Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка - файл n2.docx

Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка
скачать (18772.8 kb.)
Доступные файлы (9):
n1.xlsxскачать
n2.docx9580kb.30.05.2011 10:55скачать
n3.pkt
n4.vsd
n5.docx22kb.31.05.2011 22:22скачать
n6.ppt7928kb.31.05.2011 19:16скачать
n7.xlsxскачать
n8.docx17kb.01.06.2011 15:44скачать
n9.docx189kb.01.06.2011 15:47скачать

n2.docx

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ЗМІСТ

ЗМІСТ 1

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 2

ВСТУП 6

1 АНАЛІЗ ОБ’ЄКТА, ДЛЯ ЯКОГО ПРОЕКТУЄТЬСЯ МЕРЕЖА 8

1.1 Опис об’єкта, для якого проектується мережа 8

1.2 Опис існуючої мережі 11

1.3 Розрахунок абонентів 13

1.4 Інформаційна модель об’єкта 15

1.5 Розрахунок трафіку мультисервісної мережі 20

1.6 Висновок 25

2 Вибір концепції побудови мережі 26

2.1 Вибір побудови магістральної мережі 26

2.1.1 Вибір мережевих технологій для магістральної мережі 26

2.1.2 Вибір топології для магістральної мережі 29

2.2 Вибір мережевих технологій для мережі рівня доступу 29

2.2.1 Технології FTTx 30

2.2.2 Технологія Active Ethernet 35

2.2.3 Технології xPON 36

2.2.4 Технології xDSL 37

2.2.5 Вибір топології мережі доступу 38

2.3 Опис типових архітектурних рішень обраних технологій 40

2.4 Синтез структурної схеми мережі 43

2.5 Опис роботи функціональної схеми 45

2.6 Висновок 47

3 Апаратний синтез мережі 49

3.1 Вибір активного мережевого устаткування 49

3.1.1 Комутатор агрегації 49

3.1.2 Комутатор доступу 51

3.1.3 GePON OLT комутатори 54

3.1.4 GePON ONU пристрій 56

3.1.5 Мультиплексор IP DSLAM VDSL2 57

3.1.6 VoIP шлюзи 59

3.2 Розподіл активного мережевого устаткування 61

3.3 Висновок 61

4 Структурована кабельна система 63

4.1 Розробка СКС для одного з вузла мережі 63

4.2 Магістральна кабельна підсистема 64

4.2.1 Топологія магістральної кабельної підсистема 64

4.2.2 Вибір типу оптоволоконного кабелю 66

4.3 Горизонтальна кабельна підсистема 69

4.3.1 Топологія горизонтальної кабельної підсистема 69

4.3.2 Вибір кабелю для горизонтальної кабельної підсистеми 72

4.4 Опис структурованої кабельної системи мікрорайону 74

4.5 Висновок 76

5 IP проектування 78

5.1 Розподіл адресного простору 78

5.2 Конфігурація устаткування 81

5.3 Конфігурація доступу в Інтернет 85

5.4 Конфігурація списків доступу 86

5.5 Опис доступу до послуг 87

5.5.1 Опис доступу до мережі Інтернет 87

5.5.2 Організація телефонії 88

5.5.3 Організація VPN 90

5.5.4 Організація послуги IPTV 90

5.6 Висновок 91

6 ЕКОНОМІЧНЕ обґрунтування 92

6.1 Визначення обсягів капітальних витрат 92

6.1.1 Визначення капітальних витрат на активне обладнання 93

6.1.2 Капітальні витрати кабельних мережі 94

6.2 Розрахунок експлуатаційних витрат 96

6.2.1 Розрахунок заробітної плати 96

6.2.2 Розрахунок відрахувань за оренду каналу передачі даних 98

6.2.3 Розрахунок відрахувань на соціальне страхування 99

6.2.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань 99

6.2.5 Розрахунок витрат на електроенергію 99

6.2.6 Розрахунок інших витрат 100

6.3 Розрахунок основних економічних показників 101

6.3.1 Розрахунок прибутку від експлуатації 101

6.3.2 Розрахунок економічної ефективності 103

6.4 Висновок 104

ВИСНОВКИ 105

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 107

ДОДАТОК А 109

ДОДАТОК Б 116

ДОДАТОК В 120

ДОДАТОК Г 124

ДОДАТОК Д 127

ДОДАТОК Е 128

ДОДАТОК Ж 129

ДОДАТОК И 130

ДОДАТОК К 131

ДОДАТОК Л 132

ДОДАТОК М 133

ДОДАТОК Н 134

ДОДАТОК П 135

ДОДАТОК Р 145


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ACL - (Access Control List) - Список контролю доступу

ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Line) - асиметрична цифрова абонентська лінія

AE - (Active Ethernet) - активний Ethernet

ATM - (Asynchronous Transfer Mode) - асинхронний спосіб передачі даних

BPON – (Broadband PON) - широкосмугова пасивна оптична мережа

BRAS - (Broadband Remote Access Server) - маршрутизатор широкосмугового віддаленого доступу

DHCP - (Dynamic Host Configuration Protocol) - протокол динамічної конфігурації вузла

DNS - (Domain Name System) система доменних імен

DOCSIS – (Data Over Cable Service Interface Specifications) - стандарт передачі даних по коаксіальному (телевізійного) кабелю

DSCP – (Differentiated Services Code Point) - точка коду диференційованих послуг

DSLAM- (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) - мультиплексор доступу цифрової абонентської лінії xDSL

EoMPLS – (Ethernet over MPLS) – Ethernet через мультипротокольну комутацію по мітках

EoSDH – (Ethernet over SDH) – Ethernet через синхронну цифрову ієрархію

FTP - (File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів

FTTB – (Fiber to the Building) - волокно до будівлі

FTTC - (Fiber to the Curb) - волокно до мікрорайону, кварталу або групи будинків;

FTTH – (Fiber to the Home) - волокно до житла (квартири або окремого котеджу)

FTTN- (Fiber to the Node) - волокно до мережевого вузла;

FTTO - (Fiber to The Office) - волокно до офісу

FTTx – (Fiber to the x) - оптичне волокно до точки Х

GePON – (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) - Gigabit Ethernet пасивна оптична мережа

HD – (High Definition) - висока чіткість

HFC – (Hybrid fibre-coaxial) - гібридна коаксіально-оптична мережа

ICMP – (Internet Control Message Protocol) - міжмережевий протокол керуючих повідомлень

IEEE - (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - інститут інженерів з електротехніки та електроніки

IGMP- (Internet Group Management Protocol) - протокол керування групами Інтернету

IP – (Internet Protocol) - міжмережевий протокол

IPTV - (Internet Protocol Television) – IP-телебачення

LAN - (Local Area Network) - локальна обчислювальна мережа

MAC - (Media Access Control) - управління доступом до середовища

MPLS – (Multiprotocol Label Switching) - мультипротокольна комутація по мітках

MVR – (Multicast VLAN Registration) - реєстрація мультікастових VLAN'ів

NAT- (Network address translation) - перетворення мережевих адрес

ONT- (Optical Network Terminal) - оптичний мережевий термінал

ONU- (Optical Network Unit) - оптична мережева одиниця

OSI - (Open Systems Interconnection) - взаємодія відкритих систем

OSPF - (Open Shortest Path First) - протокол найкоротшого шляху

P2P - (Point-to-point) - протокол з’єднання точка-точка

PON - (Passive optical network) - пасивна оптична мережа

POTS – (Plain old telephone service) - звичайні телефонні служби

QoS – (Quality of Service) - якість обслуговування

RSTP – (Rapid spanning tree protocol) - швидкий протокол покриваючого дерева

SDH - (Synchronous Digital Hierarch) - синхронна цифрова ієрархія

SFP- (Small Form-factor Pluggable) - модульний компактний прийомопередатчик

SIP- (Session Initiation Protocol) - протокол встановлення сеансу

SNMP - (Simple Network Management Protocol) - протокол простого управління мережами

STB - (SetTopBox) - IPTV приставка

STP – (Spanning Tree Protocol) - Протокол покриваючого дерева

TDM - (Time Division Multiplexing) - часове мультиплексування

TFTP - (Trivial File Transfer Protocol) - простий протокол передачі файлів

ToS - (Type of Service) - тип обслуговування

VDSL - (Very-high data rate Digital Subscriber Line) – супершвидкісна цифрова абонентська лінія

VLAN – (Virtual Local Area Network) - віртуальна локальна комп'ютерна мережа

VoIP - (Voice over IP) - IP-телефонія

VPN- (Virtual Private Network) - Віртуальна приватна мережа

VTP - (VLAN Trunking Protocol) - протокол магістральних зв'язків віртуальних локальних мереж

WAN - (Wide Area Network) - глобальна обчислювальна мережа

WDM – (Wavelength Division Multiplexin) - спектральне ущільнення каналів

xDSL- (Digital subscriber line) - цифрова абонентська лінія

ВАТ - Відкрите акціонерне товариство

ВРП - вуличний розподільчий пункт

ВРШ - вуличний розподільча шафа

ГНН - година найбільшого навантаження

ЛОМ - локальна обчислювальна мережа

ОПТС - опорно-транзитна станція

ПД - передача даних

РП - розподільчий пункт

РПБ - розподільчий пункт будинку

РПМ - розподілений пункт мікрорайону

СКС - структурована кабельна система

ТГ - телекомунікаційна група

ТЗ - технічне завдання

ТМЗК - телефонна мережа загального користування

ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю

ТП - точка переходу

ТР - телекомунікаційна розетка

ТШ - телекомунікаційна шафа

ШСД - широкосмуговий Інтернет

ВСТУП
З бурхливим розвитком телекомунікації у сучасному світі суспільство неухильне йде до ускладнення взаємозв'язку між різними ланками виробництва, збільшення інформаційних потоків у технічній, науковій, політичній, культурній, побутовій та інших сферах суспільної діяльності. Сьогодні очевидно, що жоден процес у житті сучасного суспільства не може відбуватися без обміну інформації, для своєчасної передачі якої використовуються різні засоби й системи зв'язку.

У цей час розвиток телекомунікаційних мереж відбувається в напрямку росту ринку мультисервісних послуг, впровадження нових телекомунікаційних і інформаційних технологій, їх конвергенції.

Широкосмугове підключення до Інтернету стало однією з найбільш успішних телекомунікаційних послуг не дуже давно, але всього за кілька років кількість користувачів виросла до 200 млн., більшість із них поки обмежуються доступом в Інтернет з комп'ютера або ноутбука.

Широкосмуговий Інтернет з'явився в Європі менш 10 років тому. Тоді вважалась великою швидкість 256 кбіт/с. Сьогодні ж 2 Мбіт/с - швидкість, що стала стандартом де-факто для ШСД (широкосмуговий доступ), а технологія xDSL є найпоширенішою у світі для масового доступу до мережі Інтернет.

З іншого боку, у більшій пропускній здатності на зорі зародження Інтернету гострої необхідності не було: існуючи додатки не вимагали занадто великої смуги. У розвитку технологій ШСД основну роль відіграє саме потреба ринку в економічно ефективному наданні абонентові більшої ємності, пропускної здатності й більш короткому часі відгуку. Зараз, коли середнє навантаження на абонента, за різними оцінками, уже становить від 2 до 7 Гбайта на місяць - і при цьому продовжує рости кількість користувачів файлообміних додатків, багатокористувацьких ігор і онлайн-відео, - така потреба актуальна як ніколи.

Головна причина для подальшої модернізації широкосмугових мереж - це послуги IPTV. Передача HD потоків зажадають значного збільшення пропускної здатності.

Останнім часом усе більше поширення одержують оптоволоконні технології, наприклад GеPON і WDM-PON. Більшість подібних проектів реалізується зараз у Північній Америці, Західній Європі й Південно-Східної Азії. Для більшості цих ринків оптичні канали доступу в Інтернет стануть нормою в найближчі 2-3 року.

Метою даного дипломного проекту є надання мешканцям Київського району, по одному каналу широкосмугового доступу, послуг високошвидкісного доступу до мережі Інтернет, IPTV та IP телефонії. Кінцевим користувачам економічно більш вигідне підключення до Інтернет по виділеному швидкісному каналу за рахунок того, що в такому випадку оплачується трафік, а не тривалість з'єднання (як при використанні аналогових модемів).

Для забезпечення стабільного функціонування мережі мережа повинна мати надійні кабельні з'єднання, правильну топологію, грамотно обрані місця розташування устаткування. У даному дипломному проекті пророблені всі аспекти для створення якісної, сучасної мультисервісної мережі в житловому мікрорайоні, які в даний момент мають практичну реалізацію й підтвердження правильності технічних розв'язок у багатьох містах світу.


1 АНАЛІЗ ОБ’ЄКТА, ДЛЯ ЯКОГО ПРОЕКТУЄТЬСЯ МЕРЕЖА
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации