Календарне планування 3 клас української школи(з вивченням російської мови) - файл n1.doc

приобрести
Календарне планування 3 клас української школи(з вивченням російської мови)
скачать (2420 kb.)
Доступные файлы (3):
n1.doc736kb.25.07.2011 22:59скачать
n2.jpg1291kb.23.07.2011 22:23скачать
n3.jpg1211kb.23.07.2011 22:23скачать

n1.doc

  1   2   3   4
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора Директор школи:

з навчально-виховної роботи: ________/Мордвинова О.В./

_________/Сокирко І.В./

«__»_________2010р «__»_________2010р


ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора Директор школи:

з навчально-виховної роботи: ________/Мордвинова О.В./

_________/Сокирко І.В./

«__»_________2011р. «__»_________2011р.


Тематично-календарні плани

для 3 класу

на 2010-2011 навчальний рік
Вчитель початкових класів:

Пейчева Світлана Олександрівна

Календарне планування складено згідно з

Програмою для середньої загальноосвітньої школи”

1-4 класи,

Київ „Початкова школа” 2006 рік

та діючими підручниками для середніх загальноосвітніх шкіл

Підручники:


  1. Рідна мова” 3 клас

М.А. Білецька, М.С. Вашуленко, Київ, „Освіта”2003 рік


  1. Читанка” 3 клас

О.Я. Савченко, Київ, „Освіта” 2003 рік


  1. Математика” 3 клас

М.В. Богданович, Київ, „Освіта” 2003 рік


  1. Трудове навчання” 3 клас

Л.І. Денисенко, В.П. Тименко, І.М. Веремійчик, Київ, „Педагогічна думка” 2003 рік


  1. Образотворче мистецтво” 3 клас

Л.М. Любарська, М.І. Резніченко, О.М. Протопова, Київ, „Форум” 2003 рік
І семестр – з 1 вересня по 24 грудня, ІІ семестр – з 10 січня по 27 травня.

Канікули:

осінні з 25 по 31 жовтня,

зимові з 27 грудня по 9 січня,

весняні з 21 по 27 березня


Календарне планування

уроків математики
Програми для середньої загальноосвітньої школи

1-4 класи

Початкова школа”, Київ, 2006 рік

(авт. Богданович М., Кочина Л., Листопад Н., Шпакова В.)


(4 години на тиждень)

авт. прогр. Богданович М., Кочина Л., Листопад Н., Шпакова В.
підр. М. В. Богданович
«Математика», 3 клас, Київ «Освіта», 2003


МАТЕМАТИКАТема уроку

Кількість

годин

Дата

ПриміткаСотня. Повторення матеріалу 2-класу

   Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки дода­вання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел (№№ 1-12).

1

2.09
2

   Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Периметр трикутника (№№ ЇЗ-21).

1

5.09
3

   Додавання і віднімання чисел частинами. Буквене позначення точок і відрізків. Складання і розв'язування задач за коротким за­писом (№№ 22-32).

1

6.09
4

    Зв'язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відні­манням. Розв'язування задач (№№ 33-40). Самостійна робота

1

7.09
5

    Рівняння. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого до­данка. Задачі на дві дії (№№ 41-49).

1

9.09
6

   Додавання і віднімання виду 38 +2, 80- 4. Поняття «обернена задача». Розв'язування рівнянь (№№ 50-59).

1

12.09
7

  Додавання і віднімання виду 36 + 7, 73—8. Задачі, які містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (№№ 60-68).

1

13.09
8

    Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів із буквеними компонентами. Периметр трикутника (№№ 69-78).

1

14.09
9

   Письмове додавання  і  віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшувано­го. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 79-87).

1

16.09
10

       Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задачі двома способами (№№ 88-97). Самостійна робота

1

19.09
11

      Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Складання і розв'язування рівнянь на знаходження доданка. Розв'язування задачі на три дії {№№ 98-Ї05).

1

20.09
12

    Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв'язування складеної задачі на дві дії різного ступеня (№№ 706-713).

1

21.09
13

     Знаходження значень виразів із діями різного ступеня. Розв'язування складених задач, що містять дію множення. Кале­ндар. Століття (№№ 114-121).

1

23.09
14

     Назви чисел при діленні. Зв'язок між діленням і множенням. Розв'язування задач, що містять дворазове зменшення числа на кілька одиниць (№№ 122-130).

1

26.09
15

        Таблиці ділення на 2 і 3. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Творча робота над задачею (№№ 131-136). Самостійна робота

1

27.09
16

      Таблиці множення числа 4 та ділення на 4. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня. Порівняння виразів (№№ 137-145).

1

28.09
17

Таблиці множення числа 5 та ділення на 5. Складання і розв'язування задач за малюнками (№№ 146-153).

1

30.09
18

Підготовка до контрольної роботи.

1

3.10
19

Контрольна робота1.

1

4.10
20

Табличне множення і ділення (продовження)

Аналіз перевірної роботи. Таблиця множення числа 6. Знахо­дження значень виразів із буквою. Розв'язування рівнянь (№№ 154-164).

1

5.10
21

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинни­ком. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа в кілька разів (№№ 165-172).

1

7.10
22

Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове застосуван­ня збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи у кілька разів. Дії з іменованими числами (№№ 173-182).

1

10.10
23

Складання й обчислювання виразів. Визначення часу за годин­ником. Розв'язування задач (№№ 183-191). Самостійна робота

1

11.10.

24

Таблиця ділення на б. Розв'язування задач і прикладів, що міс­тять ділення на 6. Творча робота над задачами (№№ 192-201).

1

12.10
25

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зве­дення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної (№№ 202-211).

1

14.10
26

Закріплення таблиць множення та ділення. Розв'язування задач. Складання й обчислення виразів (№№ 212-218).

1

17.10
27

Порівняння величин і чисел. Знаходження значень виразів. Розв'язування задач на дві дії (№№ 219-227).

1

18.10
28

Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на зведення до одиниці. Дії з іменованими числами (№№ 228-237).

1

19.10
29

Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці (Nо№ 238-246).

1

21.10
30

Розв'язування прикладів та задач, що містять множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Розв'язування задач двома способами (№№ 247-254).

1

31.10
31

Задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання). Складання і знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня (№№ 255-262).

1

1.11
32

Закріплення   вивчених   таблиць   множення   і   ділення. Розв'язування задачі з буквеними даними (№№ 263-271). Самостійна робота

1

2.11
33

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії (№№ 272-280).

1

4.11
34

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання виразів. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (№№ 281-289).

1

7.11
35

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Задачі на зведення до одиниці. Аналіз розв'язування задачі на три дії (№№ 290-300).

1

8.11
36

      Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач на порівняння двох чисел, одне з яких задане відношенням до другого (№№ 301-309). Самостійна робота

1

9.11.
37

       Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання і розв'язування рівнянь, задач (№№ 310-317).

1

11.11
38

          Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Складання задач на суму двох добутків (№№ 318-325)

1

14.11
39

    Контрольна робота 2.

1

15.11
40

Аналіз  перевірної роботи.  Таблиця множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії (№№ 326-332).

1

16.11
41

     Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Обчислення значен­ня виразів (№№ 333-339).

1

18.11
42

      Розв'язування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєн­ня таблиці множення числа 8 (М°№ 340-349).

1

21.11
43

       Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ділення на 8. Задачі на зведення до одиниці. Складена задача, що містить знаходження частини числа (№№ 350-358).

1

22.11
44

      Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різ­ницеве порівняння двох добутків і двох часток (№№ 359-366).

1

23.11
45

      Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого діленого. Розв'язування задачі на кратне порівняння двох часток за пода­ним планом (.№№ 367-377).

1

25.11
46

      Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв'язування рівнянь. Задачі з буквеними даними (№№ 378-386). Самостійна робота

1

28.11
47

    Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків. Пери­метр трикутника (№№ 387-395).

1

29.11
48

     Вправи й задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Складання і розв'язування рівнянь (№№ 396-404).

1

30.11
49

       Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого дільника. Складання виразів. Задачі на дві й три дії (№№ 405-415).

1

2.12
50

       Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задачі за поданим виразом (№.№ 416-424).Таблиця ділення на 9. Вправи й задачі на застосування таблиці ділення на 9. Задачі на зведення до 6.12одиниці (№№ 425-432).

1

5.12
51

    Вправи й задачі на засвоєння таблиці ділення на Р. Прості задачі з буквеними даними. Розв'язування задачі двома способами (№№ 433-441).

1

6.12
52

     Розв'язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці (другий вид).»Розв'язування складеної задачі на знаходження невідомого компонента за поданим планом (№№ 442-449). Самостійна робота

1

7.12
53

       Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівнос­тей. Складені задачі, що містять знаходження невідомого компо­нента (№№ 450-457).

1

9.12
54

     Контрольна робота3

Табличне множення і ділення”.  

1

12.12
55

Тисяча.Нумерація трицифрових чисел

Аналіз перевірної роботи. Лічба в межах 199. Попереднє і насту­пне числа до даного числа. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня (№№ 458-468).

1

13.12
56

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного (№№ 469-478).

1

14.12
57

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел першого, другого та третього розрядів. Пе­ретворення іменованих чисел. Задача на спільну роботу (№№ 479-487).

1

16.12
58

Утворення трицифрових чисел. Додавання чисел різних розря­дів. Творча робота над задачею (№№ 488-497).

1

19.12
59

Порівняння чисел. Запис чисел у нумераційній таблиці. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел (№№498-505). Самостійна робота

1

20.12
60

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв'язування задачі на три дії (№№ 506-5] 5).

1

21.12
61


Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Задачі, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів (№№ 516-525).

1

23.12
62

Контрольний урок з теми: “Тисяча”. Тести.

1

26.12

63

Аналіз перевіреної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом че­рез десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею (№№ 554-563).

1

27.12
64

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання відрізків. Аналіз розв'язання задачі на три дії (№№ 526-535).

1

28.12
65

2 семестр

Додавання і віднімання в межах 1000.Усне додавання і віднімання.

Додавання і віднімання круглих сотень та десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) (№№ 564-570).

1

9.01
66

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відно­шення між одиницями довжини. Творча робота над задачею (№№ 536-545)

1

10.01
67

Міри маси. Грам. Центнер. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними (№№ 546-553).

1

11.01
68

Усне додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) (№№ 571-579).

1

13.01
69

      Усне віднімання трицифрових чисел виду 470-320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків (№№ 580-587).

1

16.01
70

       Усне додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 - 400, 760 - 40. Складена задача, що містить суми трьох і двох доданків (№№ 588-596).

1

17.01
71

Різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зве­дення до одиниці (№№ 597-603). Самостійна робота

1

18.01
72

      Різні способи віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задач на три дії (№М° 604-611).

1

20.01
73

Додавання і віднімання виду 230 + 70, 200- 60. Дії з      іменовани­ми числами. Розв'язування задач (№№ 612-618).

1

23.01
74

. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без пе­реходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці (дру гий вид) (№№ 6 ї 9-625).

1

24.01
75

Додавання круглих трицифрових чисел із переходом через роз­ряд виду 380 + 590. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид) (№№ 626-634).     
25.01
76

Віднімання круглих трицифрових чисел із переходом через роз­ряд виду 420- 70. Вправи і задачі на застосування вивчених ви­падків арифметичних дій (№№ 635-643).

1

27.01
77

Віднімання трицифрових чисел виду 650-290. Розширена зада­ча на зведення до одиниці (№№ 644-652).

1

30.01
78.

Віднімання трицифрових чисел виду 600-270. Задача, що містить суми трьох і двох доданків. Периметр трикутника (№№ 653-662). Самостійна робота

1

31.01
79

Розв’язування задач і прикладів.

1

1.02
80

Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольні тести.5

1

3.02
81.

Аналіз контрольної роботи.

Письмове додавання і віднімання.

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через роз­ряд. Прості задачі на додавання і віднімання. Розв'язування рівнянь ('№№ 663-671).

1

6.02
82.

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задача, що містить суми трьох і двох доданків (№№ 672-680).

1

7.02
83.       

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десятків. За­дача з буквеними даними (№№ 681-688).

1

8.02

84.       

Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іменовани­ми числами (.№№ 689-697).

1

10.02
85.       

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через роз­ряд. Складання і розв'язування задачі за коротким записом. Пе­риметр прямокутника (№№ 698-705).

1

13.02
86

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд. Творча робота над задачею. Складена задача на три дії (№№ 706-713). Самостійна робота

1

14.02
87. 

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через роз­ряд (два переходи). Розв'язування нерівностей способом випробу­вання. Складання обернених задач (№№ 714-721).

1

15.02
88

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння першої дії з одним із даних чисел (№№ 722-731).

1

17.02
89.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох до­данків. Задача, що містить суму трьох і двох доданків (№№ 732-741).

1

20.02
90.

Розв’язування прикладів. Самостійна робота

2

21.02
91-92.

Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Зада­ча на три дії (різницеве порівняння двох сум) (№№ 742-750).

1

22.02
93.

Контрольна робота.6 

1

24.02
94

Множення і ділення в межах 1000

Усне множення і ділення в межах 1000

. Аналіз перевірної роботи. Множення чисел 7 і 0. Множення на / і 0. Задачі на дві і три дії (№№ 751-757).

1

27.02
95.

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Розв'язування задачі на різ­ницеве порівняння двох часток (за поданим планом) (№№ 758-767).

1

28.02
96.

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Задача, що містить суми трьох і двох чисел. Задача на дві дії, що містить знахо­дження невідомого компонента (№№ 768-778).

1

29.02
97. 

 Множення чисел 10 і 100. Розв'язування задачі, оберненої до задачі на суму двох добутків (за поданим планом) (№№ 779-786).

1

2.03
98.

. Множення і ділення на 10 і 100. Розв'язування та порівняння взаємопов'язаних задач на зведення до одиниці (№№ 787-795).

1

5.03
99.

Ділення виду 80 : 8, 700 : 7. Задача на дві дії, пов'язана з одини­чною нормою (№№ 796-803).

1

6.03
100.

. Множення й ділення розрядних чисел на одноцифрове. Задачі на дві та три дії (№№ 804-811).

1

7.03
101

Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов'язана з одинич­ною нормою (№№ 812-820).

1

9.03
102. 

Ділення виду 80 ; 20, 600 : ЗО. Розв'язування простих і складених задач (№№ 821-829). Самостійна робота

1

12.03
103.

Множення суми на число. Розв'язування задач двома способами. Розв'язування задач із буквеними даними (М>№ 830—839).

1

13.03
104.

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 • 3. За­дача на суму двох добутків. Задача, пов'язана з одиничною нор­мою (№№ 840-846).

1

14.03
105

Множення числа на суму. Складання задачі за даним рівнянням. Задачі, пов'язані з одиничною нормою (№№ 847-855).

1

16.03
106.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі пере­ставної властивості дії множення). Задачі, пов'язані з одиничною нормою. Обчислення значень буквених виразів (№№ 856-865).

1

19.03
107

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Складання рів-ностей. Розв'язування задачі на порівняння двох часток (№№ 866-873). Самостійна робота

1

20.03
108.

Випадки множення й ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів (№№ 874-882).

1

23.03
109.

Множення виду 320 • 3. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду (№№ 883-893).

1

2.04
110-111.

Закріплення вивчених випадків усного множення і ділення в ме­жах 1000. Творча робота над задачею (№№ 894-901).

2

3.04

4.04
112.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Розв'язування рівнянь. Творча робота над задачею (№№ 910-918).

1

6.04
113.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3 і 50 : 2. Задача, пов'язана з одиничною нормою. Складання задачі за по­даним виразом (№№ 919-929)..

1

9.04
114.

. Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкла­дання на зручні доданки. Задача, обернена до задачі на знахо­дження суми двох добутків. Знаходження частини числа (№№ 930-937).

1

10.04
115.

Контрольна робота7

1

11.04
116.

Аналіз перевірної роботи. Ділення суми на число. Розв'язування задач двома способами (№№ 902—909).

1

13.04
117.

Перевірка ділення множенням. Розв'язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків (№№ 938-945).

1

17.04
118.

Перевірка множення діленням. Складання і розв'язування задачі за поданим виразом та 1скороченим записом. Розв'язування рів­нянь (№№ 946-954).

1

18.04
119.

. Ділення виду 360 : 3. Задача, обернена до зад1ачі на знаходження суми двох добутків. Розв1'язування рівнянь (№№ 955-963).

1

20.04
120.

Ділення виду 64 : 16 способом випробовування. Розв'язування і порівняння складених задач на три дії. Периметр прямокутника • (№№ 964-972).

1

23.04
121

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов'язані із порівнянням двох часток (№№ 973-980).

1

24.04
122.

Позначення частин числа цифрами. Складені задачі, які містять знаходження частини числа (№№ 981-989). Самостійна робота

1

25.04
123.

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування за­дач на час. Задачі, що містять знаходження частини числа (№№ 990-999).

1

27.04
124

Ділення трицифрового числа на двоцифрове способом випробовування. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох до­бутків (№№ 1000-1009)

1

30.04
125.

Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння числових зна­чень виразів. Задача на дві дії, що містить порівняння чисел (№№ 1010-1019).

1

4.05
126.

. Ділення з остачею (розгляд прийому обчислення). Задача на зна­ходження четвертого пропорційного (№Мв 1020-1029). Самостійна робота

1

5.05
127

Контрольна робота 8.

1

7.05
128.

Повторення вивченого за рік.Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

Аналіз перевірної роботи. Повторення таблиць множення і ді­лення. Письмове множення на одноцифрове число виду 213 • З (№№ 1040-1050).

1

8.05
129.

Знаходження числа за його частиною. Розв'язування задач, які містять знаходження частини числа або числа за його частиною. Розв'язування нерівностей (№№ 1030-1039).

1

11.05
130131

Повторення ділення з остачею. Письмове множення на одноциф­рове число виду 37 • б, 127 • 3 (№№ 1051-1059).

2

14.05

15.05
-132.

Повторення нумерації трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число виду 182 • 3, 151 • 6 (№№ 1060-1065).

1

16.05
133.

Повторення усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове чи­сло виду 966 : 3 (№№ 1066-1074).

1

18.05
134.

Повторення письмового додавання й віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число виду 864 : 4 (№№ 1075-1082).

1

21.05
135

Контрольна робота за рік 9.

1

22.05
136.

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.


1

23.05
137.

Повторення позатабличного множення і ділення на одноцифрове число. Письмове ділення на одноцифрове число виду 276 : 4 (№№ 1083-1092). Самостійна робота

1

25.05
138.

Повторення позатабличного множення і ділення. Письмове ділення на одноцифрове число виду 522 : 6 (№№ 1093-1100).

1

28.05
139.

Узагальнення й систематизація знань учнів за рік. Розв'язування «цікавих задач».

1

29.05
140
  1   2   3   4


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации