Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи - файл n1.doc

приобрести
Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи
скачать (1099.3 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc530kb.03.10.2003 22:14скачать
n2.doc34kb.21.12.2002 12:22скачать
n3.doc372kb.22.12.2002 07:56скачать
n4.doc304kb.22.12.2002 08:08скачать
n5.doc764kb.22.12.2002 08:31скачать
n6.doc738kb.22.12.2002 08:33скачать
n7.doc742kb.22.12.2002 09:17скачать
n8.doc718kb.21.12.2002 15:13скачать
n9.doc657kb.21.12.2002 16:53скачать
n10.doc233kb.21.12.2002 16:59скачать
n11.doc29kb.21.12.2002 17:02скачать
n12.doc20kb.21.12.2002 17:04скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний гірничий університет

В.О. Салов

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівДніпропетровськ

2002

УДК 374.14

В.О. Салов. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник.– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. – 183 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 12.11.2001 р. № 14/18.2-1633).

Подано характеристики вищої освіти, розглянуті питання управління навчально-методичною діяльністю вищого навчального закладу, проектування педагогічної системи, організації навчального процесу, технології підготовки фахівців з вищою освітою.

Матеріал навчального посібника спирається на праці визнаних фахівців з проблем вищої школи Володимира Петренка (Україна), Віктора Безпалька (Росія), Адольфа Мелецинека (Австрія). Посібник враховує положення Закону України “Про вищу освіту” та інших нормативних актів, висвітлює досвід НГУ у сфері планування та організації навчального процесу, впровадження новітніх технологій вищої школи.

Навчальний посібник призначений для магістрів, які вивчають освітні технології вищої школи. Може бути корисним викладачам, що працюють на первинних посадах вищих навчальних закладів.
Іл. 21. Табл. 14. Біліогр. 10: назв.

Рецензенти:
Науково-методична комісія з гірництва Міністерства освіти і науки України.
П.П. Бачинський, доктор медичних наук, професор (Дніпропетровський національний університет, завідувач кафедри математичного моделювання та фізико-хімічних методів дослідження в медицині);
В.О. Кузнєцов, канд. техн. наук, доцент (Державна інспекція навчальних закладів, начальник управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів);

 В.О. Салов, 2002

 Національний гірничий університет, 2002

Зміст

ПЕРЕДМОВА ...........................................................................................................

5


1.

Загальна характеристика вищої освіти..................................................................

8
1.1. Вища освіта..................................................................................................

8
1.2. Вищий навчальний заклад……………………….……….……………………

13
1.3. Концепція освітньої діяльності вищого навчального закладу .................

19
1.4. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів,

спеціальностей та вищих навчальних закладів.........................................


23
1.5. Суб’єкти навчально-виховного процесу………..........................................

25
1.6. Педагогічні та науково-педагогічні працівники…..............…….….……….

28
1.7. Підсумки……………………………………....................…………….…………

30
1.8. Завдання до самоконтролю…….................................................................

31

2.

Управління навчально-методичною діяльністтю

вищого навчального закладу ………............................................…....……..……..


33
2.1. Загальні принципи управління вищим навчальним закладом..................

33
2.2. Адаптація управління вищими навчальними закладами

до сучасних умов…......................................................................................


36
2.3. Функції навчально-методичного управління НГУ.…………………....….…

39
2.4. Завдання підрозділів навчально-методичного управління НГУ...............

39
2.5. Структура, склад і завдання методичної ради НГУ.......……….........…….

43
2.6. Оцінка якості роботи викладачів………………………………….….....…….

45
2.7. Оцінка якості роботи кафедр………………………………………..…..……..

46
2.8. Підсумки.……………………………………………………………….…….……

47
2.9. Завдання до самоконтролю………………………………………………...….

48

3.

Технології проектування педагогічного процесу……......…...................................

49
3.1. Зміст освіти…………………………………………………………..……..…….

51
3.1.1. Технологія проектування змісту освіти...........................................

54
3.1.2. Приклад освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.........

60
3.2. Зміст навчання………………………….…………………...........……..………

64
3.2.1. Технологія проектування змісту навчання.....................................

65
3.2.2. Програма дисципліни.......................................................................

74
3.3. Діагностика якості підготовки….…………….……………….…….................

85
3.3.1. Педагогічні тести досягнень............................................................

85
3.3.2. Комплексні кваліфікаційні завдання...............................................

91
3.3.3. Кваліфікаційні роботи ......................................................................

94
3.3.4. Критерії оцінки результатів виконання студентами тестів,

завдань та кваліфікаційних робіт...................................................


97
3.4. Підсумки ……………………………….………..............................................

102
3.5. Завдання до самоконтролю …..................…….…………….....…………..

103

4.

Організація навчального процесу ......................................................………….....

105
4.1. Форми реалізації освітньо-професійних програм

підготовки фахівців…………….……….........................................................


107
4.4.1. Навчальні заняття............................................................................

107
4.1.2. Індивідуальні завдання....................................................................

110
4.1.3. Самостійна робота студентів..........................................................

111
4.1.4. Практична підготовка.......................................................................

112
4.1.5. Контрольні заходи............................................................................

112
4.2. Навчальний час студента…………............………………………….….…….

118
4.3. Робочий час викладача………………………………………………..….…….

119
4.4. Навчальний план……………………....……………………………….….…….

120
4.5. Науково-методичне забезпечення навчального процесу….........….……

129
4.5.1. Навчальні книги...............................................................................

130
4.5.2. Інформаційні технології дистанційного навчання..........................

134
4.6. Підсумки……………………………………….……....................................…..

135
4.7. Завдання до самоконтролю……………………………..…...……….……….

136

5.

Технології навчання..………………………………......……………................…........

138
5.1. Психологічні та соціологічні аспекти викладання..….....................………

138
5.2. Технологія реалізації програм дисциплін…….……......................………..

143
5.2.1. Організація та керування пізнавальною діяльністю студентів…..

144
5.2.2. Планування навчальних занять………………………………………

153
5.3. Техніка викладання………….….…………..............................................…..

160
5.3.1. Мовна комунікація...........................................................................

160
5.3.2. Немовна комунікація.......................................................................

162
5.3.3. Підготовка та проведення лекції.....................................................

164
5.3.4. Стиль керівництва студентами......................................................

165
5.4. Технічні засоби навчання…………….……….………...........................……

166
5.5. Підсумки..……………………………………………….…….......………………

173
5.6. Завдання до самоконтролю…………………………................................….

176
ПІСЛЯМОВА………………………………….......................…..……..........................

177
Бібліографічний список……………………………...……..………………..………….

183


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации