Локальний кошторис на Багатоповерховий житловий будинок - файл n1.rtf

приобрести
Локальний кошторис на Багатоповерховий житловий будинок
скачать (80.5 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.rtf1124kb.28.12.2010 00:38скачать
n2.ims

n1.rtf

1   2   3   4
Всього по роздiлу 8, грн.

7944792
Роздiл 9. Зовнішнє опорядження42

Е11-19-1

Улаштування асфальтобетонної підмостки

товщиною 25 мм

100м2

2,1434

2542,01

629,28

33,31

13,24

5449

1349

71

28

48,11

1,06

103

2

43

Е27-32-1

Улаштування бруківки з колотого і булижного

каменю товщиною 14 см з ущільненням при

трьох проходах котка

1000м2

6,2238

29966,63

10771,02

54,12

18,96

186506

67037

337

118

833,67

1,05

5189

7

44

Р12-50-6

Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з

риштувань з підготовленням поверхні

100м2

336,2

555,34

221,28

14,20

8,16

186705

74394

4774

2743

16,70

0,68

5615

228Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн.

378660

142780

5182

2889
10907

237в тому числi:


вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

230698всього заробiтна плата, грн.

145669Загальновиробничi витрати, грн.

118375трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

1057заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

23003_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Всього по роздiлу 9, грн.

497035Разом прямі витрати по надземнiй частинi, грн.

14231717

1519230

400052

162773
114115

11871в тому числi:


вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

12312435всього заробiтна плата, грн.

1682003Загальновиробничi витрати, грн.

1431391трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

14129заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

307562_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Всього по надземнiй частинi, грн.

15663108Разом прямі витрати по кошторису, грн.

17177639

1670441

507382

201537
126465

14289в тому числi:


вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

14999816всього заробiтна плата, грн.

1871978Загальновиробничi витрати, грн.

1599122трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

15854заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

345109_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Прямі витрати будiвельних робiт , грн.

17177639в тому числі:


вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

14999816заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

1670441заробітна плата в експлуатації машин, грн.

201537Загальновиробничi витрати, грн.

1599122трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

15854заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

345109Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.

18776761кошторисна трудомісткість, люд.-год.

156608кошторисна заробітна плата, грн.

2217087_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Всього по кошторису, грн.

18776761


Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

156608

Кошторисна заробiтна плата, грн.

2217087
ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.14
Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд виробничого та

допомiжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом) (3,1

%)

582080

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.2.10
Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод (1,

3Х0,9)%

226498

ДБН Д.1.1-1-2000

Додаток Б п.49
Утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2,5 %)

489633

ДБН Д.1.1-1-2000

Додаток Б п.55
Кошторисна вартiсть проектних робiт

415209

Пост. Кабміна

України від

05.04.06 №427
Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної

документацiї (К=1,1)

30340

ДБН Д.1.1.1-2000

п.3.1.18
Кошторисний прибуток

1307568

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.18.4
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

301617

ДБН Д.1.1-1-2000

п 3.1.19
Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва

738739

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.20
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами

-


Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не

врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ)

у тому числi:

617325

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.22
- Вiдрахування коштiв на фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення

сiльських пожежних команд у сiльських населених пунктах, де немає пiдроздiлiв

державної пожежної охорони

615616

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.22
- Комунальний податок

1709
Разом по кошторису:

23485770
Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)

4697154
Всього по кошторису

28182924


Зворотнi суми

у тому числi:

87312


- вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %)

87312


Директор (або головний iнженер)

проектної органiзацiї


___________________________

.

Головний iнженер проекту

___________________________

Начальник вiддiлу

___________________________
Узгоджено:

Замовник _______________________________________________________________________________________________________________1   2   3   4


Всього по роздiлу 8, грн
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации