті фінансової звітності……

751

19.4. Методика аудиту фінансової здатності господарюючих суб’єктів до безперервності діяльності………………………………………………………..


770

19.5. Завдання для практичних занять…………………………………………..

780

РОЗДІЛ 20. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ………………….

785

20.1. Зміст, завдання, класифікація інформаційного забезпечення аудиту…..

785

20.2. Системи баз даних………………………………………………………….

790

20.3. Економічна інформація, її класифікація і призначення в аудиторському процесі……………………………………………………………………………..


796

20.4. Фактографічна інформація та використання її в аудиті в умовах АСОІ……………………………………………………………………………….


806

20.5. Завдання для практичних занять…………………………………………..

810

РОЗДІЛ 21. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ…………………

811

21.1. Організаційні проблеми розвитку аудиту…………………………………

811

21.2. Методичні проблеми розвитку аудиту…………………………………….

818

21.3. Завдання для практичних занять…………………………………………..

827

Частина третя. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ………………………………………..

829

РОЗДІЛ 22. СУТЬ, МЕТА, ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ…………………………………………………………………………..


829

22.1. Суть екоаудиту……………………………………………………………...

829

22.2. Мета і основні завдання…………………………………………………….

835

22.3. Об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту…………………………………..

840

22.4. Форми екоаудиту…………………………………………………………...

850

22.5. Завдання для практичних занять…………………………………………..

856

РОЗДІЛ 23. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ………………………..

857

23.1. Вимоги до екоаудиту……………………………………………………….

857

23.2. Загальні принципи екологічного аудиту…………………………………..

869

23.3. Інформаційне забезпечення екоаудиту……………………………………

872

23.4. Сертифікація екологічних аудиторів……………………………………...

883

23.5. Завдання для практичних занять………………………………………......

887

РОЗДІЛ 24. КРИТЕРІЇ І ДОКАЗИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ……………...

889

24.1. Система екологічного аудитування……………………………………….

889

24.2. Критерії екоаудиту………………………………………………………….

894

24.3. Екоаудиторські докази……………………………………………………...

899

24.4. Достовірність даних та висновків екологічного аудиту………………….

914

24.5. Завдання для практичних занять………………………………………….

935


РОЗДІЛ 25. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ………………………………………………………………………….936

25.1. Договір між замовником і виконавцем……………………………………

936

25.2. Звіт про екологічний аудит………………………………………………...

941

25.3. Висновки обов’язкового екологічного аудиту……………………………

950

25.4. Завдання для практичних занять…………………………………………..

952

РОЗДІЛ 26. ПРОЦЕДУРИ ЕКОАУДИТУ………………………………………

954

26.1. Загальні правила, порядок і процедури проведення екологічного аудиту………………………………………………………………………………


954

26.2. Методологія екоаудиту……………………………………………………..

962

26.3. Оцінка екологічного стану ділянки підприємства………………………..

965

26.4. Типовий процес екологічного аудиту……………………………………...

971

26.5. Екоаудит мінімізації відходів виробництва……………………………….

982

26.6. Програма екологічного аудиту…………………………………………….

1001

26.7. Завдання для практичних занять…………………………………………..

1010

РОЗДІЛ 27. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ………

1012

27.1. Використання екологічного аудиту в Європейському Співтоваристві…

1012

27.2. Практика екоаудиту в США……………………………………………….

1025

27.3. Досвід Канади по застосуванню екологічного аудиту…………………...

1029

27.4. Основні положення з екологічного аудитування в Російській Федерації

1034

27.5. Завдання для практичних занять…………………………………………..

1041

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК……………………………………………………

1042ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі розвитку економіки аудит є дієвим інструментом контролю, належить до інститутів громадянського суспільства, покликаних сприяти процесу виробничих відносин, демократизації управління економікою.

Досвід становлення аудиту в Україні свідчить про зростання його ролі в розвитку національної економіки. Як форма незалежного контролю, аудит спрямовується на захист економічних інтересів власників. Трансформація відносин власності, урізноманітнення форм господарювання, утворення громадянського суспільства обумовлюють подальший розвиток і удосконалення теорії й практики аудиту.

Курс світового співтовариства, в т. ч. нашої країни, на сталий розвиток викликав до життя новий вид незалежного контролю – екологічний аудит. Він контролює відповідність діяльності підприємств і організацій вимогам діючого природоохоронного законодавства.

Зазначене зумовило необхідність введення в навчальний процес підготовки бакалаврів за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” по спеціальності 6. 050100 “Облік і аудит” повного курсу аудиту у складі трьох предметів: “Аудит”, “Організація і методика аудиту” та “Екологічний аудит”. Їм адекватно відповідають три частини даного навчального посібника.

У загальному навчальному процесі підготовки бакалаврів за даною спеціальністю повний курс аудиту базується на таких предметах, як “Економічна теорія”, “Статистика”, “Фінанси”, “Економіка підприємства”, “Податкова політика”, “Гроші і кредит”, “Економічний аналіз”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”. У свою чергу, блок аудиту є базовим для таких предметів, як “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий аналіз”, “Облік у зарубіжних країнах”.

У результаті вивчення повного курсу аудиту студенти повинні:

Слід зазначити, що предмети “Аудит” і “Організація і методика аудиту” є нормативними дисциплінами. Тому в посібнику розділи першої і другої частини адекватні темам типових навчальних програм, затверджених ГВСВ Міністерства освіти і науки України. Розділи частини третьої “Екологічний аудит” відповідають робочій навчальній програмі курсу, затвердженій у Національному лісотехнічному університеті України, розробленій з врахуванням досвіду викладання даного предмету автором.

Навчальний посібник включає не лише лекційні матеріали з повного курсу аудиту, але й питання для самоконтролю студентів, практичні завдання та рекомендовану літературу за кожним розділом.

Посібник, зокрема його перша частина, цілком придатний для організації навчального процесу за напрямом 0502 “Менеджмент” за спеціальністю 6.050200 “Менеджмент організацій”.

Навчальний посібник призначений для використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Корисним він може бути і аудиторам-практикам у їх поточній діяльності.
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации