Гладка О.М. Інформатика та комп’ютерна техніка - файл n1.doc

приобрести
Гладка О.М. Інформатика та комп’ютерна техніка
скачать (468.2 kb.)
Доступные файлы (8):
n1.doc27kb.26.02.2011 20:53скачать
n2.doc1039kb.13.06.2006 11:45скачать
n3.doc746kb.29.05.2006 13:18скачать
n4.doc429kb.13.06.2006 12:38скачать
n5.doc398kb.29.05.2006 13:29скачать
n6.doc300kb.29.05.2006 13:37скачать
n7.doc349kb.29.05.2006 14:08скачать
n8.doc409kb.01.06.2006 15:39скачать

n1.doc

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного

господарства та природокористування

Кафедра обчислювальної математики
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка
Для студентів напряму професійної підготовки 0501 - ”Економіка підприємництва” за спеціальностями 6.050100 – “Економіка підприємства”, “Облік і аудит”, “Фінанаси” і “Управління персоналом та економіка праці”.


Рекомендовано методичною радою за напрямком підготовки 0501 - ”Економіка підприємництва” факультету економіки і підприємництва.


Протокол № 10 від 6.06.2006 р.


Рівне 2006Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів напряму професійної підготовки 0501 - ”Економіка підприємництва” за спеціальностями 6.050100 – “Економіка підприємства”, “Облік і аудит”, “Фінанси” і “Управління персоналом та економіка праці” / О. М. Гладка, Рівне: НУВГП, 2006, - 144 с.


Упорядник О. М. Гладка, старший викладач кафедри обчислювальної математики.


В інтерактивному комплексі використані також методичні матеріали викладачів кафедри: П.В. Ольшанського, І.М. Карповича, Я. Я. Зубика, Л. В. Зубик, Б. С. Білана, В. О. Савич, І. Є. Фільо.

Відповідальний за випуск І. М. Карпович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики.

Рецензенти:

Т. В Кузнецова, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства.

В. О. Савич, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри обчислювальної математики.
 Гладка О. М., 2006

 НУВГП, 2006

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации