Экзаменационные тестовые вопросы по дисциплине - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации - 1 (на казахском языке) - файл n1.doc

приобрести
Экзаменационные тестовые вопросы по дисциплине - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации - 1 (на казахском языке)
скачать (47.1 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc490kb.03.01.2009 03:12скачать

n1.doc

  1   2   3
ОРЭТ-1 емтихан


1 Электрониканың халық шаруашылығындағы қолданылатың саласы...

А Медицина

В Космос

С Ауыл шаруашылығы

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
2 Бірінші электрондық құрылғылардың пайда болған уақыты...

А ХХ ғасыр бірінші ширегінен ХХІ ғасырға дейін

В ХІ ғасыр

С ХІХ ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың ортасы+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
3 Бірінші электрондық құрылғылар төмендегідей болды...

А Жартылай өткізгішті

В Кіші ИМС-лы

С Орта ИМС-лы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
4 Жартылай өткізгіш аспаптарға жатпайтын аспапты атаңыз

А Электрондық шам+

В ИМС

С Операциялық күшейткіш

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
5 Жартылай өткізгіш аспаптардың қазіргі таңдағы түрін атаңыз

А Электрондық шам

В ИМС+

С Операциялық күшейткіш

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
6 ИМС-ды құрудағы базалық жартылай өткізгіш аспапты атаңыз

А Электрондық шам

В ИМС

С Операциялық күшейткіш

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
7 ХХ-ғасырдың ортасынан бастап дамыған электрондық элементті атаңыз

А Электрондық шам

В ИМС

С Операциялық күшейткіш+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
8 Тиристор-төмендегі электронды аспаптар қатарына жатады

А Электронды шамдар

В Кіші ИМС-лар

С Орта ИМС-лар

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
9 Транзистор-төмендегі электронды аспаптар қатарына жатады

А Электронды шамдар

В Кіші ИМС-лар

С Орта ИМС-лар

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
10 Пентод- төмендегі электронды аспаптар қатарына жатады

А Электронды шамдар+

В Кіші ИМС-лар

С Орта ИМС-лар

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
11 ТТЛ-төмендегі электронды аспаптар қатарына жатады

А Электронды шамдар

В Кіші ИМС-лар

С Орта ИМС-лар+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
12 КМОП-төмендегі электронды аспаптар қатарына жатады

А Электронды шамдар

В Кіші ИМС-лар

С Орта ИМС-лар+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
13 ИМС-лар қай елде және қашан ойлап шығарылды?

А 1960 ж ҚСРО

В 1959 ж АҚШ+

С Жапонияда, 1959-1960 ж

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
14 Қазіргі таңдағы өте үлкен ИМС-ғы транзисторлар мен басқа элементтердің саны төмендегідей

А 10*100 дейін

В 100*10000 дейін

С 1000*10000 дейін

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
15 Кіші ИМС-ғы транзисторлар мен басқа элементтердің саны төмендегідей

А 10*100 дейін+

В 100*10000 дейін

С 1000*10000 дейін

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
16 Орта ИМС-ғы транзисторлар мен басқа элементтердің саны төмендегідей

А 10*100 дейін

В 100*10000 дейін+

С 1000*10000 дейін

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
17 Үлкен ИМС-ғы транзисторлар мен басқа элементтердің саны төмендегідей

А 10*100 дейін

В 100*10000 дейін

С 1000*10000 дейін +

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
18 Электр энергиясын түрлендіруге атсалысатын электронды аспап

А Транзистор

В Диод

С Тиристор

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
19 Сигналды күшейту, сәуленің қуатын генерациялау, цифрлы ақпаратты өңдеуге қатысатын аспаптарға төмендегі жатады

А Жабдықтар мен аспаптар

В Электронды аспаптар+

С Байланыс жолдары

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
20 Электронды аспаптардың ішінде дамуы қарқынды аспапты атаңыз

А Электронды шамдар

В транзисторлар

С ИМС-лар +

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
21 р-п өтілімдерін жасаудағы негізгі технологиялық үрдістердің түрін атаңыз

А Диффузия әдісі

В Фотолитография

С Бақылау әдісі

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
22 р-п өтілімдерін жасаудағы негізгі технологиялық үрдістердің түрін атаңыз

А Эпитаксильды өсіру әдісі

В Ионды жалату

С Тотықты бүрку

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
23 Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру үрдісіне қатысатын электронды аспап

А Стабилитрон

В ИМС

С Транзистор

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
24 Токтың бірнеше рет өзгеруіне қарамай, кернеудің тұрақтылығын қамтамасыз ететін аспап

А Стабилитрон+

В ИМС

С Транзистор

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
25 Түзеткіш диодтардың тіке бағыттағы кедергісін атаңыз

А Өте аз +

В кОм көлемінде

С МОм көлемінде

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
26 Түзеткіш диодтардың өз-бойынан тіке бағытта қандай токты өткізе алады?

А Өте-аз

В 0,1*100 А дейін

С 10*100 А дейін

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
27 Өндірістен кремний стабилитрондары төмендегі U тұрақтандыруға арналып шығарылады

А 0,1*0,5 В

В 0,5*5 В

С 5*400 В

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
28 p және п-типті өтілімнен басқа жартылай өткізгіш пенен металл арасындағы өтілімді қолданатын диод түрін атаңыз

А Түзеткіш

В Стабилитрон

С Варикап +

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
29 Шоттки диодында түзеткіш өтілімі кремний пластинасына ваккумдық бүрку әдісімен жағылған жұқа қабықтан тұрады. Бұл қабық қандай металдан жасалады?

А Алтыннан

В Күмістен

С Алюминийден

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
30 Шоттки диодында түзеткіш өтілімі кремний пластинасына ваккумдық бүрку әдісімен жағылған жұқа қабықтан тұрады. Бұл қабық қандай металдан жасалады?

А Мобильденнен

В Алтыннан

С Алюминийден

Д А, С

Е В, С
31 Жұмыс істеу принципі жабық тұрған р-n ауысуының барерлік сыйымдылығының құбылысына сай жасалған диод түрлі атаңыз...

А Шоттки

В Түзеткіш

С Варикап

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ

32 Варикап қолданылатын РЭ және Т саласына атаңыз ...

А Радиоаппаратуралардағы тербелмелі контурлардың электрлік баптау сигналдары+

В Мультиплекс және демультиплекс жасау

С Сигналды бір түрден екінші түрге түрлендіру үшін

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
33 Жарық диодтары қандай материалдар негізінде жасалады?

А Кремний

В Германий

С Галий-арсенид

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
34 р-n ауысымына оптикалық сәуле әсері арқылы жұмыс істейтін диодты қалай атаймыз?

А Жарық диоды

В Фотодиод

С Стабилитрон

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
35 Қай диодтар жұп ретінде қолданылады?

А Жарық диоды

В Стабилитрон

С Фото диод

Д А, С+

Е В, С
36 Радиоэлектронды аппаратураларда бөгелулердің негізгі тасушы болып төмендегі саналады:

А Күшейту элементтері

В Корпусы+

С Негізгі элементтері

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
37 Биполярлы транзисторды келесі сұлба бойынша қосуға болады:

А Жалпы бекітпе арқылы

В Жалпы бастау арқылы

С Жалпы құйма арқылы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
38 Өрісті транзисторды келесі сұлба бойынша қосуға болады:

А Жалпы бекітпе арқылы

В Жалпы бастау арқылы

С Жалпы құйма арқылы

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
39 Ток бойынша күшейту коэффициенті К іу=1, сондықтан биполярлы транзистордың осылай қосылуы кең қолданыс таппаған. Транзистор қай схема бойынша қосылған?

А Жалпы бекітпе арқылы

В Жалпы бастау арқылы

С Жалпы құйма арқылы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
40 Ток бойынша күшейту коэффициенті К іу=50, сондықтан биполярлы транзистордың осылай қосылуы кең қолданыс таппаған. Транзистор қай схема бойынша қосылған?

А Жалпы бекітпе арқылы

В Жалпы бастау арқылы

С Жалпы құйма арқылы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
41 Электронды аспап деп.....................

А Ваккумдегі электрондардың қозғалысымен пайда болатын тогы бар аспап

В Газдағы электрондардың қозғалысымен пайда болатын тогы бар аспап

С Жартылай өткізгіштегі электрондардың қозғалысымен пайда болатын тогы бар аспап

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
42 Микросхемалардың пайда болған уақыты

А ХХ-ғасырдың 1-ші жартысы

В ХХ-ғасырдың соңғы декадасы

С ХХІ-ғасыр

Д ХІХ-ғасыр

Е ХХ-ғасырдың 2-ші жартысы+
43 Микросхемалар мен жартылай өткізгіштер келесі есептерді шешуге қатысады.................

А Энергияны түрлендіру

В Сигналдарды күшейту

С Цифрлы ақпаратты өңдеу

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ

44 Жартылай өткізгіштік диодтың р-облысы....................

А Катоды деп аталады

В Анодты деп аталады

С Екі электроды деп аталады

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
45 Бір н/е бірнеше компьютерлер ........................... деп аталады

А локальды жүйе

В корпоративті жүйе

С есептеу жүйе+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
46 Бір н/е бірнеше процессорлар ........................... деп аталады

А локальды жүйе

В корпоративті жүйе

С есептеу жүйе+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
47 Бағдарлама ж/е процессор, қосымша құрылғылар жиынтығы .................

…………………………деп аталады

А локальды жүйе

В корпоративті жүйе

С есептеу жүйе+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
48 Ақпаратты-есептеу үрдістерін бірігіп орындауға арналған компьютерлер

……………………………….деп аталады

А локальды жүйе

В корпоративті жүйе

С есептеу жүйе+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
49 Ақпараттың өлшем бірлігін атаңыз

А бит

В дит

С байт

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
50 Ақпараттың екілік есептеу жүйесіндегі өлшем бірлігін атаңыз

А бит+

В дит

С байт

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
51 Ақпараттың ондық есептеу жүйесіндегі өлшем бірлігін атаңыз

А бит

В дит+

С байт

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
52 Ақпараттың кең тараған ірілендірілген есептеу жүйесіндегі өлшем бірлігін атаңыз

А бит

В дит

С байт+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
53Ақпараттың өндірісік өнім ретінде қаралғандағы сапалық көрсеткішіне жатпайтын көрсеткішін атаңыз

А сенімділігі

В эргономикалылығы

С технологиялылығы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
54Адамның антропометрикалық, психологиялық ж/е физиологиялық параметрлері кешендерін ескеретін ақпараттың өндірісік өнім ретінде қаралғандағы сапалық көрсеткішін атаңыз

А сенімділігі

В эргономикалылығы+

С технологиялылығы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
55Адамның антропометрикалық, психологиялық ж/е физиологиялық параметрлері кешендерін ескеретін ақпараттың өндірісік өнім ретінде қаралғандағы сапалық көрсеткішін атаңыз

А сенімділігі

В экономикалылығы

С технологиялылығы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+

56 Ақпараттың өндірісік өнім ретінде қаралғандағы қоршаған ортамен, белгілі бір стильмен гормоникалылығын көрсететін сапалық көрсеткішін атаңыз

А сенімділігі

В эргономикалылығы

С технологиялылығы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
57 Ақпараттың өндірісік өнім ретінде қаралғандағы қоршаған ортамен, белгілі бір стильмен гормоникалылығын көрсететін сапалық көрсеткішін атаңыз

А сенімділігі

В эргономикалылығы

С эстетикалылығы+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
58 Ақпараттану- ғылымның бір саласы болып табылады, ол келесі сұрақтарды зерттейді…..

А ақпараттық жүйелердің қасиетін

В ақпараттық жүйелердің құрылымын

С ақпараттық жүйелердің жұмысын (функциясын)

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
59 Ақпараттану- ғылымның бір саласы болып табылады, ол келесі сұрақтарды зерттейді…..

А ақпараттық жүйелерді жобалау негіздерін

В ақпараттық жүйелерді құруды

С ақпараттық жүйелерді қолдануды

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
60 Ақпараттану- ғылымның бір саласы болып табылады, ол келесі сұрақтарды зерттейді…..

А телекоммуникациялық жүйелерді жобалау негіздерін

В телекоммуникациялық жүйелерді құруды

С телекоммуникациялық жүйелерді қолдануды

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
61 Ақпараттану- ғылымның бір саласы болып табылады, ол келесі сұрақтарды зерттейді…..

А радиотехникалық жүйелерді жобалау негіздерін

В радиотехникалық жүйелерді құруды

С радиотехникалық жүйелерді қолдануды

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
62 Ақпарттық технологиялар негізін құрайтындарды атаңыз

А берілген алгоритм бойынша ақпаратты компьютерлік өңдеу

В ақпараттың үлкен көлемін машиналық тасығыштарда сақтау

С шектелген уақыт аралығында ақпаратты кез-келген қашықтыққа беру

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
63 Ақпарттық технологиялар негізін құрамайтынды атаңыз

А берілген алгоритм бойынша ақпаратты компьютерлік өңдеу

В ақпараттың үлкен көлемін машиналық тасығыштарда сақтау

С шектелген уақыт аралығында ақпаратты кез-келген қашықтыққа беру

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
64 Ақпарттық технологиялар негізін құрамайтынды атаңыз

А берілген алгоритм бойынша ақпаратты компьютерлік өңдеу

В ақпаратты өте жоғары жылдамдықпен ж/е сенімділікпен беру+

С шектелген уақыт аралығында ақпаратты кез-келген қашықтыққа беру

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
65 Ақпарттық технологиялар негізін құрамайтынды атаңыз

А бейтарап, белгісіз алгоритм бойынша ақпаратты компьютерлік өңдеу

В ақпараттың тек ғана аз көлемін машиналық тасығыштарда сақтау

С шектелмеген уақыт аралығында ақпаратты кез-келген қашықтыққа беру

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
66 «Жүйе» латын сөзінен аударғанда төмендегі мағананы береді

А бейтарап, белгісіз алгоритм

В бүтін, біртұтас+

С шектелмеген

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
67«Жүйені» сипаттайтын түсініктерді атаңыз

А элементтері

В ұйымдастырылуы

С құрылымы

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
68 «Жүйені» сипаттайтын түсініктерді атаңыз

А сәулеті

В ұйымдастырылуы

С бүтінділігі

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
69 «Жүйені» сипаттайтын түсініктерді атаңыз

А элементтері

В бүтінділігі

С құрылымы

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
70 «Жүйені» сипаттайтын түсініктерді атаңыз

А элементтері

В сәулеті

С құрылымы мен бүтінділігі

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
71 Ақпараттық жүйелерді өздерінің атқарған жұмыстарына байланысты төмендегіше атайды

А құрылымды жүйелер

В сәулетті жүйелер

С деректерді өңдеу жүйелері+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
72 Ақпараттық жүйелерді өздерінің атқарған жұмыстарына байланысты төмендегіше атайды

А құрылымды жүйелер

В сәулетті жүйелер

С ақпаратты өңдеу жүйелері

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
73 Деректерді өңдеу жүйелері (ДӨЖ) төмендегі түрлерге бөлінеді

А құрылымды жүйелер

В сәулетті жүйелер

С ақпаратты өңдеу жүйелері

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
74 Деректерді өңдеу жүйелері (ДӨЖ) төмендегі түрлерге бөлінеді

А қол еңбегімен өңдеу

В механикаландырылған

С Автоматтандырылған

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
75 Деректерді өңдеу жүйелері (ДӨЖ) төмендегі түрлерге бөлінеді

А деректерді автоматты өңдеу

В механикаландырылған

С Автоматтандырылған

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
76 Деректерді өңдеу жүйелері (ДӨЖ) төмендегі түрлерге бөлінеді

А қол еңбегімен өңдеу

В деректерді автоматты өңдеу

С Автоматтандырылған

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
77 Өткен ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А деректерді автоматты өңдеу

В қол еңбегімен өңдеу

С Автоматтандыру

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
78 Өткен ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару+

В қол еңбегімен өңдеу

С Автоматтандыру

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
79 Өткен ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В қол еңбегімен өңдеу

С Автоматтандыру

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
80 Өткен ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В ғылыми-техникалық ж/е экономикалық есептерді шығару+

С Автоматтандыру

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
81 Өткен ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В ғылыми-техникалық ж/е экономикалық есептерді шығару

С Автоматтандыру

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
82 Өткен ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В ғылыми-техникалық ж/е экономикалық есептерді шығару

С басқару ж/е экономикалық есептерді шығару+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
83 Өткен ғасырдың 50, 60,70-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В ғылыми-техникалық ж/е экономикалық есептерді шығару

С басқару ж/е экономикалық есептерді шығару

Д Барлық жауаптары дұрыс+

Е Дұрыс жауабы жоқ
84 Өткен ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В ғылыми-техникалық ж/е экономикалық есептерді шығару

С басқару ж/е экономикалық есептерді шығару

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
85 Өткен ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В басқару ж/е ақпаратты таныстыру, көрсету, беру+

С басқару ж/е экономикалық есептерді шығару

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
86 XXI ғасырдың 1-ші ширегіндегі компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В басқару ж/е ақпаратты таныстыру, көрсету, беру

С басқару ж/е экономикалық есептерді шығару

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
87 XXI ғасырдың 1-ші он жылдығындағы компьютерлік –ақпаратты технологияларды қолданудағы негізгі мақсатты атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В басқару ж/е ақпаратты таныстыру, көрсету, беру

С басқару, ақпараттық қызмет көрсету ж/е телекоммуникация+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
88 XXI ғасырдың 1-ші ширегіндегі компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А ғылыми-техникалық есептерді шығару

В басқару ж/е ақпаратты таныстыру, көрсету, беру

С басқару ж/е экономикалық есептерді шығару

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
89 XXI ғасырдың 1-ші ширегіндегі компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В дестелі өңдеу

С дербес жұмыс

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
90 XXI ғасырдың 1-ші ширегіндегі компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В желілік өңдеу+

С дербес жұмыс

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
91 XX ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В желілік өңдеу

С дербес жұмыс+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
92 XX ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В желілік өңдеу

С уақыт бойынша бөлу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
93 XX ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В желілік өңдеу

С уақыт бойынша бөлу +

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
94 XX ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В желілік өңдеу

С дербес жұмыс

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
95 Қазіргі уақытағы компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В желілік өңдеу+

С уақыт бойынша бөлу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
96 Қазіргі уақытағы компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В дербес жұмыс

С уақыт бойынша бөлу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
97 XX ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В желілік өңдеу

С дербес жұмыс

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
98 XX ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы

В дестелі өңдеу+

С дербес жұмыс

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
99 XX ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А көп программалы

В желілі өңдеу

С уақыт бойынша бөлу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
100 XX ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А көп программалы

В желілі өңдеу

С уақыт бойынша бөлу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
101XX ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А бір программалы+

В желілі өңдеу

С уақыт бойынша бөлу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
102 XX ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы компьютерлердің режімін атаңыз

А дестелі өңдеу

В желілік өңдеу

С уақыт бойынша бөлу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
103 XX ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А өте жоғары

В жоғары

С орташа

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
104XX ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А өте жоғары

В төмен+

С орташа

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
105 XX ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А өте жоғары

В төмен

С орташа+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
106 XX ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А өте жоғары

В төмен

С өте төмен

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
107 XX ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А орташа+

В төмен

С өте төмен

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
108 XX ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А орташа

В төмен

С өте төмен

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+

109 XX ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А жоғары+

В төмен

С өте төмен

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
110 XX ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А өте жоғары+

В төмен

С өте төмен

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
111 XX ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А орташа

В төмен

С өте төмен

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
112 XX ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А орташа

В төмен

С жоғары

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
113 Қазіргі таңдағы компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А орташа

В төмен

С өте төмен

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
114 Қазіргі таңдағы компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы деректердің интеграция деңгейін атаңыз

А орташа

В төмен

С жоғары

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
115 Қазіргі таңдағы компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А компьютер пультіндегі жұмыс

В клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті

С Интерактивті қатты мәзір арқылы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
115 Қазіргі таңдағы компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды+

В клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті

С Интерактивті қатты мәзір арқылы

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
116 Өткен ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті

С Интерактивті қатты мәзір арқылы+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
117 Өткен ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті

С Перфотасығыштар мен машинограммалармен алмасу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
118 Өткен ғасырдың 80-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті

С Перфотасығыштар мен машинограммалармен алмасу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
119 Өткен ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті +

С Перфотасығыштар мен машинограммалармен алмасу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
120 Өткен ғасырдың 70-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В Интерактивті қатты мәзір арқылы

С Перфотасығыштар мен машинограммалармен алмасу

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
121 Өткен ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В Интерактивті қатты мәзір арқылы

С Перфотасығыштар мен машинограммалармен алмасу+

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ
122 Өткен ғасырдың 60-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В Интерактивті қатты мәзір арқылы

С клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті

Д Барлық жауаптары дұрыс

Е Дұрыс жауабы жоқ+
123 Өткен ғасырдың 50-ж компьютерлік –ақпаратты технологиялардағы диалог түрін атаңыз

А «Сұрақ-жауап» типті интерактивті экранды

В Интерактивті қатты мәзір арқылы

С клавиатура ж/е дисплей арқылы интерактивті

Д Барлық жауаптары дұрыс
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации