Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка - файл n9.docx

Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка
скачать (18772.8 kb.)
Доступные файлы (9):
n1.xlsxскачать
n2.docx9580kb.30.05.2011 10:55скачать
n3.pkt
n4.vsd
n5.docx22kb.31.05.2011 22:22скачать
n6.ppt7928kb.31.05.2011 19:16скачать
n7.xlsxскачать
n8.docx17kb.01.06.2011 15:44скачать
n9.docx189kb.01.06.2011 15:47скачать

n9.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
ДонНТУ 7.092401.3.10.00000 ДПДонецьк 2011


11

А4

Р

Лістинги конфігурації

обладнання

10

А4

П

1

А4

Н

1

А4

М

1

1

А4

К

1

А4

И

1

1

1

3

А4

Л

Схема з’єднання між активним обладнанням мережі приватного сектору

А4

Е

Ж

Трафік по мікрорайонам

Розподіл вхідного навантаження

3

3

105

7

Д

Г

В

А4

А4

А4

А4

А4

А4

А4

формат
Позначення
Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.
Розроб.

Перевір.

Гол. конс.

Н. Контр.

Затверд.
Відомість

проекту

Літ.

Аркушів

1
Назва документу

Примітка

Кіл.

аркушів

Завдання по формі У–9.01

А4

2

ПЗ

Технічне завдання
ТЗ

Пояснювальна записка


Б

Трафік для різних тарифів


Структурна схема мережі

Функціональна схема мережі

Топологічна схема мережі


Схема моделі мережі

Перевірка працездатності

протоколу STP

Схема кабельної системи

магістральної мережі


Схема кабельної системи

мережі доступу

Схема з’єднання між активним обладнанням мережі багатоповерхової забудови
Лист зауважень


Посада та П.І.Б.

Суть зауваження, оцінка та підписРЕФЕРАТ
Дипломний проект: 164 с., 24 рис., 68 табл., 14 додатків, 15джерел.
Об’єкт проектування - мультисервісна мережа для умов Київського району м. Донецька.

Мета проектування - забезпечення мешканців Київського району м. Донецька послугами цифрового телефонного зв'язку, високошвидкісного доступ до мережі Internet та IPTV.

Метод проектування - Техніко-економічний аналіз з використанням комп’ютерних технологій.

Результат - У результаті проробленої роботи були знайдені й пророблені оптимальні розв'язки для побудови, мультисервісної мережі Київського району. Зроблено розрахунок пропускної здатності для проектованої мережі, обрано технології та обладнання для побудови мережі. Розроблена структурована кабельна система та модель мережі. Проведено техніко-економічне обґрунтування обраних рішень.

Галузь застосування - Враховуючи, що мультисервісні мережі почали активно розвиватися тільки недавно, і принципи побудови ще остаточно не вироблені, дана робота буде корисна для більшості людей, що займаються будівництвом мультисервісних мереж.

IPTV, INTERNET, МЕРЕЖА, ТЕХНОЛОГІЯ, МУЛЬТИСЕРВІСНА, СТРУКТУРОВАНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА.

Умови одержання дипломного проекту: з дозволу проректора ДонНТУ з навчальної роботи
Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.
Розроб.
Перевір.
Гол.конс.
Н. Контр.
Затверд.

Пояснювальна записка

Літ.

Акрушів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации