Зеркалов Д.В., Теленгатор О.Я., Ушкевич Б.А., Дериземля І.О. Примірні інструкції з охорони праці в галузі медицини - файл n1.doc

приобрести
Зеркалов Д.В., Теленгатор О.Я., Ушкевич Б.А., Дериземля І.О. Примірні інструкції з охорони праці в галузі медицини
скачать (667 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc667kb.10.09.2012 14:58скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6
Розділ 4. Примірні інструкції з охорони праці
Лікувально-профілактичні заклади

4.1. Для завідуючого відділенням

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для завідувача відділенням. Завідувач відділенням допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці, при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може привести до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.3. Завідувач відділенням повинен:

1.3.1. Забезпечувати безпечний і санітарний стан приміщень, проходів, обладнання, які є в його підпорядкуванні.

1.3.2. Складати інструкції для проведення первинних інструктажів на робочому місці, повторних та цільових.

1.3.3. Проводити первинні інструктажі на робочому місці (при прийомі на роботу), повторні – 1 раз на 6 місяців, цільові та позачергові.

1.3.4. Забезпечувати постійний контроль за станом робочого місця всіх працівників відділення.

1.3.5. Контролювати забезпечення працівників відділення індивідуальними засобами захисту.

1.3.6. Контролювати дотримування працівниками відділення правил внутрішнього трудового розпорядку дня.

1.3.7. Контролювати забезпечення відділу захисними надписами, плакатами, інструкціями.

1.3.8. Забезпечувати використання працівниками всіх необхідних матеріалів для підвищення знань з охорони праці.

1.3.9. Контролювати зберігання, видачу і транспортування у відділі легкозаймистих, вибухових речовин.

1.3.10. Слідкувати за роботою кисневих систем у відділі.

1.3.11.Слідкувати за безпечним виконанням робіт працівниками відділення.

1.3.12. Своєчасно надавати невідкладну допомогу потерпілим і хворим.

1.3.13. Слідкувати і вести облік нещасних випадків.

1.3.14. Розробляти профілактичні заходи по попередженню виробничого травматизму.

1.4. При неправильній експлуатації приладу зав. відділенням повинен:

1.4.1. Відсторонити працівника від роботи з приладом і провести повторний інструктаж.

1.4.2. Заборонити роботу з несправною апаратурою.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

Приступаючи до роботи, зав. відділенням повинен:

2.1. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях;

2.2. Звернути увагу на можливість пошкодження з’єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах та справність ізоляції заземлення;

2.3. Перевірити, чи справні електроприлади, визначити тривалість та доцільність їх роботи;

2.4. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій;

2.5. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити заступника головного лікаря по АГЧ, інженера по техніці безпеки.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу зав. відділенням зобов’язан дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електричного обладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома заступника головного лікаря по АГЧ, спеціаліста з охорони праці, в останньому випадку також головного лікаря.

3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних вимог:

3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду;

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням;

3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні;

3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним шнуром;

3.3.5. Не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;

3.3.6. Не користуватися електричними приладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо);

3.3.7. Не торкатися вологими руками електроприладів;

3.3.8. Не працювати на висоті (драбинах, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки;

3.3.9. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями, не виконувати гнійні перев’язки;

3.3.10. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;

3.3.11. Не створювати протягів у приміщенні;

3.3.12. Не курити у приміщенні відділення та лікарні;

3.3.13. Не налагоджувати самовільно медичне обладнання, електромережу і не доручати це стороннім особам;

3.3.14. Не користуватися відкритим вогнем у приміщенні;

3.3.15. При використанні кисню дотримуватися відповідних інструкцій.

ІV. Після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи зав. відділенням повинен перевірити, чи вимкнені всі газові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна.

4.2. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні.

4.3.Дотримуватися особистої гігієни.

V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях

При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі тощо) зав. відділенням зобов’язаний:

5.1. Припинити роботу;

5.2. Попередити працюючих про небезпеку;

5.3. Поставити до відома головного лікаря, заступника головного лікаря по АГЧ, інженера з техніки безпеки;

5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі);

5.5. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації;

5.6. При нещасних випадках надавати невідкладну допомогу згідно з інструкцією і негайно доповісти головному лікарю, інженеру з техніки безпеки, зберегти ситуацію такою, при якій стався нещасний випадок.

Завідувач відділенням несе дисциплінарну та адміністративну відповідальність за дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.

    

4.2. Для лікаря
І. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для всіх лікарів-ординаторів відділення. Лікарі допускаються до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.3. Лікар може бути відсторонений від роботи завідувачем відділення при виявленні будь-яких порушень положення інструкцій з охорони праці; неправильній експлуатації приладу (може бути допущений після проведення повторного інструктажу) та при виявленні несправності в роботі апаратури (забороняється подальша її експлуатація).

1.4. Лікар забезпечується санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).

1.5. Лікар зобов’язений:

1.6.При виконанні роботи лікарі повинні користуватися спеціальним одягом (халати, тапочки, головні убори, маски, гумові рукавички тощо). З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

Приступаючи до роботи, лікарі-ординатори повинні:

2.1. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях;

2.2. Звернути увагу на можливість пошкодження з’єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах та справність ізоляції заземлення;

2.3. Перевірити, чи справні електроприлади, визначити тривалість та доцільність їх роботи;

2.4. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій;

2.5. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити заступника головного лікаря по АГЧ, інженера по техніці безпеки.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу зав. відділенням зобов’язан дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електричного обладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднанне заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома заступника головного лікаря по АГЧ, спеціаліста з охорони праці, в останньому випадку також головного лікаря.

3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних вимог:

3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду;

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням;

3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні;

3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним шнуром;

3.3.5. Не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;

3.3.6. Не користуватися електричними приладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо);

3.3.7. Не торкатися вологими руками електроприладів;

3.3.8. Не працювати на висоті (драбинах, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки;

3.3.9. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями, не виконувати гнійні перев’язки;

3.3.10. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;

3.3.11. Не створювати протягів у приміщенні;

3.3.12. Не курити у приміщенні відділення та лікарні;

3.3.13. Не налагоджувати самовільно медичне обладнання, електроме-режу і не доручати це стороннім особам;

3.3.14. Не користуватися відкритим вогнем у приміщенні;

3.3.15. При використанні кисню дотримуватися відповідних інструкцій.

ІV. Після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи зав. відділенням повинен перевірити, чи вимкнені всі газові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна.

4.2. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні.

4.3.Дотримуватися особистої гігієни.

V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях

При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі тощо) зав. відділенням зобов’язаний:

5.1. Припинити роботу;

5.2. Попередити працюючих про небезпеку;

5.3. Поставити до відома головного лікаря, заступника головного лікаря по АГЧ, інженера з техніки безпеки;

5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі);

5.5. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації;

5.6. При нещасних випадках надавати невідкладну допомогу згідно з інструкцією і негайно доповісти головному лікарю, інженеру з техніки безпеки, зберегти ситуацію такою, при якій стався нещасний випадок.
    
4.3. Для старшої медичної сестри
1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для старшої медсестри відділення. Старша медсестра допускається до роботи після проходження первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.3. Старша медсестра може бути відсторонена від роботи завідувачем відділення при виявленні будь-яких порушень положення інструкцій з охорони праці.

1.4. Старша медсестра забезпечується санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).

1.5. Старша медсестра зобов’язана:

1.5.1. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.5.2. Без дозволу не покидати своє робоче місце.

1.5.3. Не залишати без нагляду включені електричні, газові та інші апарати.

1.5.4. Виконувати інструкції охорони праці, протипожежної безпеки, вказівки зав. відділенням, лікарів.

1.5.5. Не допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи.

1.5.6. Виконувати тільки доручену роботу.

1.6. При виконанні роботи старша медсестра повинна користуватися спеціальним одягом (халат, тапочки, шапочка). З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень.

1.7. Старша медсестра зобов’язана вміти користуватись засобами пожежегасіння, брати участь у ліквідації пожежі.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

Приступаючи до роботи старша медсестра повинна:

2.1. Одягнути халат, шапочку, тапочки.

2.2. Привести в порядок робоче місце, інструменти, ліки, дезинфікуючи розчини, розмістити їх у встановленому місці для зручного і безпечного користування.

2.3. Вести оперативний контроль І ступеня.

2.4. Звернути увагу на можливість пошкодження з’єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах.

2.5. Перевірити, чи включені електроприлади (сухожарова шафа, плитка, тощо).

2.6. Проконтролювати стан первинних засобів пожежегасіння, перевірити наявність пломб на вогнегасниках.

2.7. Переконатись у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій.

2.8. Звернути увагу на цілісність системи захисного заземлення.

2.9. У випадку виявлення будь-яких відхилень , несправностей, пошкоджень негайно повідомити зав. відділенням та інженера з охорони праці.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу старша медсестра зобов’язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома завідувача відділенням, інженера з охорони праці.

3.3. Старша медсестра повинна дотримуватись наступних вимог:

3.3.1. Не користуватись первинними засобами пожежегасіння не за призначенням.

3.3.2. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні.

3.3.3. Не користуватись несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним шнуром.

3.3.4. Не вмикати електроприлади при виявленні ушкодження системи заземлення.

3.3.5. Не користуватися електричними приладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо).

3.3.6. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.

3.3.7. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями, не робити гнійні перев’язки.

3.3.8. Не створювати протягів у приміщенні.

3.3.9. Не курити у приміщенні відділення та лікарні.

3.3.10. Не використовувати в якості захисного заземлення трубопроводи.

3.3.11. Робочі дезінфікуючі розчини готувати з концентрованих перед їх застосуванням зберігати дезінфікуючі розчини у вказаних місцях, маркованих та підписаних посудинах і користуватися ними згідно з інструкцією.

3.3.12. Не налагоджувати самостійно медичне обладнання, електромережу і не доручати це стороннім особам.

3.3.13. Не користуватись відкритим вогнем у приміщенні.

3.3.14. Здійснювати контроль за правилами зберігання ліків списку “А”, “Б”, не зберігати їх на робочому місці.

3.3.15. Здійснювати постійний нагляд за справністю та роботою електрообладнання, що працює у відділенні.

ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи старша медсестра повинна перевірити, чи вимкненні всі газові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна.

4.2. Сповістити зав. відділенням про всі несправності під час роботи і зафіксувати їх в журналі передачі змін.

4.3. Привести в порядок своє робоче місце. Дотримуватись особистої гігієни.

V. Вимоги техніки безпеки при аварійній ситуації

При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі) старша медсестра повинна:

5.1. Припинити роботу.

5.2. Попередити працюючих про небезпеку.

5.3. Поставити до відома зав. відділенням.

5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі).

5.5. При необхідності провести евакуацію хворих з відділення згідно за планом евакуації.

5.6. При нещасних випадках надавати потерпілим невідкладну допомогу згідно з інструкцією і негайно доповісти зав. відділенням, зберігати ситуацію, при якій стався нещасний випадок.
    
4.4. Для молодшої медичної сестри-буфетниці
І. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для буфетниці-роздатниці відділення. Буфетниця-роздатниця допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

1.2. Особи, винні у порушенні цієї інструкції, підлягають дисциплінарному стягненню (зауваження, догана, сувора догана) і позачерговому інструктажу та перевірці знань з охорони праці та техніки безпеки.

1.3. Під час проведення прибирання буфетної та столової можуть мати місце такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори: ураження електрострумом при неправильному і невмілому користуванні електроприладами, спотикання на нерівній або слизькій поверхні, поранення гострими предметами.

1.4. Буфетниця-роздатниця забезпечується спецодягом (халат, шапочка, індивідуальними засобами захисту).

1.5. З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

Приступаючи до роботи, буфетниця-роздатниця повинна:

2.1. Одягнути халат, шапочку, перевірити робочий інвентар.

2.2. Ввімкнути освітлення, оглянути буфетну та столову, звернути увагу на справність електророзеток, вимикачів, намітити послідовність виконання робот.

2.3. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити старшу медсестру або зав. відділенням.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу буфетниця-роздатниця зобов’язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

3.2.При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома зав. відділенням, інженера з охорони праці.

3.3. Під час роботи з електроприладами дотримуватись інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватись наступних вимог:

3.3.1.Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду.

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням.

3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи л відділення, лікарні.

3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним шнуром.

3.3.5. Не вмикати електроприлади при виявленні ушкодження системи заземлення.

3.3.6. Не користуватися електроприладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо).

3.3.7. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.

3.3.8. Не створювати протягів у приміщенні.

3.3.9. Не курити у приміщенні відділення та лікарні.

3.3.10. Відносити сміття у відведене для цього місце у спеціальній тарі.

3.3.11. Не торкатися вологими руками електроприладів.

3.3.12. Електричні світильники для чистки знімає електрик при відключеній напрузі (1 раз на 3 місяці).

3.3.13. Під час миття вікон необхідно використовувати запобіжний пояс, закріплений за допомогою страхового канату до надійних конструкцій приміщення; не можна ставити на випадкові предмети: стіл, стілець, табуретку, підвіконня.

3.3.14. При отриманні травми негайно повідомити старшу медсестру, зав. відділенням та інженера з охорони праці.

3.3.15.Не налагоджувати самостійно електромережу і не доручати це стороннім особам.

3.3.15. Не користуватися відкритим вогнем в приміщенні.
ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

4.1. Зачинити вікна в буфетній і столовій. Весь використаний в роботі інвентар скласти в чистому вигляді у відведеному місці. Перевірити, чи вимкнені всі газові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності. Привести в порядок своє робоче місце і передати його черговому персоналу. Дотримуватись особистої гігієни.

4.2. Сповістити старшу медсестру про всі несправності та недоліки, виявлені під час роботи.

4.3. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.

V. Вимоги техніки безпеки при аварійній ситуації

При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі тощо) персонал зобов’язаний:

5.1. Припинити роботу.

5.2. Попередити працюючих про небезпеку.

5.3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.

5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі).

5.5. При необхідності провести евакуацію хворих з відділення згідно з планом евакуації.
    
4.5. Для молодшої медичної сестри палатної
1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для молодших медсестер відділення. Молодша медсестра допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

1.2. Особи, винні в порушенні цієї інструкції, підлягають дисциплінарному стягненню (зауваження, догана, сувора догана) і позачерговому інструктажу та перевірці знань з охорони праці та техніки безпеки.

1.3.Під час проведення прибирання приміщень можуть мати місце такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори: ураження електрострумом при неправильному і невмілому користуванні електроприладами, падіння з висоти, спотикання на нерівній або слизькій поверхні, поранення гострими предметами.

1.4. Молодші медсестри забезпечуються санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).

1.5. З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

2.1. Приступаючи до роботи, молодші медсестри повинні:

2.2.2. Одягнути халат, шапочку, при необхідності – засоби індивідуального захисту, перевірити робочий інвентар.

2.2.3. Ввімкнути освітлення; оглянути відділення, звернути увагу на справність електророзеток, вимикачів, освітлення, водопостачальної системи, системи центрального опалення, намітити послідовність виконання робіт.

2.2.4. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити старшу медсестру або зав. відділенням.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу молодші медсестри зобов’язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома завідувача відділенням, інженера з охорони праці.

3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних вимог:

3.3.1.Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду.

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням.

3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні.

3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електрошнуром.

3.3.5. Не вмикати електроприлади при виявленні ушкодження системи заземлення.

3.3.6. Не користуватися електроприладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення, тощо).

3.3.7. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.

3.3.8. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями.

3.3.9. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих.

3.3.10. Не створювати протягів у приміщенні.

3.3.11. Не курити у приміщенні відділення та лікарні.

3.3.12. Відносити сміття у відведене для цього місце у спеціальній тарі.

3.3.13. Прибирання кабінетів і палат повинно проводитись при відкритих вікнах.

3.3.14. Підлога приміщень не повинна бути сильно вологою і слизькою.

3.3.15. Під час прибирання слід зберігати обережність біля електроприладів, стерилізаторів, сухожарових шаф, розеток, які можуть бути під напругою.

3.3.16. Не торкатися вологими руками електроприладів.

3.3.17. Електричні світильники для чистки знімає електрик при відключеній напрузі (1 раз на 3 місяці).

3.3.18. Під час миття вікон необхідно використовувати запобіжний пояс, закріплений за допомогою страхового канату до надійних конструкцій приміщення; не можна ставити на випадкові предмети: стіл, стілець, табуретку, підвіконня;

3.3.19. При отриманні травми негайно повідомити старшу медсестру, зав. відділенням та інженера з охорони праці.

3.3.20. Не налагоджувати самостійно електромережу і не доручати це стороннім особам.

3.3.21. Не користуватися відкритим вогнем в приміщенні.

ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

4.1. Зачинити вікна в коридорах і кабінетах. Весь використаний в роботі інвентар скласти в чистому вигляді у відведеному місці. Перевірити, чи вимкнені всі газові, електроприлади і освітлення, в роботі яких немає необхідності. Привести в порядок своє робоче місце і передати його черговому персоналу. Дотримуватися особистої гігієни.

4.2. Сповістити старшу медсестру про всі несправності та недоліки, виявлені під час роботи.

4.3. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.

V. Вимоги техніки безпеки при аварійній ситуації

5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі, тощо) персонал зобов’язаний:

5.1.1. Припинити роботу.

5.1.2. Попередити працюючих про небезпеку.

5.1.3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.

5.1.4.ри виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі).

5.1.5. При необхідності провести евакуацію хворих з відділення згідно з планом евакуації.
    
4.6. Для медичної сестри з догляду за важкохворими


 1. Дана інструкція є чинною для медсестри по догляду за тяжкохворими. Працівник допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

 2. Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

 3. Працівник може бути відсторонений від роботи зав. відділенням при виявленні будь-яких порушень положення інструкції з охорони праці, неправильній експлуатації приладу (може бути допущений після проведення повторного інструктажу) та при виявленні несправності в роботі апаратури (забороняється подальша її експлуатація).

 4. Медсестра по догляду за тяжкохворими забезпечується санітарним одягом (халат, галочка, гумові рукавички, при необхідності - спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).

 5. Медсестра по догляду за тяжкохворими зобов'язана:

 1. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Без дозволу не покидати своє робоче місце.

 3. Не залишати без нагляду включені електричні, газові та інші апарати.

1.5.4. Виконувати інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки, вказівки зав. відділенням, лікарів, чергового лікаря.

 1. Не допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи,

 2. Виконувати тільки доручену роботу.

 3. Медичні апаратуру використовувати тільки за призначенням.

При виконанні роботи медсестра по догляду за тяжкохворими повинна користуватися спеціальним одягом (халати, тапочки, головні убори, маски, гумові рукавички, тощо). З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень.

1.6. Медсестра по догляду за тяжкохворими зобов'язана вміти користуватися засобами пожежегасіння, брати участь у ліквідації пожежі.

II. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

2.1. Приступаючи до роботи медсестра по догляду за тяжкохворими повинна:

 1. Одягнути халат, шапочку, при необхідності - засоби індивідуального захисту.

 2. Привести в порядок робоче місце, інструменти, ліки, дезинфікуючі розчини, розмістити їх у встановленому місці для зручного і безпечного користування.

 3. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях.

2.2.4. Звернути увагу на можливість пошкодження з'єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах.

2.2.5. Перевірити, чи справні електроприлади, визначити тривалість та доцільність їх роботи.

 1. Проконтролювати стан первинних засобів пожежегасіння, перевірити наявність пломб на вогнегасниках,

 2. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій,

 3. Звернути увагу на цілісність системи захисного заземлення.

 4. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити старшу медсестру або зав. відділенням.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

 1. Впродовж робочого часу медсестра по догляду за тяжкохворими зобов'язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

 2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від'єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома зав. відділенням, інженера з охорони праці, а у вечірній і нічний час - чергового лікаря.

 3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних вимог:

3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду.

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням.

 1. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні.

 2. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електрошнуром.

 3. Не вмикати електроприлади при виявленні ушкодження системи заземлення.

 4. Не користуватися електроприладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо).

 5. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.

 6. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров'ю хворих, їх виділеннями, не виконувати гнійні перев'язки.

 7. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;

 1. Не створювати протягів у приміщенні.

 2. Не курити у приміщенні відділення, лікарні.

 3. Не використовувати в якості захисного заземлення трубопроводи.

3.3.13. Робочі дезинфікуючі розчини готувати з концентрованих перед їх застосуванням, зберігати дезинфікуючі розчини у вказаних місцях, маркованих та підписаних посудинах і користуватися ними згідно з інструкцією.

 1. Не носити скляні шприци в кишенях халату.

 2. Не вколювати ін'єкційні голки в одяг.

 3. Під час процедур не залишати хворого без нагляду.

 1. Не налагоджувати самовільно медичне обладнання, електромережу і не доручати це стороннім особам.

 2. Не користуватися відкритим вогнем в приміщенні.

 3. При використанні кисню дотримуватися відповідних інструкцій.

3.3.20. При відвідуванні хворих вдома дотримуватися правил дорожнього руху, стерегтися собак.

3.3.21. Здійснювати контроль за правилами зберігання ліків списку "А", "Б", не зберігати їх на робочому місці.

3.3.22. Здійснювати постійний нагляд за справністю та роботою електрообладнання, що працює у відділенні.

ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

 1. Після закінчення роботи медсестра по догляду за тяжкохворими повинна перевірити, чи вимкнені всі газові \ електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна, Сповістити старшу медсестру про всі несправності, виявленні під час роботи і зафіксувати їх в журналі передачі змін. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні. Дотримуватися особистої гігієни.

 1. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.

У. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі, тощо) медсестра по догляду за тяжкохворими зобов'язана;

 1. Припинити роботу.

 2. Попередити працюючих про небезпеку.

 3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.

5.5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі).

 1. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації.

 2. При нещасних випадках надавати потерпілим невідкладну допомогу згідно з інструкцією і негайно доповісти черговому лікарю або зав. відділенням, зберегти ситуацію такою, при якій стався нещасний випадок.


    
4.7. Для медичної сестри процедурного кабінету
І. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для медсестри процедурного кабінету. Працівник допускається до роботи після проходження вступного Інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяцю) інструктажів.

1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

 1. Працівник може бути відсторонений від роботи зав. відділенням при виявленні будь-яких порушень положення інструкції з охорони праці, неправильній експлуатації приладу (може бути допущений після проведення повторного інструктажу) та при виявленні несправності в роботі апаратури (забороняється подальша її експлуатація).

 2. Медсестра процедурного кабінету забезпечується санітарним одягом (халат, галочка, гумові рукавички, при необхідності - спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).

1.5. Медсестра процедурного кабінету зобов'язана:

 1. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Без дозволу не покидати своє робоче місце.

 3. Не залишати без нагляду включені електричні, газові та інші апарати.

1.5.4. Виконувати інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки. вказівки зав. відділенням, лікарів, чергового лікаря.

 1. Не допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи,

 2. Виконувати тільки доручену роботу.

 3. Медичні апаратуру використовувати тільки за призначенням.

При виконанні роботи медсестра процедурного кабінету повинна користуватися спеціальним одягом (халати, тапочки, головні убори, маски, гумові рукавички, тощо). З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень.

1.6. Медсестра процедурного кабінету зобов'язана вміти користуватися засобами пожежегасіння, брати участь у ліквідації пожежі.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

2.1. Приступаючи до роботи медсестра процедурного кабінету повинна:

 1. Одягнути халат, шапочку, при необхідності – засоби індивідуального захисту.

 2. Привести в порядок робоче місце, інструменти, ліки, дезинфікуючі розчини, розмістити їх у встановленому місці для зручного і безпечного користування.

 3. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях.

2.2.4. Звернути увагу на можливість пошкодження з'єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах.

 1. Перевірити, чи справні електроприлади, визначити тривалість та доцільність їх роботи.

 2. Проконтролювати стан первинних засобів пожежегасіння, перевірити наявність пломб на вогнегасниках.

 3. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій.

 4. Звернути увагу на цілісність системи захисного заземлення.

 5. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити старшу медсестру або зав. відділенням.

ІІl. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу медсестра процедурного кабінету зобов'язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

 1. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від'єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома зав. відділенням, інженера з охорони праці, а у вечірній і нічний час-чергового лікаря.

 2. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних вимог

3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду.

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням.

 1. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні.

 2. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електрошнуром.

 3. Не вмикати електроприлади при виявленні ушкодження системи заземлення.

 4. Не користуватися електроприладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо).

 5. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.

 6. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров'ю хворих, їх виділеннями, не виконувати гнійні перев'язки.

 7. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;

 1. Не створювати протягу у приміщенні.

 2. Не курити у приміщенні відділення, лікарні.

 3. Не використовувати в якості захисного заземлення трубопроводи.

3.3.13. Робочі дезинфікуючі розчини готувати з концентрованих перед їх застосуванням, зберігати дезинфікуючі розчини у вказаних місцях, маркованих та підписаних посудинах і користуватися ними згідно з інструкцією.

 1. Не носити скляні шприци в кишенях халату.

 2. Не вколювати ін'єкційні голки в одяг.

 3. Під час процедур не залишати хворого без нагляду.

 1. Не налагоджувати самовільно медичне обладнання, електро-мережу і не доручати це стороннім особам.

 2. Не користуватися відкритим вогнем в приміщенні.

 3. При використанні кисню дотримуватися відповідних інструкцій.

3.3.20. При відвідуванні хворих вдома дотримуватися правил дорожнього руху, стерегтися собак.

3.3.21. Здійснювати контроль за правилами зберігання ліків списку "А", "Б", не зберігати їх на робочому місці.

3.3.22. Здійснювати постійний нагляд за справністю та роботою електрообладнання, що працює у відділенні.

ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи медсестра процедурного кабінету повинна перевірити, чи вимкнені всі газові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна. Сповістити старшу медсестру про всі несправності, виявленні під час роботи і зафіксувати їх в журналі передачі змін. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні. Дотримуватися особистої гігієни.

4.2. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.

V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі, тощо) медсестра процедурного кабінету зобов'язана

 1. Припинити роботу.

 2. Попередити працюючих про небезпеку.

 3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.

 1. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі).

 2. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації.

 3. При нещасних випадках надавати потерпілим невідкладну допомогу згідно з інструкцією і негайно доповісти черговому лікарю або зав. відділенням, зберегти ситуацію такою, при якій стався нещасний випадок.


    

4.8. Для медичної сестри палатної
І. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для медсестри відділення. Працівник допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.3. Працівник може бути відсторонений від роботи зав. відділенням при виявленні будь-яких порушень положення інструкції з охорони праці, неправильній експлуатації приладу (може бути допущений після проведення повторного інструктажу) та при виявленні несправності в роботі апаратури (забороняється подальша її експлуатація).

1.4. Медсестра забезпечується санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).

1.5. Медсестра зобов’язана:

1.5.1. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.5.2. Без дозволу не покидати своє робоче місце.

1.5.3. Не залишати без нагляду включені електричні, газові та інші апарати.

1.5.4. Виконувати інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки, вказівки зав. відділенням, лікарів, чергового лікаря.

1.5.5. Не допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи;

1.5.6. Виконувати тільки доручену роботу.

1.5.7. Медичні апаратуру використовувати тільки за призначенням.

При виконанні роботи медсестра повинна користуватися спеціальним одягом (халати, тапочки, головні убори, маски, гумові рукавички, тощо). З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень.

1.6. Медсестра зобов’язана вміти користуватися засобами пожежегасіння, брати участь у ліквідації пожежі.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

2.1. Приступаючи до роботи медсестра повинна:

2.2.1. Одягнути халат, шапочку, при необхідності – засоби індивідуального захисту.

2.2.2. Привести в порядок робоче місце, інструменти, ліки, дезинфікуючі розчини, розмістити їх у встановленому місці для зручного і безпечного користування.

2.2.3. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях.

2.2.4. Звернути увагу на можливість пошкодження з’єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах.

2.2.5. Перевірити, чи справні електроприлади, визначити тривалість та доцільність їх роботи.

2.2.6. Проконтролювати стан первинних засобів пожежегасіння, перевірити наявність пломб на вогнегасниках.

2.2.7. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій.

2.2.8. Звернути увагу на цілісність системи захисного заземлення.

2.2.9. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити старшу медсестру або зав. відділенням.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу медсестра зобов’язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома зав. відділенням, інженера з охорони праці, а у вечірній і нічний час – чергового лікаря.

3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних вимог:

3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду.

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням.

3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні.

3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електрошнуром.

3.3.5. Не вмикати електроприлади при виявленні ушкодження системи заземлення.

3.3.6. Не користуватися електроприладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо).

3.3.7. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.

3.3.8. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями, не виконувати гнійні перев’язки.

3.3.9. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;

3.3.10. Не створювати протягів у приміщенні.

3.3.11. Не курити у приміщенні відділення, лікарні.

3.3.12. Не використовувати в якості захисного заземлення трубопроводи.

3.3.13. Робочі дезинфікуючі розчини готувати з концентрованих перед їх застосуванням, зберігати дезинфікуючі розчини у вказаних місцях, маркованих та підписаних посудинах і користуватися ними згідно з інструкцією.

3.3.14. Не носити скляні шприци в кишенях халату.

3.3.15. Не вколювати ін’єкційні голки в одяг.

3.3.16. Під час процедур не залишати хворого без нагляду.

3.3.17. Не налагоджувати самовільно медичне обладнання, електромережу і не доручати це стороннім особам.

3.3.18. Не користуватися відкритим вогнем в приміщенні.

3.3.19. При використанні кисню дотримуватися відповідних інструкцій.

3.3.20. При відвідуванні хворих вдома дотримуватися правил дорожнього руху, стерегтися собак.

3.3.21. Здійснювати контроль за правилами зберігання ліків списку “А”, “Б”, не зберігати їх на робочому місці.

3.3.22. Здійснювати постійний нагляд за справністю та роботою електрообладнання, що працює у відділенні.

ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи медсестра повинна перевірити, чи вимкнені всі газові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна, Сповістити старшу медсестру про всі несправності, виявленні під час роботи і зафіксувати їх в журналі передачі змін. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні. Дотримуватися особистої гігієни.

4.2. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.

V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі, тощо) медсестра зобов’язана:

5.5.1. Припинити роботу.

5.5.2. Попередити працюючих про небезпеку.

5.5.3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.

5.5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі).

5.5.5. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації.

5.5.6. При нещасних випадках надавати потерпілим невідкладну допомогу згідно з інструкцією і негайно доповісти черговому лікарю або зав. відділенням, зберегти ситуацію такою, при якій стався нещасний випадок.
    
4.9. Для сестри-господарки
І. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є чинною для сестри-господарки відділення. Сестра-господарка допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

1.2. Особи, винні у порушенні цієї інструкції, підлягають дисциплінарному стягненню (зауваження, догана, сувора догана) і позачерговому інструктажу та перевірці знань з охорони праці і техніки безпеки.

1.3. Під час проведення прибирання приміщень можуть мати місце такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори: ураження електрострумом при неправильному і невмілому користуванні електроприладами, падіння з висоти, спотикання на нерівній або слизькій поверхні, поранення гострими предметами.

1.4. Сестра-господарка забезпечує санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту) працівників відділення.

1.5. З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил.

ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

Приступаючи до роботи, сестра-господарка повинна:

2.1. Одягнути халат, шапочку, при необхідності – засоби індивідуального захисту, перевірити робочий інвентар;

2.2. Ввімкнути освітлення, оглянути відділення, звернути увагу на справність електричних розеток, вимикачів, освітлення, водопостачальної системи, системи центрального опалення, намітити послідовність виконання робіт;

2.3. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно повідомити старшу медсестру або зав. відділенням.

ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи

3.1. Впродовж робочого часу сестра-господарка зобов’язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.

3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома зав. відділенням, спеціаліста з охорони праці.

3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних вимог:

3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду;

3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням;

3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні;

3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним шнуром;

3.3.5. Не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;

3.3.6. Не користуватися електроприладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо);

3.3.7. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки;

3.3.8. Не створювати протягів у приміщенні;

3.3.9. Не курити у приміщенні відділення, лікарні;

3.3.10. Підлога приміщень не повинна бути сильно вологою і слизькою;

3.3.11. Під час прибирання слід зберігати обережність біля електроприладів, стерилізаторів, сухожарових шаф, розеток, які можуть бути під напругою;

3.3.12. Не торкатися вологими руками електроприладів;

3.3.13. При отриманні травми негайно повідомити старшу медсестру, зав. відділенням та інженера з охорони праці;

3.3.14. Не налагоджувати самостійно електромережу і не доручати це стороннім особам;

3.3.15. Не користуватися відкритим вогнем в приміщенні.

ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

4.1. Зачинити вікна в коридорах і кабінетах. Весь використаний в роботі інвентар скласти в чистому вигляді у відведеному місці. Перевірити, чи вимкнені всі газові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності. Привести в порядок своє робоче місце і передати його черговому персоналу. Дотримуватися особистої гігієни.

4.2. Сповістити старшу медсестру про всі несправності та недоліки, виявлені під час роботи.

4.3. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.

V. Вимоги техніки безпеки при аварійній ситуації

5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі тощо) персонал зобов’язений:

5.5.1. Припинити роботу.

5.5.2. Попередити працюючих про небезпеку.

5.5.3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.

5.5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі).

5.5.5. При необхідності провести евакуацію хворих з відділення згідно з планом евакуації.
    
4.10. Для молодшої медичної сестри-прибиральниці
1. Загальні положення

 1. Дана інструкція є чинною для молодших медсестер-прибиральниць відділення. Молодиш медсестра-прибиральниця допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.

 2. Особи, винні в порушенні цієї інструкції, підлягають дисциплінарному стягненню (зауваження, догана, сувора догана) і позачерговому інструктажу та перевірці знань з охорони праці та техніки безпеки.

1.3. Під час проведення прибирання приміщень можуть мати місце такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори: ураження електрострумом при неправильному і невмілому користуванні електроприладами, падіння з висоти, спотикання на нерівній або слизькій поверхні, поранення гострими предметами.

 1. Молодші медсестри-прибиральниці забезпечуються санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності - спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).

 2. З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил.
  1   2   3   4   5   6


Розділ 4. Примірні інструкції з охорони праці
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации