Курсовий проект - Техкарта на монтаж каркасу - файл ???????.docx

приобрести
Курсовий проект - Техкарта на монтаж каркасу
скачать (223.3 kb.)
Доступные файлы (2):
???????.docx71kb.23.05.2010 12:26скачать
???????? ??????.dwg

???????.docx

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький політехнічний коледж»

Пояснююча записка

До курсового проекту

з дисципліни «Технологія і організація

будівельного виробництва»

на тему:

«Розроблення технологічної карти

на цегляну кладку швейної фабрики»

Підготував:

Перевірив:

Чернівці 2010

Зміст

Вступ 4

 1. Характеристика умов будівництва 5

 2. Відомість підрахунку обсягів робіт 5

 3. Відомість підрахунку витрат праці 5

 4. Вибір монтажного механізму 6

 5. Розрахунок ТЕП по технологічній карті 12

Список використаної літератури 13

Вступ

Сучасні цегляні будинки поєднують у собі монолітні (зведені з окремих цеглин стіни і перегородки) та збірні залізобетонні деталі сходів, перекриттів, перемичок і т.д.

Тому комплексний процес зведення цегляних будинків поділяється на процеси зведення вертикальних конструкцій із цегли та монтажний процес збірних деталей.

Цегляні будинки можуть складатися в плані з однієї, двох або більше секцій.

За захватку під час зведення цегляних будинків приймають одну секцію в межах поверху.

Залежно від кількості захваток у ПВР розробляють технологію зведення такого будинку.

Будинки із цегли зводять переважно з повздовжніми несучими зовнішніми і внутрішніми стінами.

Поперечні стіни в таких будинках влаштовують тільки у сходових клітках, де мають проходити димові та вентиляційні канали, а також у проміжках між ними для надання більшої стійкості повздовжнім стінам і будинку в цілому.

Цегляні будинки зводять спеціалізованими або комплексними бригадами.

Спеціалізовані бригади виконують тільки кладку (муляри) або тільки монтаж (монтажники), переходячи із захватки на захватку.

Комплексні бригади, які складаються з мулярів-монтажників, переходять на суміжну захватку тільки після виконання кладки та монтажу збірних конструкцій.

 1. Загальна характеристика об’єкту

Споруда «швейна фабрика» запроектована для будівництва в місті Одеса. Одеса це район зі звичайними геологічними умовами.

Будівництво передбачається вести господарським способом. База організації підрядна.

Будівельні матеріали передбачається від виробника будівельних матеріалів і доставляються автотранспортом виробника.

Бетон змішується на будівельному майданчику бетонозмішувальною станцією марки СБ-119-1.

Місцеві матеріали доставляються за 2-5 днів до початку робіт. На будівельні матеріали передбачають відкриті та закриті склади.

Зведення будівлі передбачається в весняно-літній період.

Всі інженерні комунікації підключаються від існуючих мереж.

 1. Відомість підрахунку обсягів робіт

Таблиця 1

Найменування робіт

Ескізи, формули, схеми, підрахунки

Одиниці виміру

Кількість

Цегляна кладка стін товщ. 380мм

V380=(Sст-Sотв)Ч0,38=(1797,876-400,04)Ч0,38

м3

513,177

Цегляна кладка стін товщ. 250мм

V250=(Sст-Sотв)Ч0,25=(11412,136-102,8)Ч0,25

м3

327,334

Цегляна кладка перегородок товщ. 120мм

S=Sст-Sотв=76,972-12

м2§

64,97

 1. Відомість підрахунку витрат праці

Таблиця №2 1. Вибір монтажного механізму

  1. Аналітичним методом

Монтажний механізм вибирається в залежності від габаритів будинку, маси і розмірів монтуючих елементів, об’єму робіт, умов будівництва, наявності електроенергії.

Вибираємо самохідний кран.

Q= Q1 + Q2

де Q1 - вага елемента

Q2 –вага оснащення

Hкр = h0 +h3 + hе + hc + hп

де h0- перевищення опори монтуємого елементу над рівнем стоянки крану

h3 - запас по висоті (мінімум 0,5м)

hе - висота елемента в монтуємому положенні

hc – висота строповки

hп – висота поліспаста у стягнутому положенні

l=(e+c+d) (Hкр+hc) / (hc+hp) + а

де е – половина товщини стріли на рівні верху монтуємого елементу

с – відстань від стріли до краю монтуємого елементу

d – відстань від центру ваги монтуємого елементу до його крайньої точки зі сторони стріли

Найменша необхідна довжина стріли

Lст =

Розрахунок піддону з цеглою:

Q1=3.8*400=1520кг=1,52 т

Q2=967,8кг=0,967 т

Q= 1,52+0,967=2,487 Т

Hкр = 7,800+0,5+5,0+1,5=14,8м

l=(0,5+0,7+0,6)*(14,8-1,5)/(5,0+1,5)+1,5=1,*13,3/6,5+1,5=5,2м

Lст = = 13,8 м

Розрахунок бадді з розчином:

Q=0,54+0,93=1,47т

Hкр = 7,800+0,5+2,3+1,5+1,5=13,6

l=(0,2+0,9+0,4)*(13,6-1,5)/(1,5+1,5)+1,5=1,5*12,1/3+1,5=9,07м

Lст = =14,27 м

Монтажна відомість

Таблиця №3


Найменування

Вантажопіж’ємність Q т

Висота крюка Hкр м

Виліт стріли L

Найменший виліт стріли

Піддон з цеглою

2,487

14,8

13,8

5,2

Баддя з розчином

1,47

13,6

14,27

9,07

Згідно розрахунків вибираємо два крани:

МКА-10М СМК-10

Найменший виліт стріли 7,5м 5,3м

Довжина стріли 18м 16м

Вантажопід’ємність 3-0,5т 5-0,8т

Висота підйому 18м 16,5м

  1. Техніко – економічне порівняння

Оцінка і порівняння варіантів при виборі кранів проводиться по собівартості монтажних робіт і розраховується за такими формулами:

См-ч = МА/820*Д*Т + (Мд+Стр)/Д0 + Р + В + Э + Сс + З

М – інвентарно – розрахункова вартість машини

А – амортазиційні відрахування.

Д – кількість днів роботи машини в рік.

Т – Кількість змін роботи машини за добу.

Мд – вартість мантажа і демонтажа крана.

Стр – вартість транспортування крана з одного об’єкта на інший.

Д0 – кількість годин роботи машини на данному об’єкті.

Р – затрати на технічне обслуговування і ремонти.

В – затрати на експлуатацію допоміжного обладнання.

Э – затрати на енергоматеріали.

Сс – затрати на змазочні матеріали

З – заробітня плата машиніста і помічника.

Эр = nCм-см + Зр + Нр

Cм-см – вартість машино - зміни крана.

n – число змін роботи.

Зр – заробітна плата робочих, які приймали участь в ручних механізованих роботах.

Нр – накладні витрати, приймаються в розмірі 10 – 15% від загальної суми всіх інших витрат.

С = Эр/V

Эр – експлуатаційні витрати на виконання заданого об’єму робіт.

V – об’єм робіт.

Кран МКА-10М

См-г = 19790Ч3064,6/820Ч234Ч2+4,84/600+19,96=178 крб.

Эр = 2048+3620+380,8=4189крб

C = 4189/923,481=4,536крб/т

Кран СМК-10

См-ч =16690Ч2584,2/820Ч234Ч2+4,84/600+19,46=131,85крб

Эр = 2109,6+3620+572,96=6302,56крб

C = 6302,56/923,48=6,82

З розрахунків приймаємо кран МКА-10М, оскільки він економічніший.

  1. Графічний метод


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5.092110 431група 2010р

Техніко – економічне обґрунтування

технологічної карти

Економічність прийнятого вирішення при розробці технологічної карти визначається наступними техніко – економічними показниками:

1. Обсяг робіт прийнятий для головного будівельного процесу, наприклад V (шт).

?v = 923,481

2. Тривалість процесів установлюється за графіком їхнього виконання (год).

75днів

3. Трудомісткість (Т люд. дн.) всього обсягу робіт визначається сумарними витратами праці: у графі „нормативні” (Тн) – по калькуляції, а в графі „прийняті” (Тп) – по графіку виробництва робіт.

?Тн=9643,2л.г. ?Тпр=8196л.г.

?Тн=363,2м.г. ?Тпр=308м.г.

4. Продуктивність праці

Пн.р.-100%

Пп.р.=?Тн/?ТпЧ100%=117,65%

5. трудоємкість на одиницю виміру

?Тн/М=10,44л/т

?Тп/М=8,87л.т.

6. Виробіток бригади в зміну

V/?Тн=0,09т V/?Тп=0,11т

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5.092110 431група 2010р

Використана література:

 1. А. Ф. Гаєвой, С. А. Усик „Курсове і дипломне проектування” - М. Стройиздат 1981 р.

2. Н. Н. Данилов, С. Н. Булгаков, М. П. Зимин „Технология и организация строительного производства” - М. Стройиздат 1988 р.

3. ЕНиР – на виконання робіт по технологічній карті

4. В.П. Станевский, В.Г. Моисеенко „Строительние крани

справочник” - Будівельник 1984 р.

Міністерство освіти і науки України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации