Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка - файл n2.docx

Дипломный проект - Проектирование мультисервисной сети для условий Киевского района г. Донецка
скачать (18772.8 kb.)
Доступные файлы (9):
n1.xlsxскачать
n2.docx9580kb.30.05.2011 10:55скачать
n3.pkt
n4.vsd
n5.docx22kb.31.05.2011 22:22скачать
n6.ppt7928kb.31.05.2011 19:16скачать
n7.xlsxскачать
n8.docx17kb.01.06.2011 15:44скачать
n9.docx189kb.01.06.2011 15:47скачать

n2.docx

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.5 Розрахунок трафіку мультисервісної мережі


У розрахунку трафіку фігурують імовірнісні характеристики потоку даних, які генеруються різними мережевими додатками.

Трафік розраховується окремо для кожного виду послуги на кожному мережевому вузлі. Формула (1.7) для розрахунку має вигляд:
(1.7)
де: k – номер мережевої послуги;

i – номер вузла;

– математичне очікування трафіку, який генерується k-ю послугою на і-му вузлі;

– швидкість передачі даних (у бітах чи пакетах на секунду) – середня пропускна здатність каналу зв’язку, якої достатньо для якісної передачі трафіку k-ї послуги;

– кількість абонентів на і-му вузлі, які користуються k-ю послугою;

– вірогідність використання к-ї послуги в годину найбільшого навантаження (ГНН).
Швидкість передачі даних знаходиться за формулою:

, (1.8)

де: – максимальна пропускна здатність каналу зв’язку;

Pk – пачковість на одного абонента – відношення між максимальною та середньою пропускною здатністю, необхідною для забезпечення k-ї послуги.

Сумарний трафік, що генерується на і-му вузлі, дорівнює:

. (1.9)

Вхідне навантаження IP телефонії фізичних осіб та юридичних відрізняється в кожному мікрорайоні та залежить ще й від тарифу, тому зведемо вхідні навантаження до таблиці 1.10.

Таблиця 1.10 - Розподіл вхідного навантаження IP телефонії по мікрорайонам

IP телефонія

Мікрорайон _1 Ерл

Мікрорайон _2 Ерл

Мікрорайон _3 Ерл

Мікрорайон _4 Ерл

Мікрорайон _5 Ерл

Мікрорайон _6 Ерл

Мікрорайон _7 Ерл

Мікрорайон _8 Ерл

Фізичні особи

0,1

0,15

0,2

0,1

0,05

0,1

0,2

0,15

Юридичні особи

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

0,3

0,2

0,25


У таблиці 1.11-1.12 наведені орієнтовні характеристики абонентських послуг для фізичних та юридичних осіб. Розподіл вхідного навантаження передачі даних, та даних за вимогою наведений у Додатку Б, таблицях Б.1-Б.6.

Таблиця 1.11 - Параметри трафіку широкомовних інтерактивних служб для фізичних осіб

Служба

Максимальна швидкість

Пачечність

Вхідне

навантаження у ГНН (Ерл)

IP телефонія

16 Кбіт/с

1

-

Пошук

документів

512 Кбіт/с

10

0,7


Таблиця 1.12 - Параметри трафіку широкомовних інтерактивних служб для юридичних осіб

Служба

Максимальна швидкість

Пачечність

Вхідне

навантаження у ГНН (Ерл)

IP телефонія

16 Кбіт/с

1

-

Факс

16 Кбіт/с

1

0,05

Пошук

документів

512 Кбіт/с

10

0,5


Виходячи з розрахованих даних трафіку передачі даних та даних за вимогою для різних тарифів (Додаток В, таблиці В.1-В.6), розрахуємо трафік для кожного виду послуги на мережевому вузлі та занесемо в таблиці (Додаток Г, таблиці Г.1-Г.8). Приведемо таблицю розрахунку трафіку для мікрорайону_1:

Таблиця 1.13 - Трафік послуг мікрорайону_1

Послуги

Багатоповерхова забудова

Кбіт/с

Приватна забудова Кбіт/с

Діловий сектор Кбіт/с

Разом

Мбіт/с

IP телефонія

950,4

0

38,4

1

Факс

0

0

1,6

0,0016

Передача файлів

540131,33

0

1533,54

542

Пошук документів

63869

0

20480

85

Дані за вимогою

853383,17

0

1406,36

855

Разом Гбіт/с

1,46

0

0,024

1,49 +0,3

Розрахуємо трафік на прикладі послуги IP телефонії для багатоповерхової забудови для мікрорайону 1 за формулами 1.7 та 1.8:

В1ср=16/1=16 Кбіт/с,

=16∙594∙0,1=950,4 Кбіт/с.

Відеоконтент розповсюджується за допомогою передачі мультикасту, тому трафік, який він створює, не підсумовується, а лише додається до загального трафіку, смугою у 300 Мбіт/с. Приведемо підсумкову таблицю розрахунку трафіку:

Таблиця 1.14 - Розподіл трафіку по мікрорайонам


Мікрорайони

Навантаження Мбіт/с

Мікрорайон1

1,48+0,3=1,78

Мікрорайон2

1,32+0,3=1,62

Мікрорайон3

1,3+0,3=1,6

Мікрорайон4

0,08+0,3=0,38

Мікрорайон5

1,72+0,3=2,02

Мікрорайон6

1,35+0,3=1,65

Мікрорайон7

0,135+0,3=0,435

Мікрорайон8

0,88+0,3=1,08

Загальна сума

8,3+0,3=8,6

Для розрахунку загальної ємності каналу телефонії варто скласти загальне навантаження IP телефонії серед абонентів (таблиця 1.15) виходячи з даних таблиць 1.5, 1.6 та 1.10.
Таблиця 1.15 - Навантаження IP телефонії серед абонентів


IP телефонія

Мікрорайон _1 Ерл

Мікрорайон _2 Ерл

Мікрорайон _3 Ерл

Мікрорайон _4 Ерл

Мікрорайон _5 Ерл

Мікрорайон _6 Ерл

Мікрорайон _7 Ерл

Мікрорайон _8 Ерл

Разом

Діловий

53,2

105

132,2

53,8

60,4

53,6

53,4

53,5

565,1

Приватна

59,4

39,6

100,2

0

8,15

36

0

45,75

289,1

Багатоповерхова

0

15

2,6

9

5,15

24

15

27

97,75

Разом

951,95

В таблиці 1.16 приведено відсоткове відношення напрямків телефонії.
Таблиця 1.16 - Відношення напрямків IP телефонії


IP телефонія

%

Ерл

Внутрішнє навантаження

20

190,39

ТМЗК

40

380,78

Міжміський напрямок

30

285,585

Міжнародний напрямок

10

95,195


Тому що телефонна мережа розраховувалася (прогнозувалася) в одиницях виміру "Ерланг", а інформаційна частина в одиниці "кбіт/с", тому слід перейти до загальної одиниці виміру - "кількість каналів".

Можна визначити, яка кількість каналів потрібна для визначеного навантаження, при якості обслуговування з імовірністю втрат 0,005 (використовувати таблицю Кендалла-Башаріна).

Таблиця 1.17 показує загальну кількість каналів. Розрахунок кількості ІКМ ліній проводитися за формулою:

(1.10)

VІКМ=450/30=15.

Таблиця 1.17 - Загальна кількість каналів

IP телефонія

Ерл

Vкан

VІКМ

ТМЗК

380,78

450

15

Міжміський напрямок

285,585

350

12

Міжнародний напрямок

95,195

116

41   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


1.5 Розрахунок трафіку мультисервісної мережі
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации