Курсовая работа - Контроллеры и их программное обеспечение (Modicon TSX Micro) (на укр. языке) - файл n1.doc

Курсовая работа - Контроллеры и их программное обеспечение (Modicon TSX Micro) (на укр. языке)
скачать (504 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc504kb.30.05.2012 00:03скачать

n1.doc

Міністерство Освіти та Науки України

Національний університет харчових технологій

Розрахунково – пояснювальна записка

до курсового проекту

з дисципліни: «Контролери та їх програмне забезпечення»

Виконав:

студент групи АКС – 3 – 2

Слєзенко Анатолій

Київ - 2010


Алгоритм функціонування об'єкта керування


МПК Modicon TSX Micro

Для реалізації цієї частини курсового проекту обрано контролер Modicon TSX Micro, тип моделі – 3710 128DTK1.

До складу контролера, крім процесорного модуля, також входять:


На рис. 1 подано конфігурацію контролера Modicon TSX Micro 3710.


Рис.1 Конфігурування контролера TSX Micro
Підключення компонентів системи автоматизації (датчиків, клапанів і т.д.), або сигналів, наведено нижче на рис. 2 і 3.Рис.2 Схем підключення дискретних сигналів до модуля TSX DMZ 28DTKРис. 3 Схема підключення аналогових сигналів до модулів TSX AEZ 802 і TSX ASZ 200
У відповідності з підключеннями визначають адреси входів – виходів для МПК Modico TSX Micro, які наведені у табл.1.

Табл.1 Адреси входіввиходів на МПК Modicon Micro

Вхідні сигнали

Джерело сигналу

Позначення на СА

Адреса

Зовнішня

Внутрішня

Кнопка «Пуск»

SB

ВД01

%I1.0

%M10

Датчик температури

TE

ВА01

%IW3.0

%MW0

Датчик кислотності

QE

ВА02

%IW3.1

%MW1

Вихідні сигнали

Виконавчий пристрій

Позначення на СА

Адреса

Зовнішня

Внутрішня

Клапан подачі води (дискретний)

Кл1

ДВ01

%Q2.1

%M1

Клапан подачі кислоти (дискретний)

Кл2

ДВ02

%Q2.2

%M2

Клапан подачі лугу (дискретний)

Кл3

ДВ03

%Q2.3

%M3

Клапан зливу у каналізацію (дискретний)

Кл4

ДВ04

%Q2.4

%M4

Клапан циркуляції речовини (дискретний)

Кл5

ДВ05

%Q2.5

%M5

Клапан подачі пари (для пропарювання апарату) (дискретний)

Кл6

ДВ06

%Q2.6

%M6

Клапан подачі пари (на підігрівач) (аналоговий)

Кл7

АВ07

%QW4.0

%MW100

Усі проміжні змінні, які не зв’язані безпосередньо з певними елементами, їх адреси і значення у програмі наведені у розділі «Програма користувача».

Після цього виконується конфігурування окремих модулів. Вони наведені на рис. 4, 5, 6, 7,8.Рис. 4 Конфігурування процесорного модуляРис. 5 Конфігурування модуля дискретних входівРис. 6 Конфігурування модуля дискретних виходівРис. 7 Конфігурування модуля аналогових входів


Рис. 8 Конфігурування модуля аналогових виходів
Програма користувача на мові ST (Structured Text)
Для написання програми користувача була обрана мова ST.

Особливістю цієї програми в даному курсовому проекті є використання проміжних змінних (як елементів імітації або для організації правильної роботи програми) поряд з основними для відлагодження програми, перевірки її працездатності за допомогою імітації роботи об’єкта.

Деякі елементи імітації були записані в підпрограму, яка викликається одразу на початку основної програми. Це зроблено для підтвердження уміння користуватися розділом підпрограм автором (підпрограма записується як окрема секція на будь – якій мові в розділі задач MAST TASK у підрозділі Sr). Інші проміжні змінні знаходяться в основній програмі для зручності її відлагодження (прив’язка елементів імітації до основних змінних).

Далі наводиться список усіх проміжних змінних та їх значення у програмі та імітації в табл.2.

Табл.2 Проміжні змінні та їх значення у програмі

Проміжна змінна

Значення у програмі

%M140

Змінна організації циклічності роботи програми (циклу)

%M25

Змінна елементів імітації. Якщо вона дорівнює одиниці (ввімкнена), то ілюструється проходження потоку кислоти по відповідному контуру – з’являється довша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2 і зелена лінія зливу через клапан 4 у каналізацію.

%M100

Змінна виклику (запуску) ПІД – регулятора. Якщо вона дорівнює одиниці, регулятор вмикається відповідною командою в програмі і переводиться в автоматичний режим.

%M28

Змінна елементу імітації. Якщо вона дорівнює одиниці, то імітується подача кислоти до апарату з підігрівача – з’являється коротша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2.


Всі інші елементи імітації пов’язані безпосередньо із змінними основної програми і з’являються (імітуються) при виконанні програми.

Так, наприклад, імітація роботи клапанів виконується при ввімкненні відповідних змінних: якщо змінна %M2 дорівнює одиниці, що означає ввімкнення клапана 2 подачі кислоти, то при імітації він «загорається» зеленим кольором, в протилежному випадку, коли клапан вимкнений, він червоний.

Поява «потоків» речовини у відповідних трубопроводах та імітація промивання апарату речовиною у більшості випадків прив’язані до роботи клапанів.
Текст основної програми разом із поясненнями до неї наводиться табл. 3.
Табл.3 Основна програма користувача

Текст програми

Послідовне пояснення

IF %M10 OR %M140 THEN SET %M1;SET %M4;START %TM0;END_IF;

Якщо натиснута кнопка «Пуск» (%M10) або включена проміжна змінна організації циклу (%M140), то відкрити клапан 1 подачі води (%M1) і клапан 4 зливу каналізацію (%M4), запустити нульовий таймер (%TM0).

IF %TM0.Q THEN RESET %M1;SET %M3;START %TM1;END_IF;

Якщо спрацював нульовий таймер (%TM0.Q), тоді закрити клапан 1 подачі води (%M1), відкрити клапан 3 подачі лугу (%M3), запустити таймер 1 (%TM1).

IF %TM1.Q AND(%MW1>4000)THEN SET %M25;RESET %M3;SET %M2;RESET %M100;START %TM2;RESET %M28;SET %M4;RESET %M5;END_IF;

Якщо спрацював таймер 1 (%TM1.Q) і кислотність розчину pH>6 (в змінних і одиницях контролера: %MW1>4000), тоді ввімкнути проміжну змінну елементів імітації (%M25:довша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2 і зелена лінія зливу у каналізацію), закрити клапан 3 подачі лугу (%M3), відкрити клапан 2 подачі кислоти (%M2), вимкнути проміжну змінну виклику (запуску) ПІД – регулятора (%M100), запустити таймер 2 (%TM2), вимкнути проміжну змінну елемента імітації (%M28: коротша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2 подачі кислоти), відкрити клапан 4 зливу у каналізацію (%M4), закрити клапан 5 циркуляції речовини (%M5).

IF %TM1.Q AND(%MW1<4000)THEN SET %M28;RESET %M3;SET %M2;SET %M100;START %TM2;RESET %M4;SET %M5;RESET %M25;END_IF;

Якщо спрацював таймер 1 (%TM1.Q) і кислотність розчину pH<6 (в змінних і одиницях контролера: %MW1<4000), тоді ввімкнути проміжну змінну елемента імітації (%M28: коротша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2 подачі кислоти), закрити клапан 3 подачі лугу (%M3), відкрити клапан 2 подачі кислоти (%M2), ввімкнути проміжну змінну виклику (запуску) ПІД – регулятора (%M100), запустити таймер 2 (%TM2), закрити клапан 4 зливу у каналізацію (%M4), відкрити клапан 5 циркуляції речовини (%M5), вимкнути проміжну змінну елементів імітації (%M25:довша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2 і зелена лінія зливу у каналізацію).

IF %M100 THEN SET %M20;PID('','',%MW0,%MW100,%M20,%MW2:43);END_IF;

Якщо включена проміжна змінна виклику (запуску) ПІД – регулятора (%M100), тоді ввімкнути змінну переводу регулятора в автоматичний режим (%M20), ввімкнути ПІД – регулятор.

IF %TM2.Q THEN RESET %M100;RESET %M25;RESET %M28;%MW100:=0;RESET %M20;RESET %M2;RESET %M5;RESET %M3;SET %M6;SET %M4;START %TM3; END_IF;

Якщо спрацював таймер 2 (%TM2.Q), тоді вимкнути проміжну змінну виклику (запуску) ПІД – регулятора (%M100), вимкнути проміжну змінну елементів імітації (%M25:довша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2 і зелена лінія зливу у каналізацію), вимкнути проміжну змінну елемента імітації (%M28: коротша горизонтальна зелена лінія подачі кислоти до клапану 2 подачі кислоти), закрити аналоговий клапан 7 регулювання подачі пари в підігрівач (%MW100), вимкнути змінну переводу регулятора в автоматичний режим (%M20: перевести його в ручний режим), закрити клапани 2 подачі кислоти (%M2), 5 циркуляції речовини (%M5), 3 подачі лугу (%M3), відкрити клапан 6 подачі пару для пропарювання апарату (%M6), відкрити клапан 4 зливу у каналізацію (%M4), запустити таймер 3 (%TM3).

IF %TM3.Q THEN RESET %M6;RESET %M4;SET %M140;END_IF;

Якщо спрацював таймер 3 (%TM3.Q), тоді закрити клапан 6 подачі пару для пропарювання апарату (%M6), закрити клапан 4 зливу у каналізацію (%M4), включити проміжну змінну організації циклу (%M140).


Відлагодження програми користувача для МПК TSX Micro
Робота заданого об’єкту імітується у відповідності із завданням курсового проекту на основі прикладної програми користувача, яка написана за цим завданням.

Графічна частина імітації подана на рис. 9.
Температура імітується за наступною формулою, яка записана в підпрограмі SR1:

%MW0:=REAL_TO_INT(INT_TO_REAL(%MW0)*0.995+INT_TO_REAL(%MW100)*0.005);

В цій формулі для перемноження цілих значень на дійсні використовується функція перетворення типів цілого в дійсне INT_TO_REAL, а для запису значення результату – зворотна функція перетворення REAL_TO_INT.


Рис. 9 Копія екрану відладочного засобу RuntimeScreen (графічна частина імітації)

Міністерство Освіти та Науки України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации