Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка - файл n2.docx

Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка
скачать (18772.8 kb.)
Доступные файлы (9):
n1.xlsxскачать
n2.docx9580kb.30.05.2011 10:55скачать
n3.pkt
n4.vsd
n5.docx22kb.31.05.2011 22:22скачать
n6.ppt7928kb.31.05.2011 19:16скачать
n7.xlsxскачать
n8.docx17kb.01.06.2011 15:44скачать
n9.docx189kb.01.06.2011 15:47скачать

n2.docx

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

2.3 Опис типових архітектурних рішень обраних технологій


Технології FTTx не накладають практично ніяких обмежень з точки зору пропускної спроможності і тому володіють відмінним запасом на майбутнє. Крім можливості спільного використання оптоволокна і крученої пари, підтримки послуг голосового зв'язку / передачі даних і передачі відео, ці рішення дозволяють надавати досвідченим користувачам найсучасніші послуги.

Проектована мережа складається з двох рівнів: магістральний рівень і рівень мережі доступу.

Найбільш істотні вимоги, які пред'являються до характеристик магістральних з'єднань мережі за технічним завданням (ТЗ):

- швидкість інформаційного обміну - 10 Гбіт/с;

- автоматична діагностика виникаючих несправностей;

- підтримка QoS;

- низька ймовірність втрати даних.

Виходячи з опису магістральних мереж та вимог ТЗ, обираємо технологію 10 Gigabit Ethernet. Тому що технологія EoSDH не є найефективнішою щодо використання як технології для створення нової мережі, адже основне навантаження йде на передачу даних. Технологія ATM також не підходить, тому що проектована мережа буде підключатись до магістрального рівня ТГ Vega, який працює за сімейством технологій Ethernet, крім того, обладнання, підтримуюче технологію ATM, дорожче в порівнянні з обладнанням сімейства Ethernet.

Усі комутатори магістральної мережі з’єднанні в «лінійне кільце, яке з’єднається через мережу ТГ Vega (рис 2.4).

Рисунок 2.4 - Архітектура магістрального рівня проектованої мережі
Магістральний рівень складається з 8 комутаторів розміщених по одному в кожному мікрорайоні. Підключення до мережі передачі даних ТГ Vega відбувається в двох точках (на Майданчик_1 і Майданчик_8), тим самим замикаючи «кільце» через мережу передачі даних ТГ Vega, і одночасно створюючи одне резервне підключення до мережі. Для передачі даних магістральний рівень використовує технологію 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-LX4.

До кожного магістрального комутатора підключається мережа доступу кожного мікрорайону (рис 2.5). Для багатоповерхової забудови доступ до магістральної мережі здійснюється через комутатори, розміщені в кожному будинку і з'єднані через оптичний кабель по топології «кільце», по 5-7 комутаторів в «кільце». Для з'єднання магістрального комутатора з комутаторами доступу використовується технологія 1 Gigabit Ethernet 1000BASE-X. Від комутаторів доступу крученою парою підключені абоненти.

Приватний сектор підключений з використанням технології FTTN (C) а саме за рахунок технології GePON до розподільної шафи і VDSL2 до абонента,тому що використання технології FTTB є дорогою і нераціональної в порівнянні з FTTС в приватному секторі.


Рисунок 2.5 - Типова архітектура спроектованої мережі
Діловий сектор підключений за технологією FTTH, а саме Point-to-Point за допомогою мережевої технології Gigabit Ethernet 1000BASE-X, тим самим створюючи великий запас пропускної здатності та збільшуючи стійкість, тому що в підключенні використовується тільки магістральний комутатор і обладнання клієнта.

2.4 Синтез структурної схеми мережі


Структурна схема мережі сформована на базі аналізу типових архітектурно-топологічних рішень обраних технологій та наведена в Додатку Д. Київський район був поділений на 8 мікрорайонів. В кожному мікрорайоні знаходиться вузол агрегації, до якого підключається мережа доступу. Разом вузли утворюють магістральну мережу. Вузли агрегації з’єднанні за топологією «кільце» із застосуванням технології 10 Gigabit Ethernet.

«Кільце» утворюється так: вузли агрегації з’єднанні по топології «лінійне кільце» і далі магістральна мережа підключається до мережі передачі даних ТГ Vega в двох точках взаємопідключення: на майданчику_1 та майданчику_8. Далі увесь трафік з магістральної мережі йде по каналах мережі передачі даних ТГ Vega і замикає «кільце», адже в мережі ТГ Vega також існують резервні канали. За рахунок такого підключення суттєво збільшується відмовостійкість, адже при відмові одної зі сторін увесь трафік піде через іншу сторону «кільця». Відмова двох ділянок одразу мало імовірна, тому надійність магістральної мережі дуже велика.

З магістральної мережі, через мережу передачі даних ТГ Vega увесь трафік поступає до ядра. У ядрі знаходяться високопродуктивні платформи для швидкої комутації трафіку, тут же забезпечується підключення до провайдерів вищого рівня і розташовані сервери з відеоконтеном, файлові, поштові, ігрові сервери. Також у ядрі знаходяться soft-switch та опорно-транзитна станція, завдяки яким забезпечується обробка трафіку IP телефонії (вихід до телефонної мережі загального користування на міжміські та міжнародні напрямки).

Мережа доступу виконана за технологією сімейства FTTx, та поділяється на мережу доступу багатоповерхових забудов, приватного сектору та мережу доступу ділового сектору. Мережа доступу багатоповерхових забудов організована за технологією FTTB, та складається з комутаторів доступу, з'єднаних по топології «кільце». У кожному «кільці» 5-7 комутаторів, в залежності від географічної віддаленості будинків. Комутатори мережі доступу з’єднанні між собою та підключенні до магістральної мережі за технологією Gigabit Ethernet, тому що загальний трафік на кільце не перевищує 1 Гбіт/с. Разом з комутаторами доступу розташовані і голосові шлюзи для підключення аналогових телефонів. Абоненти багатоповерхових забудов підключаються до комутаторів доступу по мідній крученій парі за технологією Fast Ethernet, адже максимальна швидкість за тарифами, не перевищує 100 Мбіт/с.

Мережа доступу приватного сектору організована за технологією FTTN(C), та складається з технологій GePON та VDSL2. На майданчиках разом з комутатором агрегації розташовано комутатор GePON. Від вузла агрегації мікрорайону оптичні канали надходять до оптичного сплітеру. До одного оптичного каналу підключається від 5 до 10 ONT пристроїв. Після оптичного сплітеру оптичні канали розповсюджуються по точках до ONT пристроїв, від яких радіусом 200-500 м. можливе покриття будівель приватного сектору. У цих точках знаходяться розподільні шафи, у яких знаходяться VDSL2 DSLAM, підключені до ONT пристрою, для зв’язку з комутатором агрегації. Від цієї розподільчої шафи розходяться мідні кабелі, по яких за технологією VDSL2, абоненти мають доступ до мережі на швидкості до 100 Мбіт/с. Для деяких абонентів можливе пряме підключення до мережі по оптичному кабелю на швидкості до 100 Мбіт/с через ONT пристрій.

Мережа доступу ділового сектору реалізована за технологією FTTH, використовуючи мережеву технологію Gigabit Ethernet. З’єднання магістрального комутатору з обладнанням клієнта відбувається за принципом poin-to-point або точка-точка. Увесь потік інформації від клієнта поступає по оптоволокна одразу на магістральний комутатор. При цьому ціна за абонентський порт значно вища, ніж у інших технологій, однак, дане включення гарантує ту смугу пропускання, яку заказав клієнт. Але не увесь діловий сектор підключено за технологією FTTH. Деякі клієнти, розташовані в багатоповерхових забудовах та приватному секторі, підключені за технологіями FTTB та FTTN(C).

2.5 Опис роботи функціональної схеми


Функціональна схема відображає принцип роботи мережі та наведена в Додатку Е. На цій схемі відображені типові вузли мережі.

На функціональній схемі детально показано включення абонентів за технологією FTTx та надання послуг IP- телефонії, IPTV та доступу до мережі Internet.

Магістральна мережа забезпечує підключення мережі доступу до наданих послуг. Для цього використовуються високошвидкісні комутатори магістральної мережі L3, які підключені за технологією 10GBASE-LX4 між собою, та до мережі передачі даних ТГ Vega. Магістральна мережа забезпечує швидку передачу трафіку та його пріоритезацію за допомогою технологій QoS. Також на кожному вузлі агрегації магістральної мережі розташовано сервери BRAS (Broadband Remote Access Server), якій агрегує абонентські підключення з мережі рівня доступу, та проводить білінг доступу до мережі Інтернет.

Мережа доступу багатоповерхових забудов реалізована на комутаторах L2 з підтримкою QoS для забезпечення послуг гарантованою пропускною здатністю каналу. Також на комутаторах доступу забезпечується захист від різних атак на мережу та від несанкціонованого підключення. Комутатори доступу підключаються до магістральної мережі за допомогою технології 1000BASE-TX.

Для забезпечення абонентів послугою IPTV комутатори мережі доступу мають підтримку технології IGMP та IGMP Snooping. Відеоконтент передається від оператора ТГ Vega у мультикастовій формі, до комутаторів магістрального рівня, і далі, до комутаторів доступу. Завдяки мультикастовій формі, трафік з однаковим відеоконтентом не підсумовується на вихідному каналі. З комутатору доступу відеоконтент поступає до абонента на його комп’ютер або спеціальну STB приставку, до якої підключається телевізор.

Для забезпечення абонентів послугою телефонії, разом з кожним комутатором доступу розміщується голосовий шлюз, який перетворює IP телефонію у аналогову. Абоненти підключаються по мідній парі до голосового шлюзу. З голосового шлюзу трафік IP телефонії поступає через мережу доступу, магістральну мережу та мережу ТГ Vega до Soft-switch, який вже здійснює перетворення з IP телефонії в аналогову телефонію, і передає на опорно-транзитну станцію, де здійснюється комутація до телефоної мережі загального користування, міжміський та міжнародні напрямки.

Для забезпечення абонентів послугою доступу до мережі Internet, з комутатора доступу, кабелем UTP-5e, підключаються абоненти за технологією 100BASE-TX. Можливе підключення як одного абонентського пристрою, так і декількох, через спеціальний пристрій (комутатор, маршрутизатор).

Мережа доступу приватного сектору реалізована на комутаторах GePON та VDSL2 DSLAM. Комутатори GePON розташовані на вузлах агрегації разом с магістральними комутаторами. До кожного порту комутатора GePON підключаються 5-10 VDSL2 DSLAM через оптичні кабелі. Від кожного порту комутатора GePON по оптичному кабелю сигнал поступає до оптичного сплітеру який розділяє його на 5-10 оптичних кабелів, до яких приєднуються ONT пристрої, розміщені разом з VDSL2 DSLAM в антивандальної шафі. В абонентів розташовані VDSL2 модеми, які через мідний кабель підключаються до DSLAM на швидкості до 100 Мбіт/с. Далі абонентський трафік через ONT пристрій поступає до магістральної мережі і до BRAS і далі до мережі Internet.

Для забезпечення абонентів приватного сектору послугою IP телефонії, у абонента розташовується голосовий шлюз для перетворення IP телефонії в аналогову телефонію. Трафік IP телефонії поступає через VDSL2 модем, через окремий віртуальний канал який має вищий пріоритет, та поступає до DSLAM. Комутатори GePON, DSLAM, як і комутатори доступу та агрегації також мають підтримку QoS. З DSLAM трафік IP телефонії поступає до магістральної мережі і далі як і трафік IP телефонії мережі доступу багатоповерхових будинків до Soft-switch та опорно-транзитної станції ТГ Vega.

Для забезпечення абонентів приватного сектору послугою IPTV DSLAM та комутатори GePON мають підтримку технологій IGMP та IGMP Snooping. Відеоконтент обробляється так само, як і в мережі доступу багатоповерхової забудови. Але є різниця, від DSLAM мультикаст поступає до абонента окремим віртуальним каналом з пріоритетом.

Мережа доступу ділового сектора реалізована на конверторах з технологій 1000-BASE-X в 1000-BASE-T, які розміщуються на вузлі агрегації разом з магістральним комутатором та у клієнта. Доступ до послуг здійснюється також як і в мережі доступу багатоповерхових забудівель.

Доступ до послуги виділеного каналу здійснюється за рахунок додавання ще одного віртуального каналу, номер якого обговорюється з клієнтськими сторонами А та В. Видалений канал надає підприємствам прозорий тунель між їхніми філіалами. Також для ділового сектору існує послуга SIP-транк, завдяки якій підприємство має можливість підключити декілька десятків телефонів через IP-телефонну станцію.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


2.3 Опис типових архітектурних рішень обраних технологій
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации