Курсовий проект - Техкарта на земляні роботи - файл ????????? ??????.docx

приобрести
Курсовий проект - Техкарта на земляні роботи
скачать (434.5 kb.)
Доступные файлы (6):
????? ????.dwg
??????1.bak
??????1.dwg
??????1111.bak
????????? ??????.docx78kb.07.05.2010 09:23скачать
n6.log

????????? ??????.docx
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький політехнічний коледж»

Пояснююча записка

До курсового проекту №1

З дисципліни

«Технологія і організація будівельного виробництва»

Спеціальність 5.092110

На тему:

«технологічна карта на виконання земляних робіт під будівництво дитячого будинку на 90 місць»

Підготував: Китар Андрій

Перевірила: Луговська Н. Т.

Чернівці, 2010р

Зміст

Вступ

1. Характеристика умов будівництва 4

2. Методи виконання робіт 4

3. Визначення обсягів робіт 5

4. Визначення витрат праці 6

5. Визначення техніко-економічних показників 7

6. Вказівки з техніки безпеки 8

Перелік використаної літератури 10

Вступ

Земляні́ робо́ти (застаріле українське — грабарство) — комплекс робіт (заходів), пов'язаних з вийманням (розробленням), переміщенням і укладанням (в разі потреби — з розрівнюванням та ущільнюванням) ґрунту у відвал або інше визначене місце; один з видів будівельних робіт.

Розрізняють земляні роботи:

підготовчі — полягають у розчищуванні майданчиків від чагарів, лісу, викорчовуванні пнів, зниженні рівня грунтових вод, осушуванні ділянки, розпушуванні твердих, мерзлих і скельних ґрунтів.

основні — будування постійних (наприклад, земляних гребель, дамб, каналів, земляного полотна шляхів) і тимчасових (котлованів, траншей, перемичок та інших) земляних споруд, планування будівельних майданчиків, підготовка основ будинків і споруд (наприклад, закріплення і/або ущільнення грунтів), а також видалення земляних мас при розкритті родовищ корисних копалин. Земляні роботи поділяють також на відкриті (на поверхні землі), підземні й підводні, що їх виконуть в залежності від властивостей ґрунту механічним, гідромеханічним, вибуховим (підривні роботи), комбінованим (наприклад, механічним і гідромеханічним) та іншими способами.

З розвитком механізації більшість земляних робіт нині виконуються за допомогою машин.

Так, вдаючись до механічного (найпоширенішого) способу, застосовують землерийні і землерийно-транспорті машини (екскаватори, бульдозери, грейдери, грейдери-елеватори, канавокопачі, скрепери, струги). Для транспортування ґрунту застосовують самоскиди, автомобільні поїзди, саморозвантажувальні вагони (думпкари, гондоли), стрічкові конвейєри. Обсяг земельних робіт визначають за креслениками земляних споруд, натурними замірами в процесі їх виконання.

Змн.

Лист

документу

Підпис

Дата

Аркуш

4

КП№1 5.092110 431 2010

Розробив

Китар А

Перевірила

Луговська Н. Т.

Консультант

Федоренк


Н.Кантроль

Технологічна карта на земляні роботи дитячого будинку на 90 місць


Літ.

Акрушів

10

МОНУ ДВНЗ ЧПК

1 Коротка характеристика умов будівництва.

Будівництво цеху по виготовленню молочних продуктів в Волинській області, в центрі селища Ківерці вестиметься підрядним методом. Місто відноситься до району з низькою сейсмічністю до 6 балів.

Ділянка будівництва розташована в центрі міста. Рельєф місцевості спокійний.

Ґрунтові води в період вишукувань не зустрінуті.

Роботи передбачається вести комплексним механізованим методом. Будівельний майданчик запроектовано в житловій зоні міста. Дозвіл на підключення до існуючих мереж водопостачання та електропостачання видається спеціальними державними службами міста.

Перевезення здійснюється автомобільним транспортом. Забезпечення будівництва водою від проектуємих мереж водопроводу. Вода для пожежегасіння від пожежних гідрантів. Стік каналізації-у вигріб.

В якості джерела електроенергії приймається трансформаторна підстанція.

2 Визначення методів виконання робіт

Земляні роботи:

До початку будівельних робіт виконується планування поверхні ґрунту та зрізання родючого шару бульдозером ДЗ-18 на всій ділянці будівництва. Розробка котловану та траншей під фундаменти будівлі виконується екскаватором Е-504, обладнаним зворотною лопатою. Грунт, що не підлягає зворотній засипці, вивозиться автосамоскидами. Після розробки дно котловану зачищається вручну.

Зворотна засипка пазух фундаментів та ущільнення ґрунту виконується після монтажу елементів нульового циклу.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

КП№1 5.092110 431 2010

3 Відомість визначення

номенклатури та об’ємів робіт

Табл .№ 1

Найменування робіт

Ескізи, схеми, формули,розрахунки

Од. вим.

Кільк.

2

3

4

5


1.1 Попереднє планування ґрунтум2

1000м2

4,53

1.2 Зрізка родючого шару ґрунту

Зрізується по всій площі глибиною Н=0.20м

м3


1000м3

0,906

1.3 Розробка котловану екскаваторомА=32,8+1,6+0,8=35,2м

В=47,1+1,6+0,8=49,5м

С=35,2+1,8*2=38,8м

Д=49,5+1,8*2=53,1м

;1000м3

2,85

1.4 Доробка ґрунту (вручну)

м3

м3

296,4

1.5 Зворотня засипка ґрунту (бульдозером)

Vзз=(Vкот-Vфр

Кр=1,14…1,28Vзз=(2848,78-761,76)*1,2=2504,424

м3

2504,424

1.6 Зворотня засипка ґрунту (вручну)

Vззб=Vззб*0,06

Vззб=2504,424*0,06=266,82

м3

266,82

1.7 Ущільнення ґрунту

м2

507,84


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

КП№1 5.092110 431 2010

4 Відомість підрахунку витрат праці

Табл.№25 Техніко – економічне обґрунтування

технологічної карти

Економічність прийнятого вирішення при розробці технологічної карти визначається наступними техніко – економічними показниками:

1. Обсяг робіт прийнятий для головного будівельного процесу, наприклад V (м3)

?v =318,827м3

2. Тривалість процесів установлюється за графіком їхнього виконання (год).

64 год. 8 днів

3. Трудомісткість (Т люд. дн.) всього обсягу робіт визначається сумарними витратами праці: у графі „нормативні” (Тн) – по калькуляції, а в графі „прийняті” (Тп) – по графіку виробництва робіт.

Тн = 220,328 л.год. Тп = 212 л.год.

  1. Трудомісткість на одиницю виміру розраховується шляхом поділу сумарної трудоємкості (люд.дн) на об’єм робіт, тобто нормативна Тн/V (люд.дн/мі), а прийнята – Тп/V.

Тн/V = 0,691люд.дн/мі Тп/V = 0,6649 люд.дн/мі

5. Виробіток на одного робітника в зміну в натуральному вираженні визначається відношенням обсягу робіт до сумарної трудомісткості, тобто нормативна - V/Тн, а прийнята – Тп/V (мі/люд.дн).

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

КП№2 5.092110 431 2010
V/Тн =1,447 мі/люд.дн Тп/V = 1,5039мі/люд.дн

6. Нормативна продуктивність праці приймається за 100%, а прийнята визначається по зростанню виробітку: відношення нормативного виробітку до прийнятого помноженого на 100%.

1,5039/1,447 * 100% = 104%
Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

КП№1 5.092110 431 2010

6 Заходи по охороні праці

Для забезпечення нормальних умов праці під час будівельно-монтажних робіт необхідно чітко дотримуватись правил техніки безпеки. Для цього проводять попередні інструктажі, забезпечують освітлення робочого місця, влаштовують огородження небезпечної зони дії механізмів.

Площадки для складування повинні мати ухил в межах 2-5 градусів для відводу води і підсипку із щебеня чи гравію товщиною 5-10см.

Токсичні матеріали і речовини, балони з газом зберігають в окремих закритих приміщеннях віддалених від їдальні.

Заборонено використовувати в якості заземлення тимчасові водопроводи.

Всі роботи повинні виконуватись в технологічній послідовності, кваліфікованими робітниками, які оснащені спецодягом, механізмами, пасами безпеки та елементами кріплення.

Для забезпечення пожежної безпеки на будівельному майданчику повинні влаштовуватись пожежні гідранти та обов’язково пожежні щити.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

КП№1 5.092110 431 2010

Заходи з охорони оточуючого середовища

В сучасному будівництві велику роль слід приділяти охороні навколишнього середовища.

Забороняється використовувати дерева для підвішування кабелів та прожекторів;

Забороняється закопування в грунт будівельних відходів та спалювання їх на будівельному майданчику;

Всі відходи та непотрібні рештки матеріалів слід викидати у спеціально відведені для цього місця.

Необхідно забезпечити механізовану заправку машин паливно-мастильними матеріалами і збір відпрацьованого мастила для регенерації.

По закінченні будівництва проводити благоустрій території, рекультивацію розробленого ґрунту, відновлення рослинного шару ґрунту і рослинного покриву.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

КП№1 5.092110 431 2010

Використана література:
1. А. Ф. Гаєвой, С. А. Усик „Курсове і дипломне проектування”

- М. Стройиздат 1981 р.

2. Н. Н. Данилов, С. Н. Булгаков, М. П. Зимин „Технология и

организация строительного производства” - М. Стройиздат 1988 р.

3. СНиП ІІІ – 15 – 76 табл. 2, 4, пп.. 2. 16,2.20

4. В.П. Станевский, В.Г. Моисеенко „Строительние крани

справочник” - Будівельник 1984 р.

5. В.М. Федик „Основи охорони праці” – м. Чернівці 2000 рік

6. Іщенко І І технологія камяних і монтажних робіт вища школа к 1991

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации