ГКД 34.20.601-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж - файл n1.doc

приобрести
ГКД 34.20.601-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж
скачать (163.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc164kb.09.09.2012 01:36скачать

n1.doc

Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мережМіністерство палива та енергетики України

Зміст статті

Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж

ДодаткиПРАВИЛА
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
ОБЛАДНАННЯ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
ТА МЕРЕЖ

ГКД 34.20.601-2003


Об'єднання енергетичних підприємств
"Галузевий резервно-інвестіційний фонд розвитку енергетики"
(ОЕП "ГРІФРЕ")
Київ-2003

1. Система технічного обслуговування та ремонту електричних мереж.
1.1 Загальні положення

До складу електричних мереж входять наступні основні об'єкти:

 1. повітряні лінії (ПЛ) електропередач напругою 0,4-20 кВ;

 2. трансформаторні підстанції (ТП) напругою 6-20/0,4 кВ, розподільних пунктів (РП) напругою 6-20 кВ;

 3. повітряні лінії електропередач (ПЛ) напругою 35-150 кВ;

 4. кабельні лінії електропередач (КЛ) напругою 0,4-150 кВ;

 5. електричні підстанції напругою 35 кВ і вище;

 6. повітряні лінії електропередач (ПЛ) напругою 220-800 кВ;

 7. виробничі будівлі і споруди;

 8. засоби релейного захисту і автоматики;

 9. засоби диспетчерського і технологічного управління.

Система технічного обслуговування та ремонту електричних мереж передбачає виконання комплексу робіт, які проводяться з визначеною періодичністю і послідовністю, скерованих на забезпечення справного стану електричного обладнання, його надійної та економічної експлуатації при оптимальних трудових і матеріальних витратах. Комплекс робіт, в основному, включає в себе:

 1. чітко організоване технічне обслуговування електричного обладнання;

 2. встановлення оптимальної періодичності проведення капітальних ремонтів електричного обладнання;

 3. впровадження прогресивних форм організації та управління ремонтом електричного обладнання;

 4. впровадження спеціалізації ремонтних робіт;

 5. контроль якості виконання робіт в процесі ремонту;

 6. своєчасне забезпечення ремонтних робіт матеріалами, запчастинами і комплектуючим обладнанням;

 7. аналіз параметрів технічного стану обладнання до і після ремонту.

1.1.1 Технічне обслуговування електричних мереж (далі — технічне обслуговування) є методом обслуговування, при якому виконуються всі необхідні роботи комплексу робіт, спрямовані на підтримання працездатності та запобігання передчасному спрацюванню елементів об'єкта електричних мереж, що досягається оглядами, виконанням профілактичних перевірок і вимірювань та окремих видів робіт із заміною спрацьованих деталей та елементів електричних мереж, усуненням пошкоджень.
1.1.2 Капітальний ремонт електричних мереж (далі — капітальний ремонт) — це метод ремонту, при якому одночасно виконується комплекс заходів, спрямованих на підтримання або відновлення їх початкових експлуатаційних характеристик, що досягається ремонтом спрацьованих деталей і елементів або заміною їх на надійніші та економічніші, що в свою чергу, значно поліпшить експлуатаційні характеристики об'єктів.
1.1.3 Забезпечення технічного обслуговування та ремонту, підтримання в працездатному стані електричних мереж покладено на енергопостачальні компанії (далі — Обленерго), Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" та його відособлені одиниці — електроенергетичні системи, а саме:

Донбаська електроенергетична система, до складу якої входять відособлені підрозділи: Артемівські Магістральні Електричні Мережі (МЕМ), Чайкінські МЕМ, Маріупольські МЕМ, Луганські МЕМ;

 1. Дніпровська електроенергетична система, до складу якої входять відособлені під
  розділи: Дніпропетровські МЕМ, Криворізькі МЕМ, Кіровоградські МЕМ, Запорізькі
  МЕМ;

 2. Північна електроенергетична система, до складу якої входять відособлені підрозділи: Харківські МЕМ, Сумські МЕМ, Полтавські МЕМ;

 3. Центральна електроенергетична система, до складу якої входять відособлені підрозділи: Київські МЕМ, Черкаські МЕМ, Житомирські МЕМ, Чернігівські МЕМ;

 4. Південно-Західна електроенергетична система, до складу якої входять відособлені підрозділи: Вінницькі МЕМ, Тернопільські МЕМ, Хмельницькі МЕМ, Чернівецькі МЕМ, Енергобудремсервіс;

 5. Західна електроенергетична система, до складу якої входять відскоблені підрозділи - ПС-750Кв 3-У, Львівські МЕМ, Стрийські МЕМ, Рівненські МЕМ, Волинські МЕМ, Івано-Франківські МЕМ, Закарпатські МЕМ;

 6. Південна електроенергетична система, до складу якої входять відособлені підрозділи: Одеські МЕМ, Миколаївські МЕМ, Херсонські МЕМ;

 7. Кримська електроенергетична система, до складу якої входять відособлені підрозділи: Джанкойські МЕМ, Сімферопольські МЕМ, Феодосійські МЕМ, "Навчально-тренувальний центр Кримської ЕС".

Електричні мережі, підпорядковані електростанціям, обслуговує персонал електричних цехів електростанцій.

Технічне обслуговування та капітальний ремонт ПЛ напругою 220-800 кВ, електричних підстанцій напругою 220-800 кВ в основному виконують відособлені одиниці, відособлені підрозділи електроенергетичної системи Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго".

Підрядні організації залучаються для виконання великих обсягів капітального ремонту і реконструктивних робіт, пов'язаних з масовою заміною основних елементів ПЛ, ТП, РП, КЛ, або аварійно-відновних робіт.
1.1.6 Для забезпечення проведення капітального ремонту, технічного обслуговування доцільно створювати ремонтно-виробничі бази (РВБ), ремонтно-механічні станції (РМС), ремонтно-експлуатаційні пункти (РЕП), а також запаси обладнання і матеріалів на випадок проведення аварійно-відновних робіт (АВР).
1.1.7Технічне обслуговування та ремонт об'єктів електричних мереж доцільно проводити комплексним методом. їх виконання групується в комплексі за номенклатурою і періодичністю. Виконання робіт при цьому проводять бригади централізованого обслуговування, які виконують повний обсяг робіт на об'єкті.

При комплексному проведенні робіт засоби механізації і персонал концентруються на ремонтованому об'єкті. Метод комплексного проведення робіт при експлуатаційному обслуговуванні електричних мереж дозволяє:

 1. перейти від вибіркових і сезонних робіт до планомірного і впорядкованого ведення експлуатаційного обслуговування;

 2. підвищити продуктивність праці персоналу за рахунок виключення невиробничих витрат часу на підготовчо-заключні операції (підготовку інструменту і матеріалів, організацію робочих місць, вимикання і вмикання електроустановок), переходи і переїзди, підвищення рівня механізації робіт шляхом концентрації механізмів на об'єкті;

 3. скоротити загальний час ремонту і технічного обслуговування, в тому числі простоювання об'єктів електромереж у вимкненому стані;

 4. підвищити рівень технічного керівництва, поліпшити організацію і умови праці
  персоналу, контроль за дотриманням заходів з техніки безпеки;

 5. забезпечити якість робіт, виявлення і ліквідацію дефектів обладнання, елементів і споруд електричних мереж;

 6. раціонально використати трудові та матеріальні ресурси.

Бригади централізованого обслуговування повинні бути забезпечені:

 1. автотранспортом, спецмеханізмами та машинами, засобами механізації, захисту, такелажем, інструментом та інвентарем;

 2. засобами зв'язку;

 3. необхідною технічною документацією та інструкціями;

 4. комплексом споруд (склади, майстерні, гаражі, лабораторії тощо).
  Спецмеханізми, машини, пристрої та інше обладнання закріплюються за бригадами, які цими механізмами постійно користуються. Відповідальний за їх технічний стан, своєчасний ремонт і випробовування несуть підрозділи Обленерго та відособлені підрозділи електроенергетичної системи.
  Вибір методу ремонту і технічного обслуговування проводиться на базі техніко-економічного обґрунтування з урахуванням місцевих умов, в тому числі забезпечення матеріальними ресурсами, засобами механізації, транспорту, кваліфікації і кількості персоналу та інших факторів.

 5. Періодичність і тривалість ремонту і технічного обслуговування об'єктів електричних мереж встановлюється нормативно-технічною документацією в залежності від технічного стану об'єкта, місцевих умов експлуатації.

 6. При ремонті і технічному обслуговуванні об'єктів електричних мереж необхідно виконувати вимоги нормативних, технологічних та конструкторських документів:

 7. "Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації.
  -"Кабельные линии напряжением до 35 кВ и выше. Инструкция по эксплуатации. Часть 1, 2";

 8. технологічними картами;

 9. картами організації праці;

 10. схемами.

1.1.10 Відповідальність за організацію технічного обслуговування і ремонту електричних мереж напругою 0,4-150 кВ несе керівництво Обленерго.
Відповідальність за організацію технічного обслуговування і ремонту електричних мереж напругою 220-800 кВ несуть відособлені підрозділи Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго".

 1. Багаторічні (перспективні) та річні плани, графіки ремонту і технічного обслуговування об'єктів електричних мереж напругою 0,4-150 кВ розробляють відповідні виробничі служби РЕМ та виробничо-експлуатаційні служби Обленерго, погоджують і затверджують з їх керівництвом, а електричних мереж напругою 220- 800 кВ — відособлені підрозділи Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго".

 2. Плани матеріально-технічного постачання повинні відповідати планам і графікам ремонту та технічного обслуговування об'єктів електричних мереж.

 3. Виконання робіт з ремонту та реконструкції на об'єктах електричних мереж, які знаходяться на сільськогосподарських угіддях, слід проводити за погодженням із землекористувачем.

Роботи з технічного обслуговування та ліквідації аварій, або ліквідації аварійної ситуації на об'єкті, яка загрожує життю людей, дозволяється проводити в будь-який час, без погодження із землекористувачем. Після закінчення робіт виконавець зобов'язаний привести земельні угіддя до попереднього стану. Завдані збитки під час проведення даних робіт землекористувачеві відшкодовує власник об'єкта.
1.1.14 Для забезпечення оперативної ліквідації аварійних ситуацій в електричних мережах необхідно створити аварійний запас електроустаткування, матеріалів і виробів.
Обсяг аварійного запасу та умови його зберігання і поповнення визначається на базі нормативних документів "Норми аварійного запасу устаткування та матеріалів для магістральних електричних мереж напругою 220-750 кВ" ГКД 34.10.383, "Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою 0,38-150 кВ" ГКД 34.10.384.
1.1.15 Вартість ремонтів і технічного обслуговування на електрооб'єктах визначається кошторисами, складеними на базі нормативних документів "Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж" ГКД 34.05.834, т.т. 1-6, а саме:

 1. том 1 — повітряні лінії напругою 0,4-150 кВ, трансформаторні підстанції напругою 6-20/0,4 кВ, розподільні пункти напругою 6-20 кВ;

 2. том 2 — повітряні лінії напругою 35-150 кВ;

 3. том 3 — кабельні лінії напругою 0,4-35 кВ;

 4. том 4 — повітряні лінії напругою 220-750 кВ;

 5. томи 5, 6 — капітальний, поточний ремонт і технічне обслуговування ремонт обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище.

На роботи, які не вказані в вищезазначених документах, кошториси складаються на базі державних норм і розцінок на будівництво, монтаж та ремонтні роботи електричного обладнання або місцевих норм часу та калькуляцій.
Для визначення вартості проведення ремонтів і ТО електричних мереж доцільно використовувати автоматизовану систему розрахунку кошторисно-фінансової документації на базі вищеназваних нормативних документів.

1.2 Повітряні лінії електропередачі напругою 0,4-20 кВ, трансформаторні підстанції 6-20/0,4 кВ і розподільні пункти 6-20 кВ
1.2.1 Загальні положення

 1. Експлуатаційне обслуговування електричних мереж напругою 0,4-20 кВ полягає в організації технічного обслуговування і капітального ремонту.

 2. Об'єктом електричних мереж, який підлягає експлуатаційному обслуговуванню, слід вважати:

 1. повітряну лінію напругою 0,4 кВ;

 2. повітряну лінію електропередачі напругою 6-20 кВ;

 3. трансформаторну підстанцію 6-20/0,4 кВ;

 4. розподільний пункт 6-20 кВ.

При технічній можливості підприємство електричних мереж може приймати за об'єкт електричних мереж всі ПЛ напругою 0,4 кВ від одного ТП 6-20/0,4 кВ, всі ТП 6-20/0,4 кВ від однієї ПЯ 6-20 кВ тощо.
1.2.1.3 Експлуатаційне обслуговування електричних мереж напругою 0,4-20 кВ, як правило, виконує структурний підрозділ Обленерго - районне підприємство електричних мереж (РЕМ).

1.2.2 Технічне обслуговування
Технічне обслуговування повітряних ліній електропередачі 0,4-20 кВ, трансформаторних підстанцій 6-20/0,4кВ і розподільних пунктів 6-20 кВ повинно проводитись, виходячи з результатів огляду конкретного об'єкта, за висновком начальника (головного інженера) РЕМ.
Перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговування ПЛ напругою 0,4-20 кВ, наведений в таблиці 1.1; трансформаторних підстанцій напругою
6-20/0,4 кВ і розподільних пунктів 6-20 кВ — в таблиці 1.2.

Таблиця 1.1
Перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні ПЛ напругою 0,4-20 кВ

 

Назва роботи

Термін проведення

Примітки

1

2

3

1 Періодичний огляд ПЛ

1.1. Огляд по всій довжині

1.2 Огляд ПЛ, які є в плані капремонту, інженерно-технічним персоналом

1.3 Верховий огляд

2 Позачергові огляди

2.1 Огляд після стихійного лиха

2.2 Огляд, пов'язаний з непередбаченим вимкненням ПЛ

3 Профілактичні перевірки і вимірювання

3.1 Перевірка загнивання деталей дерев'яних опор

Не менше ніж 1 раз на рік

Упродовж року, що передує ремонтному

При потребі

У відповідності з нормами, перед підніманням

на опору, або заміною деталей

 Річний графік ТО

Суміщається з проведенням капітального ремонту, вимиканням ПЛ і перевіркою загнивання верхніх частин опор, закріплення гаків, проводів, ізоляторів

За вказівкою керівництва РЕМ

За вказівкою керівництва РЕМ

 
1

2 3

3.2 Перевірка стану залізобетонних опор

3.3 Вимірювання опору заземлення опор па опорах з розрядниками, захисними проміжками електрообладнання, заземлюючими блискавкозахистами і повторними заземлювачами нульового проводу

3.4 Вимірювання опору заземлення опор вибірково на 2% залізобетонних опор від загальної кількості опор в населеній місцевості на ділянках ПЛ з найбільш агресивним грунтом

4 Вибіркова (2% опор із заземлювачами) перевірка заземлення з розкопуванням грунту

5 Перевірка віддалі від проводів до поверхні землі і різних об'єктів інженерних споруд та приведення їх у відповідність з ПТЕ

6 Перевірка опору петлі "фаза-нуль"

7 Перевірка трубчастих розрядників зі зніманням їх з опори

8 Вирубування окремих дерев, що загрожують падінням на ПЛ

9 Вирубування кущів в охоронній зоні ПЛ, обрізування гілок

10 Заміна окремих пошкоджених деталей

ПЛ

11Заміна трубчастих розрядників

12Відновлення номерних знаків і плакатів на опорах

13Вирівнювання опор (окремих)

14Утрамбування грунту під опорами

15Перетягування проводів в прогонах ПЛ

16Перетягування бандажів кріплення
стойки опори до приставки

17Знімання накидів з проводів

18Заміна обірваних заземлюючих спусків і встановлення затискачів

19Заміна обірваних в'язок проводів

20Перевірка стану ізоляції і заміна окремих ізоляторів (пошкоджених)

21Встановлення замків на приводах
роз'єднувачів

22Встановлення захисних кутників для -"-
захисту кабелівУ відповідності з нормами

Не менше ніж 1 раз

на 6 років

Не менше ніж 1 раз

на 12 років

Те ж

При потребі

При прийманні в експлуатацію надалі під час підключенні нових

споживачів і виконанні робіт, що викликають

цей опір

Не менше ніж 1 раз

на 6 років

При потребі

Те ж

При потребі

Те ж

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

 

1

2

3

23Розчищення рослинності для захисту -"-
опор від низових пожеж

24Вимірювання навантажень, теплового -"-
режиму

25Вимірювання напруги в контрольних -"-
точках ПЛ

26Заміна пошкоджених окремих опор -"-

27Заміна пошкоджених проводів в окре- -"-
мих прогонах

28Заміна пошкоджених шлейфів -"-

29Вирівнювання траверси -"-

30Ремонт окремих відгалужень на вводах -"-

31 Виконання робіт, пов'язаних з охоро- При потребі
ною ПЛ. Допуск до роботи сторонніх

організацій і нагляд за роботами, що

проводяться біля ПЛ

32 Технічний нагляд, перевірка для прий- Те ж
мання на баланс і здавання в експлуатацію

ПЛ, будівництво і реконструкцію якої

виконує підрядна організація

Таблиця 1.2

Перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні трансформаторних

підстанцій 6-20/0,4 кВ і розподільних пунктів 6-20 кВ

Назва роботи

Термін проведення

Примітки

1

2

3

1 Періодичний огляд ТП, РП

1.1 Огляд всіх об'єктів електромонтерами Не менше ніж 1 раз на 12 Річний

місяців графік

ТО

1.2 Огляд об'єктів, які є в плані капремонту, Упродовж року, що передує
інженерно-технічним персоналом ремонтному

2 Позачергові огляди Після вимкнення короткого

замикання

 1. Вимірювання навантажень і напруги на транс- 1 раз на рік в період
  форматорах та лініях, що від них відходять максимальних навантажень

 2. Вимірювання опору ізоляції трансформатора і У відповідності з нормами
  випробування підвищеною напругою ізоляції випробування електрооб-
  розподільного пристрою напругою 6-20 кВ, ви- ладнання

пробування трансформаторного масла трансфор-

матора 630кВА і вище

 1. Вимірювання опору заземлюючого пристрою Те ж

 2. Заміна дефектних елементів При потребі1

2

3

 1. Відбір проб масла, доливання масла в апарати. Те ж
  Контроль за температурним режимом масла

8 Відновлення, плакатів, диспетчерських напи- -"-
сів, фарбування фаз

9 Ревізія контактних з'єднань При потребі

 1. Перевірка якості ущільнення дверей, про- Те ж
  хідних ізоляторів

 2. Перевірка стану запобіжників та автоматич- -"-
  них вимикачів

 3. Заміна некаліброваних запобіжників -"-

 4. Чищення ізоляції і бака. Заміна ізоляторів При потребі

 5. Перевірка кріплення ізоляторів на кронш- Те ж
  тейнах, перетягування і рознесення шлейфів
  0,4кВ

 6. Перевірка стану теплового режиму вентиля- -"-
  ційних пристроїв

 7. Перевірка стану засобів пожежогасіння -"-
  17Перевірка наявності трансформаторного -"-
  масла в апаратах

 8. Перевірка стану заземлюючих пристроїв, -"-
  вимірювання контура заземлення

 9. Контроль за станом індикатора (силікагеля) -"-
  в трансформаторному фільтрі, заміна

 10. Перевірка спускного крана і ущільнення -"-
  21Ремонт замків та інші роботи -"-

22Часткове пофарбування обладнання -"-

 1. Частковий ремонт вторинної комутації -"-

 2. Чищення і змащення робочих контактів -"-
  роз'єднувачів, ВН, автоматичних вимикачів,
  рубильників, дугогасильних камер, регулюван-
  ня приводів, блокувань та їх механізмів

 3. Виправлення і закріплення конструкцій -"-
  будівельної частини ТП

 4. Заміна ламп освітлення -"-

 5. Прогрівання кабельних воронок з доливан- -"-
  ням мастики

 

Результати оглядів, перевірок, вимірювань заносяться в листки оглядів (перевірок), які наведені в додатку 40. В листку оглядів майстер вказує терміни і спосіб ліквідації несправностей. Несправності, які потребують термінової ліквідації, заносяться у відповідні "Журнали дефектів", в яких майстер вказує термін і спосіб ліквідації несправностей, а після ліквідації — дату ліквідації. Форма "Журналу дефектів" наведена в додатку 41.

Згідно з матеріалами листків оглядів (перевірок) визначається обсяг робіт капітального ремонту об'єктів електричних мереж.

1.2.3 Капітальний ремонт

 1. Капітальний ремонт ПЛ 0,4-20 кВ на залізобетонних опорах необхідно проводити 1 раз на 10 років. ,

 2. Капітальний ремонт ПЛ 0,4-20 кВ на дерев'яних опорах повинен виконуватись 1 раз на 5 років.

Якщо ПЛ складається з дерев'яних і залізобетонних опор і перевагу складають дерев'яні опори, то капітальний ремонт повинен проводитись 1 раз на 5 років.
Конкретні терміни проведення ремонтів встановлюються в залежності від технічного стану електрооб'єкта і наявних матеріально-технічних ресурсів. Пріоритетність об'єктів при плануванні ремонтів встановлюється із врахуванням вимог і надійності електропостачання (категорійності) споживачів.
Перелік робіт, які виконуються при капітальному ремонті ПЛ напругою
0,4-20 кВ:

 1. комплекс робіт з технічного обслуговування;

 2. розчищення траси від кущів, звалених дерев;

 3. вирубування дерев, що загрожують падінням на проводи;

 4. встановлення відбійних тумб;

 5. заміна опор, стояків траверс, підкосів, приставок;

 6. встановлення приставок та підкосів;

 7. заміна проводів;

 8. перетягування проводів до житлових будинків і виробничих будівель та споруд (встановлення і заміна з'єднувачів, ремонтних муфт, бандажів);

 9. встановлення приставок до стійок опор, підкосів;

 10. перенесення опор та закріплення опор в слабих грунтах;

 11. регулювання, ремонт та заміна роз'єднувачів, кабельних муфт, грозорозрядників;

 12. заміна та встановлення додаткових заземлень;

 13. встановлення додаткових опор для підсилення ПЛ;

 14. заміна ізоляторів по всій довжині ПЛ;

 15. вирівнювання опор по всій довжині ПЛ;

 16. встановлення подвійного кріплення проводів;

 17. встановлення додаткових траверс, гаків та ізоляторів;

 18. заміна траверс;

 19. заміна заземлюючих спусків і заземлювачів;

 20. заміна відгалужень на вводах та виконання глухого кріплення проводів.
  1.2.3.3 Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій напругою

6-20/0,4 кВ та розподільних пунктів напругою 6-20 кВ проводиться 1 раз на 5 років.
Перелік робіт, які виконуються при капітальному ремонті трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів напругою 6-20/0,4 кВ:
- заміна і ремонт будівельної частини ТП, РП;

 1. очищення, ремонт і фарбування металевих конструкцій, корпусів обладнання, шаф, панелей, щитів РП;

 2. ремонт або заміна обладнання, збірних шин, блокувальних пристроїв;

 3. заміна обладнання ТП, РП та ремонт;

 4. заміна щитів КТП, КСО, ЩО;

 5. заміна і ремонт вводів напругою 0,4-10 кВ;

 1. встановлення, заміна і ремонт заземлюючих пристроїв, заміна заземлюючих провідників;

 2. заміна і ремонт засобів телемеханіки, зв'язку, релейного захисту і автоматики;

 3. ремонт освітлення;

 4. демонтаж незадіяного і пошкодженого обладнання;

 5. заміна силових трансформаторів після проходження ними капітального ремонту в ремонтних майстернях, заводах;

 6. комплекс робіт з технічного обслуговування, що виконується одночасно з ремонтом об'єкта.

1.2.3.4 Конкретний термін проведення капітального ремонту в повному обсязі кожного об'єкта електромереж 0,4-20 кВ встановлюється керівництвом РЕМ згідно з технічним станом об'єкта.

1.2.4 Планування технічного обслуговування і капітального ремонту

 1. Для забезпечення планомірного проведення технічного обслуговування і
  капітального ремонту за результатами оглядів, перевірок профілактичних випробувань і вимірювань, які визначають технічний стан об'єктів, РЕМ повинні складати перспективні (річні) плани-графіки експлуатаційного обслуговування та проведення ремонту.

 2. Перспективні (річні) плани-графіки експлуатаційного обслуговування об'єктів електричних мереж на наступний рік складають РЕМ, узгоджують їх з виробничо- експлуатаційними службами Обленерго і подають на затвердження в

Обленерго.

 1. Перспективні плани-графіки капітальних ремонтів об'єктів електричних мереж 0,4-20 кВ складаються в колених РЕМ з урахуванням технічного стану об'єктів і регламентованої періодичності ремонтів, планів реконструкції, з урахуванням перспективного плану-графіка.

1.2.4.4 Визначається обсяг ремонтних ресурсів, які необхідні для виконання капітального ремонту кожного об'єкта: трудовитрати, витрати на матеріали та деталі, тривалість роботи спецмеханізмів, вартість капітального ремонту об'єкта. При цьому повинен бути передбачений резерв ресурсів на виконання аварійно-відновних та інших непередбачених робіт, а також узгоджений обсяг ремонту, який виконують Підрядники. Заплановані обсяги робіт повинні відповідати наявним трудовим і матеріальним ресурсам. Після необхідного уточнення обсягів робіт і узгодження з відповідними службами та відділами електричної мережі, які беруть участь у забезпеченні і виконанні технічного обслуговування та капітального ремонту, річний план-графік РЕМ з конкретним завданням на кожен місяць затверджується керівництвом Обленерго. Готується і підписується договір на виконання робіт з капітального ремонту Підрядником.
Під час складання планів-графіків слід врахувати сезонність проведення ремонтних робіт.
1.2.4.5 На початок місяця майстер РЕМ на основі річного плану-графіка, "Журналу дефектів", розрахунку робочого часу бригад і затверджених кошторисів повинен видати бригадам нормоване завдання, затверджене начальником РЕМ.

10.2.5 Підготовка і проведення робіт
10.2.5.1 Перед виконанням робіт майстер подає заявки на вимикання об'єктів електричних мереж, на яких передбачається виконання робіт. У випадку необхідності вимкнення споживачів для проведення робіт РЕМ або дільниці електричних
мереж повинні своєчасно повідомити промисловим, комунальним і сільськогосподарським споживачам про причину вимкнення та його тривалість.
1.2.5.2 Для підготовки і проведення робіт технічного обслуговування і ремонту електричних мереж використовуються типові карти організації праці або технологічні карти на основні види робіт, в яких на кожну роботу наведені склад бригади, кваліфікація виконавців, норма часу, особливі умови проведення роботи, необхідні захисні засоби, технічне оснащення, в тому числі комплектуючі вироби і матеріали, пристрої, інструмент, інвентар, опис операцій і порядок виконання роботи. В Обленерго типові карти організації праці, при необхідності, конкретизуються з урахуванням місцевих умов.
Вимкнення, заземлення на підстанціях ремонтованого об'єкта, допуск бригад до роботи повинні проводитись у відповідності з "Правилами безпечної експлуатації електроустановок", затвердженими Дернаглядохоронпраці України, Мінюст України 25.02.2001 р., наказ №26.
1.2.5.3 Майстер повинен щоденно заповнювати "Журнал обліку виконаних робіт" (додаток 42).
У випадку заміни опор, проводів, встановлення нових перетинів, переходів необхідно провести зміни в паспортах об'єктів та поопорних схемах.
1.2.5.4 Майстри дільниць щомісячно, у визначені РЕМ терміни, повинні здавати нормовані завдання на місяць із зазначенням фактично виконаних робіт. Звіти про технічне обслуговування та капітальні ремонти коленого об'єкта необхідно складати щомісячно або поетапно, після закінчення певного етану роботи. Після закінчення капітального ремонту в цілому або його етапу слід проводити приймання-здавання роботи на кожному об'єкті електричних мереж. Звіти передаються керівництву Обленерго.

1.2.6 Приймання з ремонту
1.2.6.1 Закінченням капітального ремонту об'єкта електричних мереж вважається момент ввімкнення його в мережу, якщо при ввімкненні під напругу не виникла відмова.
1.2.6.2 Після закінчення капітального ремонту майстер подає в РЕМ акт приймання - здавання відремонтованих і модернізованих об'єктів (додаток 39).
1.2.6.3 Приймання з капітального ремонту здійснюється протягом місяця приймальною комісією, затвердженою головним інженером РЕМ. У склад комісії входять: головний інженер (заступник начальника) РЕМ, інженер виробничо-технічної групи РЕМ, майстер.
1.2.6.4 Комісія з виїздом на об'єкт перевіряє обсяг робіт, виконаних згідно з планом і завданням, їх якість, а також правильність списання і оприходування матеріальних цінностей.Додатки - Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мережСторінка 2 з 2

Зміст статті

Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж

Додатки


Додаток 39
(рекомендований)
Форма акта приймання-здавання електричної мережі з капітального ремонту
Енергокомпанія______________________
Підприємство________________________
АКТ
приймання-здавання теплової (електричної) мережі з капітального ремонту
(дата)
Комісія, призначена наказом електричних мереж №___________________________________
_________________ 20___ р. у складі:
голови комісії_________________________________________________________________
(посада, підприємство, ініціали та прізвище)
членів комісії. .
(посада, підприємство, ініціали та прізвище)
здійснила приймання в експлуатацію закінченої ремонтом мережі (дільниці)_______________
При прийманні встановлено:
1 Ремонт виконувався в період з __________ 20___ р. до_____________ 20___ р.
при плановому терміні з________________ 20___ р. до_____________ 20___ р.
Відповідальний керівник робіт _______________________________________
Відповідальний виконавець робіт_________________________
2 Ремонт виконаний на основі №_________________ план капітального ремонту
20___ р._______________________________________________________________
(проектна організація)

 1. Роботи виконані з відхиленням від проекту__________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

 2. Під час ремонту виконані наступні основні роботи____________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5 Кошторисна вартість ремонту згідно з затвердженою кошторисною
документацією____________ ____ грн. фактична________________ грн.

6 Комісія перевірила наявність і зміст наступних документів з ремонту______ ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7 Недоробки, що не заважають нормальній експлуатації мережі, вказані у додатку із терміном їх усунення.
Рішення комісії:
Подана до здавання мережа (дільниця)________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (довжина, діаметр)
приймається в експлуатацію "____”_____________ 20___ р.
з оцінкою якості відремонтованої мережі _____________________________________________________

Голова комісії_____________________________________________________________________
підпис, ініціали та прізвище
Члени комісії _____________________________________________________________________ підпис, ініціали та прізвище

Додаток 40
(рекомендований)
Форма листка огляду (перевірки)
найменування РЕМ
найменування дільниці
Листок огляду (перевірки)
найменування об'єкта електромереж вид огляду (перевірки)

№ опори, прогону,
№ (найменування) ТП, РП, підстанції

Виявлений дефект

Заходи, термін усунення дефекту

Огляд проведений "__ "__________ 20__ р. _____________________________
підпис, прізвище, ініціали
Лист прийнятий "___ "__________ 20__ р. ___________________________
підпис, прізвище, ініціали

 

 

Додаток 41
(рекомендований)
Форма журналу дефектів
найменування РЕМ найменування дільниці
Журнал дефектів

Найменування
об'єктів електромереж

Найменування дефекту, що підлягає терміновому усуненню, місце виявлення

Час, дата усунення
дефекту

Виконавець

¦

Додаток 42
(рекомендований)
Форма журналу обліку виконаних робіт
_________________ РЕМ
______________ дільниця
- (П.І.Б. майстра)
Журнал обліку виконаних робіт

 

 

Дата

 

Назва об'єктів енергомережі

Місце роботи, номери
опор, прогонів, ТП

 

Назва і об'єм виконаних робіт

 

Використані машини, механізми

 

Початок і закінчення роботи

 

П.І.Б. бригадира, членів бригади

 

Підпис майстра

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации