Дипломна робота - Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - файл n1.doc

Дипломна робота - Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи
скачать (118.6 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc786kb.03.09.2005 19:48скачать

n1.doc

  1   2
Дипломна робота

Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи.
З М І С Т
ВСТУП
1.

Характеристика господарства
1.1.

Територіальне розміщення господарства, господарське направлення
1.2.

Структура земельних угідь, посівних площ і аналіз господарської діяльності за 2 роки
1.3.

Характеристика тракторної бригади
1.4.

Нафтогосподарство та його обладнання
1.5.

Організація зберігання
2.

Технологічно-розрахункова частина
2.1.

Особливості агротехніки вирощування
2.2.

Вибір машин для вирощування і зберігання кукурудзи на зелений корм
2.3.

Розрахунок машин загального і спеціального призначення
2.4.

Методика складання робочих планів по видах механізованих робіт
2.5.

Польова технологія механізованих робіт. Розрахунок і комплектування агрегатів
2.6.

Розрахунок потреби ПММ

3.


Конструктивна частина
3.1.

Обґрунтування необхідності зчіпки
3.2.

Будова і робота зчіпки
3.3.

Конструктивний розрахунок

4.


Операційна технологія посіву кукурудзи
4.1.

Рекомендації науки і передової практики
4.2.

Агротехнічні вимоги
4.3.

Вибір і розрахунок агрегату
4.4.

Технологічна наладка агрегату
4.5.

Підготовка поля до роботи. Вибір і обґрунтування розрахунку способу руху
4.6.

Контроль і оцінка якості роботи

5.


Охорона праці і навколишнього середовища
5.1.

Охорона праці при роботі МТА
5.2.

Охорона навколишнього середовища

6.


Економічна частина
6.1.

Розрахунок собівартості 1 ц. кормів
6.2.

Визначення вартості виготовлення пристрою
ВСТУП
Головним завданням сільськогосподарського виробництва є постійне зростання виробництва сільськогосподарської продукції, надійне забезпечення населення продуктами харчування та промисловості сільськогосподарською сировиною.

Успішне виконання цих завдань можливе лише при застосуванні інтенсивних технологій вирощування с.-г. культур. Важливою умовою ефективного застосування інтенсивної технології є зміцнення матеріально-технічної бази. Все більше в господарства надходить енерго - насичених тракторів, постійно модернізуються машини і знарядді для догляду за посівами та збирання врожаю.

Все ширше впроваджуються сівалки точного висіву. Рекомендовано кілька технологій вирощування кукурудзи : інтенсивна технологія вирощування біологічно чистого зерна (без залишків пестицидів та важких металів), нова комплексна для північних районів лісостепу і Полісся.

Впровадження цих технологій має багато загального : максимальне врахування біологічних особливостей і більш повна механізація всіх процесів і проведення робіт відповідно до агротехнічних вимог, розміщення кукурудзи по кращих попередниках в системі сівозміни, старанна підготовка ґрунту, науково обґрунтовані норми добрив.

Мета дипломного проекту

На основі досягнень науки і передової практики, враховуючи можливості господарства, скомплектувати машинно - тракторний парк для виробництва продукції рослинництва. Розробляти операційну технологію посіву кукурудзи.

Розробити заходи по охороні праці і навколишнього середовища.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА.Сільськогосподарський кооператив „Нива” знаходиться в с. Бузовиця, Кельменецького району, Чернівецької області. Центральна садиба господарства знаходиться на віддалі 10 км районного центру м. Кельм енці, віддаль до обласного центру м. Чернівці становить 100 км. До ремонтно-транспортного підприємства віддаль – 12 км, до хлібоприймального – 10 км, до бурякоприймального – 10 км, до залізничної станції с. Іванівні віддаль 7 км. Господарство створено в 2000 році.

Кількість опадів, що випадає на території господарства сприяє вирощуванню високих сільськогосподарських культур. Господарство зерно-бурякового напрямку з розвиненим тваринництвом.
1.2 Структура земельних угідь і посівних площ. Аналіз господарської діяльності.

Кількість земельних угідь, які знаходяться в користуванні господарства заносимо до таблиці 1.1

Таблиця 1.1. Структура земельних угідь

№ п/п


Види угідь


Площа га.


Питома вага, %


1


Всього земель


1158


100


Продовження таблиці 1.1.2


В т.ч. с.г. угіддя


1074


92,8


3


Із них орної землі

955


82,4
Сінокоси

53


4.6
Пасовища

27


2,3
Багаторічні насадження

40


3,5Як видно із таблиці 1.1 угіддя, які знаходяться на території господарства не повністю використовуються для вирощування сільськогосподарських культур - це землі, які знаходяться під забудовами, дорогами. Орної землі із них 955 га, що становить 82,4%, сінокоси і пасовища займають відповідно 4,6 і 2,3 %, багаторічні насадження займають 3,5 % площі.

Дані про структуру погідних площ заносимо до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Структура посівних площ.

№ п/п


Культура


Площа, га


Питома вага %


1

Озима пшениця

255

26,7

2

Ячмінь

200

20,9

3

Горох

65

6,8

4

Овес

30

3,14

5

Кукурудза на зерно

50

5,23

7

Цукрові буряки

70

7,32

8

Картопля

10

1,13

9

Кукурудза на силос

100

10,47

10

Кормові буряки

20

2,03

11

Трави

55

5,75


Дані про господарську діяльність господарства заносимо до таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 Аналіз господарської діяльності.


Культура

Роки

2001

2002

Площа

Урожай

Собівар тість

Площа

Урожай

Собівар тість

Озима пшениця

255


35,9


36 А


255


29,5


43,8


Ячмінь

200

44,1

29,8

200

39,4

35,1

Горох

65

21,5

41,4

65

19,1

50,3

Овес

30

22,5

34,3

30

21,4

48,5

Кукурудза на зерно

50


29,1


115,2


50


67,4


112,1


Цукрові буряки

70


155


31,4


70


294


28,9


Картопля

10

175

72,5

10

210

68,4

Кукурудза на силос

100


210


35,1


100


364


31,9


Кормові буряки

20


268


21,5


20


315


16,3


Трави


55


51


162,5


55


62


154,4
1.3 Характеристика тракторної бригади
В господарстві є одна тракторна бригада. Територія тракторної бригади знаходиться на віддалі 1 км бід центральної садиби господарства. За тракторною бригадою закріплено бею орну землю. Тракторна бригада займається вирощуванням сільськогосподарських культур і обслуговуванням тваринницьких ферм.

Наявний склад тракторів тракторної бригади заносимо до таблиці 1.4

Таблиця 1.4. Склад тракторів по марках.

№ п/п


Марка трактора


Кількість


Фізичних


Коефіцієнт перемноження

Умовних


1

ДТ-75М

2

1,1

2,2

2

ДТ-75

3

1

3

3

Т -150

1

1,65

1,65

4

Т -70 С

1

0,84

0,84

5

Т -15 OK

2

165

3,3

6

МТЗ-80

4

0,8

3,2

7

ЮМЗ-6А

4

0,7

2,8

8

Т-40 AM

2

0,6

1,2

9

Т -25, Т -16

2

0,33

0,66


Дані про наявність сільськогосподарських машин заносимо до таблиці 1.5

Таблиця 1.5 Склад сільськогосподарських машин

№ п/п

Сільськогосподарські машини

Кількість

1

Плуги

ПЛН-4-35

2

ПЛН-4-35

1

ПЛН-5-35

1

ПЛН-5-35

4

2


Культиватори

КПС-4

4

УСМК-5,4

1

КЛН-5,6

1

УСМП- 5, 4

1

3

Сівалки

СЗ-3,6

3

СЗТ-3,6

2

ССТ-12Б

1

СУПН-8

1


Продовження таблиці 1.5.


4


Картоплесаджалка

КСМ-4

1

5


Розсадосадильна машина

СКН-6А

1

6


Гноєрозкидачі

ПРТ-10

1

РОУ-5

2

7

Розкидачі мінеральних добрив
РУМ-5

1

НРЧ-0,5

1

8

Кормозбиральні комбайни
КСК-100

1

9

Силосозбиральні комбайни
КСС-2,6

1

10

Косарки
КС-2, 1

5

КСП-5Г

1

КПВ-3

1

11

Граблі
ГВК-6

2

ГПП-6

1

12

Зчіпки
СГ-21

1

СП- 16

2

С -11У

3

13

ЛущильникиЛДГ-10

1

ППЛ-10-25

2

14

Причепи
ПТС- 10

2

ЛГС-4

8

ПСТ-40

6

15

Кукурудзозбиральні машини
КСКУ-6

1

ППК-4

1
16

Буряконавантажувачі
СПС-4,2

1

СНТ-2, 1

1

17

Підбирачі - копнувачі прес-підбирачі
ПК-1,6

1

ПС-1,6

1

18

Обприскувачі
ОПШ-15

2

ОПШ-1200

1

19

Навантажувачі
ПФ-0,5

5

ПЕ-0.8Б

2

ОЕ-2621

1

20


Обпилювачі
ОШУ-50А

2

21

Зернозбиральні комбайни
СК-5

6

22

Фуражир
ФН-1,4

2

23

Бурякозбиральні комбайни
КС-6Б

3

24

Гичкозбиральні машини
БМ-6А

5

25

Картоплезбиральні комбайни
ККУ-2А

2

26

Картоплекопачі
КТН-2Б

2

УКВ-2

1

27

Картопле - сортувальний пункт
КСП-15Б

1

28

Буртонакривач
БМ-100

2


Рівень використання машинно-тракторного парку оцінюємо за показниками таблиці 1.6

Таблиця 1.6 Показники використання

№ п/п

Назва показників

Одиниці виміру

Роки


2001

2002

1


Середньорічне число

тракторівФізичних

шт.

22

21

Умовних

шт.

19,85

18,85

2

Відпрацьовано мотоднів

маш.дн

7150

6720

3

Відпрацьовано машинна змін

маш.дн

9581

10147

4

Коефіцієнт змінності

-

1,34

1,51

5

6

7

8

Виконано нормозмін

норм.зм

9599

9987

Виконано обсяг робіт

ум. га

76728

41580

Виконано роботи на один умовний трактор

ум. га

2124

1980

Витрата палива на 1 им. га


кг


11,2


10,1Про забезпечення господарства інженерно-механічними працівниками та кадрами механізаторів дізнаємося із таблиці 1.7

Таблиця 1.7 Інженерно-технічний персонал

№ п/п


Посада


Кількість


Освіта


1

Головний інженер

1

Вища

2

Інженер з техніки безпеки

1

с/с

3

Бригадир тракторної бригади

1

с/с

4

Помічник бригадира тракторної бригади

1


с/с


5

Завідуючий машинним двором

1

с/с

6

Завідуючий ремонтною майстернею

1

с/с

7

Обліковець тракторної бригади
с/с
8

Механізатори

1 класуСередня

II класуСередня

III класуСередня    1. Нафтогосподарство і його обладнання


Нафтогосподарство господарства призначене для забезпечення МТП паливно-мастильними матеріалами. На нього покладаються такі функції- планування і завезення нафтопродуктів і контроль за їх якістю видача та облік. Забезпеченість заходів з витратами, збір і здача відпрацьованих мастил, дотримання правил пожежної безпеки.

Ефективність нафтогосподарства обумовлюється правильністю організації і чіткого виконання комплексу робіт.

Для зберігання нафтопродуктів в нафтогосподарстві використовують стаціонарні резервуари, дрібну нафтотару (металеві і дерев'яні бачки, бідони і дерев'яні ящики) та обладнання для приймання, роздавання і вимірювання нафтопродуктів.

Найзручнішими є стаціонарні металеві резервуари, розраховані на зберігання 3, 5, 10, 25, 50, 75 і 100 м3 нафтопродуктів резервуари можуть бути вертикальними і горизонтальними.

Для приймання палива з автоцистерни в резервуари й роздавання з них використовують й приймально-роздавальні стояки. Найбільш досконалі стояки 03-2462А і 03-4721. обладнані відцентрово-вітровим само всмоктувальними насосами ЧВС-53, з фільтром мілкої очистки ФДТ-ЗОТ.

Для механізованого приймання палива з автоцистерн можна застосовувати також мотопомпи МПТ-10Е або БМП-90А.

Паливо-мастильні матеріали роздають механізованим способом за допомогою стаціонарних або пересувних колонок. Стаціонарні паливороздавальні колонки СД-40-0,5, КЕР-40-1, КЕР-40-0,5, ЗУВМ і 3-9936 повністю забезпечують механізовану заправку автомобілів і тракторів. Пересувні колонки 3107 АТС агрегат НАР-2Т використовують як запасні на випадок пер е бо Ід у постачанні.

Для роздавання масла використовують масло роздавальні колонки 367м або масло роздавальний насос-дозатор 03-1559.

Мал. 1 План складу ПММ

1. Резервуар для бензину

2. Резервуар для дизельного пального

3. Резервуар для масла

4. Операторна

5. Паливо-роздавальні апарати

6. Пожежний щит    1. Організація збереження машин


Стандартом встановлено три види збереження сільськогосподарської техніки між зміни, при якому перерва у використані машин не перевищує 10 днів, короткочасне - при перервах від 10 днів до двох місяців та тривале - більше двох місяців.

На між змінне та короткочасне збереження машин слід ставити безпосередньо після закінчення робіт, та тривале - не пізніше 10 днів після їх завершення. Машини для транспортування і внесення добрив а також для хімічного захисту на всі види зберігання ставиться відразу після завершення робіт.

Сільськогосподарські машини зберігають у закритих приміщенням, під навісами та на спеціально обладнаних майданчиках. У останньому випадку обов'язково проводять консервацію їх поверхонь, герметизують окремі агрегати, та знімають деякі складові частини для зберігання на складах. У закритих приміщеннях зберігають комбайни, складні самохідні та причіпні машини. Більш прості дешеві машини звичайно залишають на відкритих майданчиках або під навісами.

Машини встановлюють на визначених місцях, по групах, видах і марках на певній відстані для проведення профілактичних оглядів. При багаторядному розміщені дванадцятирядному 3 цього, слід забезпечити можливість заїздів, установки машин та їх зняття із зберігання. Мінімальна відстань між машинами в ряду повинна бути не менше 0,7 м, а між рядами машин не менше 6 м.

Найбільш прогресивною є спеціалізована форма організації робіт по підготовці машини, їх ремонту, зберіганню і зняття із зберігання. Ці роботи виконує ланка слюсарів машинного двору яка працює на єдиний наряд з щомісячним визначенням коефіцієнтів трудової участі.

Стан машини при зберіганні в закритих приміщеннях перевіряють через кожні два місяця, а на відкритих майданчиках, під навісним щомісяця (після сильних вітрів, дощів ).
2. ТЕХНОЛОГІЧНО-РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.
2.1. 0собливості агротехніки вирощування
Правильний добір попередників кукурудзи - один із найефективніших заходів підвищення урожайності.

У зоні достатнього зволоження кукурудзи розмішують після озимих, які Вирощувалися після багаторічних або по зайнятих парах і після гороху.

Обробіток ґрунту для кукурудзяних районів з різними грунтоВо-кліматичними умовами розроблено два способи основного обробітку грунту органічні і мінеральні добрива Вносять під оранку.

Весняний обробіток ґрунту передбачає ранньовесняне розпушування (закриття Вологи) Вирівнювання поверхні поля і передпосівний обробіток. Якість ранньовесняного розпушування великою мірою залежить від осередків його проведення і розміщення знарядь при комплектуванні агрегатів. Передчасний обробіток ґрунту призводить до замазування поверхні поля, запізнення з обробітком спричиняє витрату вологи і утворення великих грудок.

Передпосівний обробіток і сівба кукурудзи на зерно становить єдиний технологічний процес. Для передпосівного обробітку ґрунту на глибину загортання насіння використовують культиватори УСМК-5,4-обладнання залежно від стану і типу ґрунту різними робочими органами. Культиватори агрегатуються з гусеничними тракторами Т-70С. Швидкість руху агрегатів на передпосівному обробітку ґрунту до 7 км/год., напрям руху під кутом 3-4° до напрямку посіву. Під час передпосівного обробітку ґрунту культиватори УСМК-5,4 в агрегаті із штанговими обприскувачами вносять гербіциди.

Сівбу починають коли грунт на глибині 10 см про грі де я до 10-12° С і добре розробляється до дрібно грудкового стану. Запізнення з сівбою на 5-6 днів проти оптимального строку призводить до зниження врожайності.

У комплексі агротехнічних прийомів спрямованих на збільшення врожайності кукурудзи. Велике значення має система догляду за посівами, яка включає до-і після сходове боронування, розпушування ґрунту в міжряддях, обробіток сходів пестицидами, знищення бур'янів у міру з'явлення їх.

Перше міжрядне розпушування у фазі 3-5 листків проводять культиватором КРН-5,6 з таким робочими, органами на секції по центру стрілчаста лапа, з обох боків лапи-бритви і ззаду - рядкові борінки КРН-38 та КЛТ-40 або суцільні сітчасті борони.

Друге розпушування у разі 7-8 листків з підгортанням рослин виконують культиваторами з лапами бритвами або долотами-розпушувачами з обох сторін, а в центрі секції - двохярусні лапи чи лапи-полиці КРН-52-53 або картопляні підгортачі. Добрі результати дає використання фрезерного культиватора КФ-5,4.

Збирання кукурудзи. Кукурудза на зерно збирається у фазу нової стиглості комбайнами КСКУ-6, КПК-3 потоковим способом з одночасним очищенням качанів.

Кукурудзу на силос збирають у молочно-восковім стиглості зерна силосозбиральний КСС-2,6. KCK-100, КПКУ-75.

На зелений корм кукурудзу починають збирати за 10-15 днів до з'явлення волотей і закінчують на початку вкидання їх збирають силосозбиральний комбайном КСС-2,6, КСК-100. КПКУ-5.
2.3 Вибір машини для вирощування і збирання кукурудзи на зелений корм.
Для внесення високих врожаїв кукурудзи на зерно необхідно, щоб господарство було забезпечено високопродуктивною технікою. Дані вибору машини заносимо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Система машин для вирощування і збирання кукурудзи

№ п/п


Назва роботи


С.г. машина


Марка


Ширина захвату


Продуктивність


Агрегатується


1

Лущення стерні

Лущильник

ЛДГ-10

10

5,З4

Т-150К

2

Лущення терні

Лущильник

ППЛ-10-25

2,5

2

Т-150

3

Внесення добрив

Розкидач м.д.

РУМ-5


6


15


МТЗ-80


4


Внесення добрив


Розкидач м.д.

ПРТ-10


6


3


Т -150 К


5

Оранка

Плуг

ПИ-4-40

1,6

1,2

Т -150

6

Культивація

Культиватор

КРН-5,6

5,6

2,1

МТЗ-80

7

Снігозатримання
СВУ-2,6

2,6

8

Т- 150

8

Закриття вологи

Борони

БЗТС-1

1

6

Т- 150

9

Передпосівна культивація

Культиватор


УСМК-5,4


2,4


3


Т-70С


10

Коткування

Котки

ЗККШ-6

6

9

Т -150

11

Посів

Сівалка

СУПН-8

5,6

3

МТЗ-80

12

Боронування

Борона

БЗСС-1

1

6

Т- 150


13

Приготування розчину

Змішувач


АПЖ-12
12


МТЗ-80


14

Обприскування

Обприскувач

ОПШ-15

16,5

8

МТЗ-80

15


Міжрядний обробіток

Культиватор


КРН-5,6


5,6


2,1


МТЗ-80


16


Розбивання поля на загінки

Комбайн


КСК -100


3,4


1,8


Самохід


17


Збирання кукурудзи

Комбайн


КСК -100


3,4


1,8


Самохід
2.3. Розрахунок машин загального і спеціального призначення
Широкий і різноманітний як в структурному, так і кількісному відношеннях набір різних типорозмірів машин дає можливість впровадити в господарствах сільськогосподарських культур. Проте, виявлено, що не всяке насичення господарства машинами забезпечує комплексну механізовану механізацію виробничих процесів і зниження собівартості продукції. Тому одне із найголовніших спеціалістів полягає у Визначенні такої мінімальної але достатньої кількості машин, яка забезпечує найбільший ефект його використання.

Для розрахунку будемо Використовувати нормативний метод розрахунку

(1)

де N - нормативна потреба машин на 1000 га ріллі.

F - кількість ріллі, га

Дані розрахунків записуємо до таблиці 2.2

Таблиця 2.2 Нормативна потреба і розрахована кількість тракторів.

Трактори


Норматив на 1000 га

ріллі


Кількість ріллі, га


Розрахункова кількість


Прийнято


Всього

15,89

955

15,17

15

Загального призначення

5,22

955

4,49

5

В т.ч. гусеничні- Т-150

0,86

955

0,82

1

ДТ-75

2,7

955

2,57

3

Колісні К701

0,11

955

0,1

-

Т 150 К

155

955

1,48

1

Універсально-просапні

10,67

955

10,18

10

В т.ч. гусеничні: Т-70С

1,4

955

1,33

1

Колісні МТЗ, ЮМЗ

7,57

955

7,22

7

Т -25, Т -16

1,7

955

1,62

2


Правильне визначення кількості машин загального призначення має важливе значення у знижені витрат на виробництво сільськогосподарської продукції.

Для визначення кількості сільськогосподарських машин загального призначення також використовуємо нормативний метод. Дані розрахунків заносимо до таблиці 2.3

Таблиця 2.3 Нормативна потреба і розрахункова кількість с.г. машин загального призначення.

Сільськогосподарські машини


Норматив на 1000 га ріллі


Кількість орної землі, га

Розра­хункова кількість

Прий­нято


Плуги

9,04

955

8,63

9

Лущильники

1,47

955

1,4

1

Культиватори

4,76

955

4,54

5

Снігопахи

0,15

955

0,14

-

Котки

3,93

955

3,75

4

Борони дискові

1,34

955

1,27

1

Борони зубові

15,52

955

62,57

63

Машини для внесення мін добрив

1,77


955


1,89


2


Машини для внесення орг. добрив

2


955


1,91


2


Обприскувачі

2,15

955

2,05

2

Протруювачі

0,62

955

0,59

1

Причепи тракторні

16,61

955

15,86

16

Зчіпки

3,75

955

3,58

4


У структурі парку одне з провідних місць займають спеціальні машини, призначені для вирощування і збирання окремих видів культур. Набір цих машин залежить від виду культур, агротехніки вирощування. Потребу господарства в цих машинах визначаємо за формулою

(2)

де Q - площа, зайнята культурою, га Wcep сезонний виробіток машини, га
(3)

де W3M - продуктивність за зміну, га q - тривалість сезону, днів
(4)

де Вр - ширина захвату, м

Vp - робоча швидкість руху, км/год.

Тр - робочий час зміни, год.

(5)

Де Тзм - час зміни, год.

? - коефіцієнт використання часу зміни

? = 0,8

Визначаємо набір машин для вирощування і зберігання кукурудзи. Сівалки -

150

(приймаємо 1)

Культиватори рослинопідживлювачі
(приймаємо 1)
Комбайни кукурудзозбиральні

(приймаємо 1)
Комбайни кукурудзозбиральні

(приймаємо1)
2.4 Методика складання робочих планів по видах механізованих

робіт.
Робочі плани — технологічні карти розроблюються з метою раціональної організації виробництва - розрахунку парку машин, складання графіка робіт, визначення економічних показників вирощування культур.

В робочих планах визначений порядок, об'єм і строки проведення робіт, які необхідно виконати з метою одержання заданої кілкі ості і якості продукції. Розрізняють оперативні (робочі), типові (для зони) і перспективні плани. Вони вимагають розділи: агрономічний (агротехнічний) техніко організаційний, економічний.

Вихідна інформація для розробки планів: умови використання техніки в господарстві, попередник культури, норми і строки внесення органічних, мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і боротьби з бур'янами, хворобами і шкідникам, урожайність основної і робочої продуктивності, віддаль проведень вантажів та ін.

Вибір системи машин проводять виходячи із конкретних умов господарства з врахуванням існуючого МТП, плану його поновлення по критеріях оптимізації: мінімум затрат праці - максимум продуктивності, мінімум експлуатаційних, при ведених затрат та ін.

Технологічна карта має 24 графи, які характеризують технологію і агротехніку виробництва продукції, затрати ПММ, склад засобів виробництва.

В першій графі плану записуємо порядковий номер операції яку проводимо.

В другій графі „Назва операції" записуємо назву операції.

В третій графі „Одиниці виміру" записуємо одиниці виміру.

В третій графі „Обсяг роботи і фізичних га" залишаємо обсяг роботи в даній операції.

В четвертій графі „Обсяг роботи в умовних га" записуємо обсяг виконаної роботи в умовних га визначаємо перемноживши значення графи № 12 на сім годин і на коефіцієнт переведення трактора, який виконує операцію „в умовні”.

В шостій графі „Комендант ний період" записуємо строки виконання даної операції.

В сьомій графі „Кількість добрив записуємо необхідну кількість днів для проведення операції.

В восьмій графі „Марка трактора" записуємо марку трактора, який виконує операцію.

В дев'ятій графі „ Марка с. г. машини" записуємо марку с. г. машини якою будемо виконуємо дану операцію.

В десятій графі „Марка зчіпки" записуємо марку зчіпки (якщо дона є) з якою комплектуємо агрегат.

В графі № 11 „Норма виробітку" записуємо зміну норму виробітку агрегату.

В дванадцятій графі „Кількість норма змін визначаємо необхідну кількість норма змін для виконання даної операції. Визначаємо розділивши значення графи №4 на значення графи № 11"

В графі № 13 "Кількість агрегатів" визначаємо необхідну кількість для виконання даної операції в даний агрострок. Визначаємо розділивши значення графи № 12 на значення графи № 7.

В графі № 14 „Затрати праці механізаторів" записуємо кількість людино-годин затрачених для виконання операції. Визначаємо значення графи перемноживши значення графи № 12 на сім годин.

В графі №15 „Затрати праці допоміжних робітників1' записуємо затрати праці допоміжних робітників на виконанні даної операції. Визначаємо перемноживши значення графи № 12 на сім годин і на кількість допоміжних робітників.

В графі №16 „Заробітна плата механізаторів записуємо суму заробітної плати за виконання механізатором даної операції. Визначаємо перемноживши значення графи № 12 на тарифну ставку.

В графі № 17 „Заробітна плата допоміжних робітників” записуємо заробітну плату допоміжних робітників. Визначаємо перемноживши графи № 12 на тарифну ставку допоміжних робітників.

В графі № 18 „Доплата за класність" записуємо величину доплати за класність. Визначаємо перемноживши графи № 16 на процент добавки за класність.

В графі № 19 „Всього зарплати" записуємо суму заробітної плати механізаторів і допоміжних робітників, а також доплата за класність.

В графі № 20 „Витрата палива на 1 га" записуємо витрати палива на виконання операції на 1 га.

В графі № 21 „Витрати палива на весь об'єм роботи" записуємо кількість палива, яка потрібна для виконання операції. Визначаємо перемноживши значення графи № 4 на значення графи № 20.

В графі №22 „Вартість палива" записуємо вартість палива, яке використали на виконання операції. Визначаємо перемноживши значення графи №21 на вартість одиниці палива.

В графі №23 „Амортизація" записуємо затрати на амортизацію. Визначаємо перемноживши значення граф № 5 на норму відрахування на амортизацію.

В графі №24 „Затрати на ТО І ПР" записуємо затрати на ТО і ПР, визначаємо перемноживши графи №5 на норму відрахування на ТО і ПР.

В графі № 25 „Всього затрати" записуємо суму затрати на виконання операції. Визначаємо додавши значення граф № 22, №23 і №24.

Відомість-графік потреби і Використання с.г. техніки.

Кількість сільськогосподарських машин по марках визначаємо по технологічній карті, а їх використання на основ/ спеціального відомості графіка.

В графу „Назва с.г. машини" записуємо всі машини і знаряддя, які будуть використані при виконанні плану сільськогосподарських робіт на запланований період.

Відомість заповнюють використовуючи дані технологічної карти після того, як розраховано кількісний і якісний склад тракторів і сільськогосподарських машин.

Кількість машин кожної марки Визначаємо за періодом найбільшої потреби в них господарства.

Якщо строки використання машин однієї марки, які агрегатуються з різними тракторами співпадають, необхідну кількість машин або знарядь на цеп строк додають. Лані про роботу зубових борін заносимо у відомість тільки у випадку їх використання для самостійного боронування.

Складений графік показує на який строк і скільки необхідно складений графік показує на який строк і скільки необхідно підготовити сільськогосподарських машин, а також дає можливість спланувати ремонт і завчасно підготовити машини до виконання роботи.

2.5. Польова технологія механізованих робіт. Розрахунок і комплектування агрегатів.
Для внесення органічних добрив вибираємо агрегат в складі трактора Т-150К і розкидача ППТ-10.

Обґрунтування складу агрегату проводимо в слідуючій послідовності:

1. Для роботи агрегату проводимо в слідуючій послідовності.

(6)

де Nnp - потужність для приведення в дію механізмів машини, кВт.

Nnp=22 кВт

NВВП - потужність, яка може передаватись через ВВП при русі агрегату, кВт.

(7)

де Ne - ефективна потужність двигуна, кВт ?ВВП – к.к.д. трансмісії ВВП,

VP - робоча швидкість агрегату, км/год.

VP = VM (1-б)

VM- теоретична швидкість відповідної передачі км/год (5- коефіцієнт буксування, % (б = 13)? тр - к.к.д. трансмісії трактора

? - коефіцієнт буксування ?б-0,87

Rкоч.м Rкоч.м –відповідно опір пересування трактора і с.г. машини

Rкоч.м = Qтр(ft х і) (9)

Rкоч.м = Qм(ft х і) (10)
де QТР QM - відповідно вага трактора і вага с.г. машини, кн. f - коефіцієнт опору пересуванню, і - величина підйому

Rкоч.м = 75,35 х (0,1+0,04)=10,55 кН

Rкоч.м = 40 х (0,1+ 0,04)= 5,6 кНТаким чином, умова Nnp < NBBn задовольняється.

Визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

(11)

де RГАК — загальний опір агрегату, кн.

рн.гак - тягове зусилля трактора на відповідній передачі.

RАГР = RПІД + RД (12)

де Rкоч RПІД - відповідно опір машини перекачування і підйому, кн.

Rкоч = Gм х f = 40 х 0,1 = 4 кН

RПІД = Gм х f = 40 х 0,04 = 1,6 кН

Rд - додаткобий опір, який чинить робочий орган, що приводиться в дію ВВП.RArp = 4+1,6+9,73=15,33 кНВизначаємо зміну продуктивність агрегату

Wзм = 0,1 х Вр х Vp х Тр

Bp - ширина захвату агрегату

Vp — робоча швидкість

Тр — робочий час зміни

Тр = Тзм • ?

де Т- тривалість зміни, год.

? - коефіцієнт використання часу зміни

Тр = 7-0,8=5,6 год

W3M – 0,1 х 7 х 8,7 х 5,6 = 34,1 га/рл

Визначаємо витрату палива на 1 гаде Qзм - витрата палива за зміну кг/рл

Qзм = Qр х Тр + Qx х Тх + Qз х Тз

де Qр, Qх Qз - відповідно витрата палива за годину при виконанні роботи,

холостому русі, на зупинках з працюючим двигуном, кг/год.

Тр Тх Тз - відповідно час роботи, час холостих рухів, час зупинок з працюючим двигуном.

Тр = Тзм х ? = 7 х 0,8 = 5,6 годQзм = 33 х 5,6 + 20 х 0,7 + 5 х 0,7 = 202,3 кг\змЗразу ж після Внесення органічних добрив проводимо оранку агрегатом в складі з трактора Т- 150 і плуга ПЛН-5-35 на глибину 27 см. Швидкість руху агрегату (за агротехнічними вимогами) 10 км/год.

Це швидкість відповідає третій передачі трактора з тяговим зусиллям на гаку 32,9 кН.

Визначаємо тяговий опір агрегату

Р = к х а х в х n, кн.

де а- глибина оранки, м

в - ширина захвату корпуса, м

n - кількість корпусів

к - питомий опір ґрунту, кн./м2

З цієї формули визначаємо кількість корпусів плуга.

(приймаємо 5 проходів)

Визначаємо тяговий опір

Р = 60 х 0,27 х 0,35 х 5= 28,35 кН

Визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактораВизначаємо зміну продуктивність агрегату

Wзм = 0,1 х Вр х Vp х Тр

де Вр — робоча ширина захвату, м

Bp = 175 х 105= 1,83 м

Vp - робоча швидкість, км/год

Vр= Vм (1-)

Vм - теоретична шдидкість, км/год

? - коефіцієнт буксування, %Тр — робочий час зміни, год

Тр = Тзм х ?

Тзм - тривалість зміни, год

?- коефіцієнт використання часу зміни.

Тр = 7 х 0,8 = 5,6 год

W3M = 0,1 х 1,83 х 8,75 х 5,6 = 8,97 га/зм

Визначаємо витрату палива на 1 га оранки.

(14)

де Qзм — витрата палива за зміну, кг/зм

Qзм = Qp • Тp + Qx • Тx + Qx • Тз (15)
де Qp, QX, Q3 - відповідно витрата палива за годину при виконанні роботи, холостому русі, на зупинках з працюючим двигуном, кг/год.

тр, ТХ, Т3 - відповідно час роботи, час холостих рухів, час зупинок з працюючим двигуном.

Qзм = 26 х 5,6 + 17 х 0,7 + 0,7 =160,3

Qга =

Передпосівний обробіток ґрунту є складовою частиною єдиного технічного процесу вирощування.

Для передпосівного обробітку Ґрунту вибираємо агрегат в складі трактора Т-150, зчіпка С-11У і культиватора КПС-4. Цю операцію проводимо безпосередньо перед посівом. Культивацію проводимо на глибину посіву.

Відповідно до агротехнічних вимог швидкість агрегату допустима в межах 6... 12 км/год, що відповідає II і ІІІ передачами трактора і тяговим зусиллям 28,3 кН і 23,68 кН.

Визначаємо максимальну ширину захвату агрегату.де РГАК - зусилля на гаку, кн.

R3M - опір зчіпки, кн.

К - питомий опір культиватора, кН/м

Rзм = f х Gзм

де f — коефіцієнт опору кочення,

Gзм - вага зчіпки

R3м= 0,2 х 9,1 = 182 кН

rі - додатковий опір, який виникає при русі на підйомах, кнGм - вага машини, кН

Вк - конструктивна ширина захвату, м

і — величина підйому, %

Визначаємо кількість машин в агрегаті(приймаємо 2 культиватори)

(приймаємо 2 культиватори)

Визначаємо тяговий опір агрегату

RІІ Arp=(K+R) х BK х nK+R34

RІІArp =(2,5+0,097) х 4 х 2+1,82=22,59 кН

RІІІАГР =(2,5+0,097) х 4 х 2+1,82=22,59 кН

Визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля

W3М = 0,1х Bр х Vр х Тр

Bp - робоча ширина захвату

Вр = Вк х ?

Вр - конструктивна ширина захвату, м

? - коефіцієнт використання ширини захвату

Вр = 8 х 0,46=7,68 м
Vр- робоча швидкість км/годТр - робочий час зміни, год

Тр = Тзм?

Тзм — тривалість зміни, год

?- коефіцієнт використання

Tp=7 х 0,8=5.6 год

= 0,1 • 7,68 • 8,7 • 5,6 = 37,42 га/зм

= 0,1 • 7,68 • 9,9 • 5,6 = 42,57 га/зм

Визначаємо витрату палива на 1 га культиваціїде Qзм - витрата палива за зміну

Qзм = Qp • Тр+ Qx • Тх + Q 3 • Т3

де Qp, Qx Q3 - відповідно витрата палива за годину при виконанні роботи, холостому русі, на зупинках з працюючим двигуном, кг/год.

тр, Тх Т3 - відповідно час роботи, час холостих рухів, час зупинок з працюючим двигуном.

Qзм = 26 х 5,6+16 х 0,7+4 х 0.7=154 кг/зм

Аналізуючи виконанні розрахунки робимо висновок, що на передпосівній культивації ефективніше використовувати агрегат складі трактора Т-150 зчіпки С-11У і двох культиваторів КПС-4- на третій передачі трактора.

Розрахунок рівня механізації при запропонованій системі машин.

Рівень механізації вирощування і збирання визначаємо за формулою

(16)

де М - рівень механізації, %

vmex - об'єм робіт, виконаний механізмами, ум.га

vпов - повний об'єм робіт, ум.гаВизначаємо щільність робіт при вирощуванні і збиранніде Fn — посівна площа


  1   2


Дипломна робота
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации